Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

 Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 146., 147., 201.5, 201.6 un 235. pantu šādā redakcijā:

«146. pants. Radioelektronisko sakaru līdzekļos, augstfrekvences un citu radioviļņus izstarojošu iekārtu (arī kabeļtelevīzijas raidītāju) uzstādīšanas un lietošanas noteikumu, kā arī radioizstarojuma un pieļaujamo radiotraucējumu normu pārkāpšana

Par radioelektronisko sakaru līdzekļu, augstfrekvences vai citu radioviļņus izstarojošu iekārtu (arī kabeļtelevīzijas raidītāju) uzstādīšanas vai lietošanas noteikumu, kā arī radioizstarojuma vai pieļaujamo radiotraucējumu normu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot izmantotos radioelektroniskos sakaru līdzekļus un citas iekārtas vai bez konfiskācijas.

Par tām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no desmit tūkstošiem līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu, konfiscējot izmantotos radioelektroniskos sakaru līdzekļus un citas iekārtas.

147. pants. Radio un televīzijas (arī kabeļtelevīzijas) programmu izplatīšanai noteikto valsts tehnisko standartu un normatīvu pārkāpšana

Par radio vai televīzijas (arī kabeļtelevīzijas) programmu izplatīšanai noteikto valsts tehnisko standartu vai normatīvu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

«201.5 pants. Masu informācijas līdzekļu darbība bez reģistrācijas

Par masu informācijas līdzekļu izgatavošanu vai izplatīšanu, arī radio vai televīzijas programmu sagatavošanu vai izplatīšanu, bez masu informācijas līdzekļa (arī radio un televīzijas) reģistrācijas Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā vai pēc to darbības izbeigšanas -

uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.

201.6 pants. Izlaidumdatu nepublicēšana un obligāto eksemplāru nenosūtīšana

Par likumā noteikto izlaidumdatu nopublicēšanu - uzliek naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

Par likumā noteikto preses izdevumu obligāto eksemplāru nenosūtīšanu, kā arī par Ministru Padomes noteiktās nosūtīšanas kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņiem tūkstošiem rubļu.»

«235. pants. Valsts elektrosakaru inspekcija

Valsts elektrosakaru inspekcija izskata Šā kodeksa 146. un 147. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts elektrosakaru inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts elektrosakaru inspekcijas direktors - naudas sodu līdz piecpadsmit tūkstošiem rubļu;

2) Valsts elektrosakaru inspekcijas direktora pilnvarotas amatpersonas - naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

2. 201.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

«Masu informācijas līdzekļu brīvības principa pārkāpšana»;

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz septiņiem tūkstošiem rubļu»;

papildināt pantu ar šāda satura otro dalu:

«Par nelikumīgu atteikšanos atļaut lietot frekvenci vai kanālu radio vai televīzijas masu informācijas līdzekļiem programmu izplatīšanai -

uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.»

3. Izslēgt 213. panta pirmajā daļā un 287. panta pirmajā daļā skaitli «146.».

4. 304. pantā:

izslēgt otrajā rindkopā skaitli «146.»; papildināt pantu ar šāda satura divpadsmito rindkopu: «Valsts elektrosakaru inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146. pantā.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 20. aprīlī

05.05.1993