Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 27. septembra noteikumus Nr. 727 "Noteikumi par advokāta samaksu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā un samaksas kārtību".

Ministru kabineta noteikumi Nr.187

Rīgā 2002.gada 21.maijā (prot. Nr.21, 13.§)

Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz advokāta darba samaksas izdevumus

Izdoti saskaņā ar Latvijas

Kriminālprocesa kodeksa 96.panta sesto

un septīto daļu un 104.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz izdevumus, kas saistīti ar advokāta darba samaksu un kas radušies, sniedzot juridisko palīdzību aizstāvības nodrošināšanai vai nepilngadīgā cietušā pārstāvībai krimināllietās (turpmāk - darba samaksa).

2. Darba samaksu saskaņā ar šiem noteikumiem veic šādos gadījumos:

2.1. izziņas iestāde, prokurors vai tiesa ir atbrīvojusi personu no maksas par juridisko palīdzību;

2.2. advokāts ir piedalījies pirmstiesas izmeklēšanā vai tiesā pēc izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša (turpmāk - procesa virzītājs) norīkojuma;

2.3. ar procesa virzītāja lēmumu advokāts pieaicināts par nepilngadīgā cietušā pārstāvi.

3. Advokāts darba samaksas saņemšanai iesniedz Tieslietu ministrijā rēķinu (1.pielikums) un attiecīgi pievieno vienu no šādiem dokumentiem:

3.1. tiesas nolēmumu par advokāta darba samaksu no valsts budžeta līdzekļiem kopā ar procesa virzītāja izsniegtu uzziņu par advokāta piedalīšanos kriminālprocesā (2.pielikums);

3.2. izziņas izdarītāja vai prokurora izsniegtu uzziņu, ja advokāts piedalījies pirmstiesas izmeklēšanā pēc norīkojuma;

3.3. izziņas iestādes vai prokurora lēmumu par aizdomās turētā vai apsūdzētā pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no maksas par juridisko palīdzību kopā ar izziņas izdarītāja vai prokurora izsniegtu uzziņu par advokāta piedalīšanos pirmstiesas izmeklēšanā;

3.4. procesa virzītāja lēmumu par nepilngadīgā cietušā pārstāvja - advokāta - pieaicināšanu kopā ar procesa virzītāja izsniegtu uzziņu par advokāta piedalīšanos kriminālprocesā.

4. Advokāts var pieprasīt darba samaksu par visu krimināllietas procesu kopā vai par katru krimināllietas procesa posmu (pirmstiesas izmeklēšana vai tiesa) atsevišķi, vai par mēneša laikā paveikto darbu.

5. Darba samaksu aprēķina, ievērojot advokātu atlīdzības taksi, kas noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 58.pantu (turpmāk - takse), un juridiskās palīdzības sniegšanas laiku (stundas).

6. Ja advokāts dienas laikā pēc norīkojuma piedalās vienā vai vairākās krimināllietās, kas netiek izskatītas pēc būtības, darba samaksu aprēķina pēc takses proporcionāli nostrādātajām stundām, bet nepārsniedzot vienas pilnas darba dienas taksi.

7. Ja juridiskās palīdzības sniegšana krimināllietā pēc norīkojuma ir saistīta ar izbraukumu ārpus advokāta prakses vietas teritorijas, advokāta komandējuma izdevumi ietilpst taksē.

8. Tieslietu ministrija 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda tos un pārskaita advokātam darba samaksu viņa norādītajā bankas kontā. Atsevišķos gadījumos, ja dokumentu pārbaudei nepieciešams ilgāks laiks, advokātam darba samaksu pārskaita mēneša laikā.

9. Ja advokāts pieprasījis atlīdzību par piedalīšanos pirmstiesas izmeklēšanā pēc norīkojuma, Tieslietu ministrija maksājuma ordera norakstu nosūta attiecīgajai izziņas iestādei vai prokuratūrai pievienošanai krimināllietas materiāliem.

10. Izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildi, sedz no kārtējā gada valsts budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot Tieslietu ministrijai attiecīgajiem mērķiem piešķirto līdzekļu apmēru.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 17.jūnija noteikumus Nr.216 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem izmaksājama atlīdzība par aizstāvības nodrošināšanai krimināllietās norīkoto advokātu sniegto juridisko palīdzību" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 150./151.nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

11187 COPY.GIF (57848 bytes)

12187 COPY.GIF (10604 bytes)

2187 COPY.GIF (64248 bytes)

01.01.2003