Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumos «Par rajona pašvaldību», «Par pilsētas pašvaldību», «Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību» un «Par pagasta pašvaldību»

I. Izdarīt likumā «Par rajona pašvaldību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 8./9.; 1993, 7., 20./21.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 24. panta pirmās daļas 7. punktu.

2. Papildināt 27. panta sesto daļu pēe vārdiem «Ministru padomes lēmumus» ar vārdiem «kā arī pieņemtos Saeimas lēmumus un Ministru kabineta noteikumus».

3. Aizstāt 30. pantā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padomei» ar vārdiem «Ministru kabinetam».

4. 37. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem «Augstākās padomes lēmumus» ar vārdiem «un Ministru kabineta noteikumus»;

aizstāt pirmajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākajai Padomei» ar vārdu «Saeimai».

5. 38. pantā:

aizstāt vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome» ar vārdu «Saeima»;

aizstāt vārdus «pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija» ar vārdiem «pēc Ministru kabineta».

6. Aizstāt 40., 41. un 42. pantā vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome» ar vārdu «Saeima».

II. Izdarīt likumā «Par pilsētas pašvaldību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 25./2G., 39., 42.; 1992, L; 1993, 7., 20./21.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 11. panta otrajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākās Padomes» ar vārdu «Saeimas».

2. Izslēgt 26. panta pirmās daļas 8. punktu.

3. Aizstāt 29. panta trešajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padome» ar vārdiem «Ministru kabinets».

4. 31. pantā:

izteikt trešās daļas 13. punktu šādā redakcijā: «13) veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju likumos noteiktajā kārtībā»;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padomei» ar vārdiem «Ministru kabinetam».

5. 39. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem «Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumus» ar vārdiem «un Ministru kabineta noteikumus»;

aizstāt pirmajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākajā Padomē» ar vārdu «Saeimā».

6. 40. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome» ar vārdu «Saeima»;

aizstāt pirmajā daļā vārdus «pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija» ar vārdiem «pēc Ministru kabineta».

7. Aizstāt 42., 43. un 44. pantā vārdus «Latvijas Republikas Augstāka Padome» ar vārdu «Saeima»,

8. Aizstāt 57. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padomes» ar vārdiem «Ministru kabineta».

III. Izdarīt likumā «Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 26.; 1993, 7., 20./21) šādus grozījumus:

1. 4, panta:

aizstāt trešajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padome» ar vārdiem «Ministru kabinets»;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākajai Padomei un»;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus «Ministru Padomei» ar vārdiem «Ministru kabinetam».

2. Aizstāt 5. panta otrajā daļa vārdus «Latvijas Republikas Augstākās Padomes» ar vārdu «Saeimas».

3. 11. pantā:

izslēgt pirmās daļas 7. punktu;

papildināt pirmās daļas 18. punktu pēc vārdiem «Ministru padomes lēmumos» ar vārdiem «vai Ministru kabineta noteikumos».

4. Aizstāt 16. panta pirmajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome vai Ministru Padome» ar vārdiem «Ministru kabinets».

3. Aizstāt 18. panta otrajā dajā vārdus «Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājam un Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājam» ar vārdiem «Ministru prezidentam».

6. Papildināt 21. panta otro daļu pēc vārdiem «Ministru padomes lēmumus» ar vārdiem «kā arī pieņemtos Saeimas lēmumus un Ministru kabineta noteikumus».

7. Izslēgt 26. panta pirmās daļas 8. punktu.

8. Papildināt 29. panta otro daļu pēc vārdiem «Ministru padomes lēmumus» ar vārdiem «kā arī pieņemtos Saeimas lēmumus un Ministru kabineta noteikumus».

9. 43. pantā:

papildināt pantu pēc vārdiem «Ministru padomes lēmumus» ar vārdiem «kā arī pieņemtos Saeimas lēmumus un Ministru kabineta noteikumus»;

aizstāt vārdus «Latvijas Republikas Augstākajā Padomē» ar vārdu «Saeimā».

10. 44. pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome» ar vārdu «Saeima».

aizstāt otrajā daļā vārdus «pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija» ar vārdiem «pēc Ministru kabineta».

11. Aizstāt 45. un 46. pantā vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome» ar vārdu «Saeima».

12. Aizstāt 52. panta pirmās daļas 6. apakšpunktā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padomes» ar vārdiem «Ministru kabineta».

IV. Izdarīt likumā «Par pagasta pašvaldību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 25./26., 39., 42.; 1992, 1; 1993, 7.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 11. panta otrajā daļa vārdus «Latvijas Republikas Augstākās Padomes» ar vārdu «Saeimas».

2. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

«Pagasta padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk neka puse no ievēlētajiem deputātiem.»

3. Izslēgt 26. panta pirmās daļas 9. punktu.

4. Aizstāt 29. panta trešajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padome» ar vārdiem «Ministru kabinets».

5. 32. pantā:

izteikt trešās daļas 9. punktu šādā redakcija:

«9) veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju likumos noteiktajā kārtībā»;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padomei» ar vārdiem «Ministru kabinetam».

6. 38. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem «Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumus» ar vārdiem «un Ministru kabineta noteikumus»;

aizstāt pirmajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākajā Padomē» ar vārdu «Saeimā.

7. 39. pantā:

aizstāt pirmajā dala vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome» ar vārdu «Saeima»;

aizstāt pirmajā daļā vārdus «pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija» ar vārdiem «pēc Ministru kabineta».

8. Aizstāt 41., 42. un 43. pantā vārdus «Latvijas Republikas Augstākā Padome» ar vārdu «Saeima».

9. Aizstāt 56. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padomes» ar vārdiem «Ministru kabineta».

Pārejas noteikumi

1. Visām pašvaldību institūcijām, iestādēm, uzņēmumiem un amatpersonām ir jāievēro Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, kā arī Latvijas Republikas Augstākās padomes, Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija un Latvijas Republikas Ministru padomes pieņemtie normatīvie akti, kurus Saeima vai Ministru kabinets nav atcēlis likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

2. Pēc likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» spēkā stāšanās deklarācijas, kas minētas likuma «Par rajona pašvaldību» 12. pantā, likuma «Par pilsētas pašvaldību» 14. pantā, likuma «Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību» 7. pantā un likuma «Par pagasta pašvaldību» 14. pantā, iesniedzamas Valsts ieņēmumu dienestam.

Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 21. oktobrī

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1993. gada 10. novembrī

24.11.1993