Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā «Par peļņas nodokli»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likumā «Par peļņas nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3/4) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:

«Peļņas nodoklis, kas aprēķināts saskaņā ar šo likumu, samazināms par 90 procentiem no summas, kura ziedota, dāvināta vai pārskaitīta zemnieku saimniecību ražošanas attīstīšanai vai tādiem kultūras, veselības aizsardzības, izglītības, zinātnes, vides aizsardzības, sporta un labdarības pasākumiem, programmām un fondiem, uz kuriem ar Augstākās Padomes lēmumu ir attiecināts šis atvieglojums, bet ne vairāk kā par 15 procentiem no peļņas nodokļa, kas aprēķināts pirms šajā pantā un šā likuma 39. panta otrajā daļā minēto atvieglojumu piemērošanas.

Peļņas nodoklis, kas aprēķināts saskaņā ar šo likumu, samazināms par 10 procentiem no summas, kura ziedota, dāvināta vai pārskaitīta pārējiem kultūras, veselības aizsardzības, izglītības, zinātnes, vides aizsardzības un labdarības pasākumiem, programmām un fondiem, kā arī likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām. Minētie peļņas nodokļa atvieglojumi neattiecas uz ziedojumiem, dāvinājumiem vai pārskaitījumiem sabiedrisko organizāciju politiskās darbības finansēšanai.

Peļņas nodokli šajā pantā minēto atvieglojumu rezultātā nevar samazināt vairāk kā par 20 procentiem no peļņas nodokļa, kas aprēķināts pirms šajā pantā un šā likuma 39. panta otrajā daļā minēto atvieglojumu piemērošanas.

Dokumentus par peļņas izlietošanu šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem pasākumiem, programmām, fondiem un sabiedriskajām organizācijām, kā arī zemnieku saimniecību ražošanas attīstīšanai nodokļa maksātāji iesniedz Valsts finansu inspekcijai, kura tos reģistrē, pārbauda un pieņem lēmumu par peļņas nodokļa samazināšanu.»

2. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

«Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu, kura iemaksāta vai izlietota sporta attīstībai, masu fiziskās kultūras pasākumiem, jaunu sporta būvju celtniecībai, sporta bāzu remontam un uzturēšanai, kā arī sporta inventāra un iekārtu iegādei, bet ne vairāk ka par 10 procentiem no kopējās ar nodokli apliekamās peļņas.

Peļņas nodoklis, kas aprēķināts saskaņā ar šo likumu, samazināms par 70 procentiem no summas, kura iemaksāta vai izlietota starptautiski atzītu sporta veidu federāciju finansēšanai, bet ne vairāk kā par 15 procentiem no peļņas nodokļa, kas aprēķināts pirms šā atvieglojuma un šā likuma 33. pantā minēto atvieglojumu piemērošanas.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 20. aprīlī

01.06.1993