Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā «Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1992. gada 15. decembra likumā «Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. 1. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «18 gadu vecumu sasniegušas»;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«Ja tas nav aizliegts ar likumu, sabiedriskajās organizācijās var apvienoties arī juridiskās personas. Šādā gadījumā vienā sabiedriskajā organizācijā par biedriem var būt kā fiziskās, tā juridiskās personas. Valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas (iestādes) sabiedriskajās organizācijās var apvienoties tikai gadījumos, kas paredzēti likumos vai uz to pamata pieņemtajos normatīvajos aktos. Valsts uzņēmumi sabiedriskajās organizācijās apvienojas valdības noteiktajā kārtībā, bet pašvaldību uzņēmumi kārtībā, kādu noteikusi attiecīgā pašvaldība.»

2. Papildināt 6. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: «Ja par sabiedriskās organizācijas biedru kļuvusi juridiskā persona, tās darbinieki kļūst par attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedriem tikai tad, ja viņi ir individuāli iestājušies šajā sabiedriskajā organizācijā.»

3. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā: «Sabiedriskās organizācijas var noteikt biedra kandidāta statusu, kas paredz ierobežotu biedra tiesību un pienākumu apjomu.»

4. Izteikt 20. panta otro daļu šādā redakcijā: «Pašvaldībām un valsts vai pašvaldību uzņēmumiem ir aizliegts finansēt jebkādu sabiedrisko organizāciju politisko darbību. Pašvaldības un valsts vai pašvaldību uzņēmumi var finansēt tikai sabiedrisko organizāciju vai to apvienību mērķprogrammu (izņemot politisku mērķprogrammu) realizāciju. Šos finansu līdzekļus nevar izlietot sabiedrisko organizāciju vai to apvienību štata darbinieku algošanai.»

5. Papildināt 45. pantu ar otro daļu šādā redakcijā: «Par politiskās organizācijas biedriem nevar būt juridiskās personas.»

6. Izteikt 47. pantu šādā redakcijā:

«47. pants. Reģistrācijas un darbības papildnoteikumi

Reģistrācijas pieteikumam jāpievieno arī politiskās organizācijas programmas dokumenti.»

7. Izslēgt 56. panta otro daļu.

8. Papildināt 58. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: «Sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā līdztekus sabiedriskajām sporta organizācijām var būt arī citas juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar sportu.»

9. Papildināt likumu ar 61. pantu šādā redakcijā:

«61. pants. Uzņēmējdarbības papildnoteikumi

Ja sporta sabiedriskās organizācijas vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienības ieņēmumi no tādas uzņēmējdarbības, kas nav saistīta ar sporta pasākumu organizēšanu, kalendārā gada laika 200 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru valdība noteikusi attiecīgajam laika posmam, tad Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likumā «Par uzņēmējdarbību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42, 1991, 27/28, 1992, 22/23) noteiktajā kartībā jādibina uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 6. aprīlī

29.04.1993