Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par valsts pensiju pagaidu aprēķināšanas kārtību

1. pants. Noteikt uz laiku, bet ne ilgāku kā līdz 1994. gada 1. martam, šādu darba pensijas pagaidu aprēķināšanas kārtību:

Darba pensiju veido pamatpensija (30 procentu apmērā no tautsaimniecībā nodarbināto vidējās darba algas par iepriekšējo ceturksnī) un papildpensija. Darba pensija aprēķināma pēc šādas formulas:

P = 30%*VA+(10%:25)*VA*S

P - pensija,

VA - tautsaimniecībā nodarbināto vidējā darba alga par iepriekšējo ceturksni,

25 - darba stāžs, kāds nepieciešams, lai papildpensija atbilstu 10 procentiem no tautsaimniecībā nodarbināto vidējās darba algas,

S - pensijas pieprasītāja kopējais darba stāžs.

2. pants. Noteikt ikmēneša piemaksu pie l grupas invaliditātes pensijas - 40 procentu apmērā no pamatpensijas un ikmēneša piemaksu pie II grupas invaliditātes pensijas - 20 procentu apmērā no pamatpensijas.

3. pants. Apgādnieka zaudējuma gadījumā darba nespējīgiem ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā, noteikt kopēju pamat-pensiju un katram savu papildpensiju. Nosakot papildpensiju bērniem, kas zaudējuši abus vecākus, ņemams vērā abu vecāku kopējais darba stāžs, bet ne vairāk par 76 gadiem.

4. pants. Aprēķinot pensijas, izņemot pensijas, ko piešķir politiski represētajiem, ņemams vērā kopējais darba stāžs, bet ne vairāk par 38 gadiem,

5. pants. Noteikt uz laiku sociālo pensiju:

1) Latvijas Republikas pilsoņiem - darba pamatpensijas apmērā, tas ir, 30 procentu apmērā no tautsaimniecība nodarbināto vidējās darba algas par iepriekšējo ceturksni;

2) ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem - 90 procentu apmēra no darba pamatpensijas.

6. pants. Šajā likumā noteiktajā kārtībā pārrēķināmas pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar likumu «Par valsts pensijām», un izdienas pensijas, kas piešķirtas izglītības un veselības aizsardzības darbiniekiem saskaņa ar īpašiem lēmumiem.

7. pants. Arodus un amatus, kuros strādājošiem pensionāriem tiek izmaksāta pensija, kā arī pamatpensiju un papildpensiju izmaksāšanas apmēru un kartību uz laiku nosaka Ministru kabinets.

Strādājošiem politiski represētajiem, I un II grupas invalīdiem pamatpensija, papildpensija un noteiktā piemaksa izmaksājama pilna apmēra.

8. pants. Pensija attiecīgā veida pensijas saņēmējam nevar būt mazāka par to pensiju, kura viņam tika izmaksāta līdz šā likuma spēka stāšanas brīdim.

9. pants. Pensijas apmēra, kā arī darba stāžā iekļaujamo gadu skaita palielināšana veicama atbilstoši valsts budžeta ieņēmumiem par pamatu ņemot tautsaimniecībā nodarbināto iepriekšējā ceturkšņa vidējo darba algu, kuru nosaka Valsts statistikas komiteja.

10. pants. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990. gada 29. novembra lēmuma «Par Latvijas Republikas likuma «Par valsts pensijām» spēkā stāšanās kārtību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 1/2, 51) 2. punkta trešo rindkopu, 3., 6. punktu, 9. punkta pirmo teikumu un 9.1., 9.2. un 9.3. punktu; uzskatīt 9.4. punktu par 9. punktu.

Likums stājas spēkā ar 1993. gada 1. novembri.

Līkums Saeimā pieņemts 1993. gada 21. oktobrī

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1993. gada 27. oktobrī

01.11.1993