Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par arhīviem»

Izdarīt likumā «Par arhīviem» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21./22.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumā lietoto terminu skaidrojumu: «Dokuments - objektīvās īstenības priekšmetu un cilvēka domas informācijas fiksējums ar rakstu zīmju, grafikas, fotogrāfijas, skaņu ierakstu un citu līdzekļu palīdzību uz jebkura informācijas nesēji (papīra, filmas, disketes utt.).»

2. Aizstāt 3. pantā vārdus «Latvijas Republikas valdībai» ar vārdiem «Ministru kabinetam».

3. Izteikt 4. panta tekstu šādā redakcijā:

«Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes ir Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija un valsts arhīvi. To izdotie normatīvie akti, kas attiecas uz Latvijas nacionālā arhīva fondu, ir saistoši valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī visu veidu uzņēmumiem un organizācijām. Latvijas nacionālā arhīva valsts uzraudzības iestādes kontrolē, kā tiek nodrošināta arhīvu fonda veidošana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana.»

4. Izteikt 5. panta tekstu šādā redakcijā:

«Valsts arhīvu sistēmu veido valsts arhīvi, zonālie valsts arhīvi, personālsastāva dokumentu arhīvi, kā ari arhīvu struktūrvienība speciālu darbu veikšanai. Valsts arhīvu sistēmu pārvalda Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Valsts arhīvi ir juridiskās personas.»

5. Izteikt 6. panta pirmo un otro daļu šāda redakcijā: «Latvijas Republikas valsts arhīvu sistēmu vada valsts arhīvu ģenerāldirektors, kuru pēc Ministru kabineta priekšlikuma ieceļ Saeima. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ir atbildīgs Ministru kabinetam. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ne retāk kā reizi gadā iesniedz Saeimai un Ministru, kabinetam izskatīšanai rakstveida pārskatu par Valsts arhīvu sistēmas un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbību. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ieceļ sev vietnieku.»

6. Aizstāt 6. panta trešajā daļā vārdus «ģenerāldirektora kanceleju» ar vārdiem «ģenerāldirekciju».

7. Aizstāt 6. panta piektajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Ministru padomi» ar vārdiem «Ministru kabinetu».

8. Izslēgt 7. pantu.

9. Izteikt 10. panta tekstu šādā redakcijā:

«Pēc valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju priekšlikuma valsts arhīvu ģenerāldirektors var apstiprināt Valsts glabātavas tiesības arī tām iestādēm, kurās vēsturiski radušies un uzkrājušies Latvijas nacionāla arhīva fondu dokumenti. šo glabātavu fondi netiek papildināti ar Valsts arhīvos nododamajiem lietvedības dokumentiem."

10. Papildināt 12. pantu ar otro daļu šādā redakcijā: «Par likvidējamās vai reorganizējamās institūcijas, uzņēmuma vai organizācijas un citu juridisko personu arhīva fondu saglabāšanu un nodošanu tālākai saglabāšanai atbild attiecīgās institūcijas uzņēmuma vai organizācijas un citu juridisko personu vadītāji.» 11. Aizstāt 14. pantā vārdus «Latvijas Republikas Ministru Padome» ar vārdiem «Ministru kabinets».

Pārejas noteikumi

1. Atcelt ar Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija 1992. gada 14. maija lēmumu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 24./25.) apstiprināta «Nolikuma par Latvijas Republikas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju» 12. pantu.

2. Uzdot Ministru kabinetam izveidot Valsts arhīvu padomu Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 21. oktobrī

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1993. gada 4. novembrī

18.11.1993