Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusu»

I. Izdarīt likumā «Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusu» (Latvijas Republikas Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29/30) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcija:

«l. pants. Administratīvā teritorija ir Latvijas teritorijas iedalījuma vienība, kurā valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.»

2. Izteikt 4. pantu Šādā redakcijā;

«4. pants. Republikas pilsētu un rajonu administratīvās teritorijas izveido un likvidē, to robežas groza un rajonu administratīvos centrus nosaka Saeima ar likumu. Likumprojektam par republikas pilsētu vai rajonu administratīvo teritoriju izveidošanu, likvidēšanu, robežu grozīšanu vai rajonu administratīvo centru noteikšanu ir jāpievieno Ministru kabineta atzinums un ieinteresēto pašvaldību lēmumi.

Pašvaldības var rīkot aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamību izveidot vai likvidēt republikas pilsētu vai rajonu administratīvās teritorijas, grozīt to robežas vai noteikt rajonu administratīvos centrus.»

3. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

«6. pants. Rajonu pilsētu, pagastu un pilsētas rajonu administratīvās teritorijas izveido un likvidē, to robežas groza un pagastu administratīvos centrus nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību lēmumiem.

Pašvaldības var rīkot aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamību izveidot vai likvidēt rajonu pilsētu, pagastu vai pilsētas rajonu administratīvās teritorijas, grozīt to robežas vai noteikt pagastu administratīvos centrus.»

4. Izteikt 12. pantu Šādā redakcijā:

«12. pants. Apdzīvotās vietas ieskaita ciema kategorijā vai izslēdz no tās un ciemus ieskaita pilsētas kategorijā vai izslēdz no tās Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību lēmumiem.

Pašvaldības var rīkot aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamību ieskaitīt apdzīvotās vietas ciemu kategorijā vai izslēgt no tās vai arī ieskaitīt ciemus pilsētu kategorijā vai izslēgt no tās.»

5. Aizstāt 15. pantā vārdus «Latvijas Kultūras fonda vietvārdu komisija» ar vārdiem «Ministru kabineta Vietvārdu padome».

6. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

«16. pants. Pārdēvējot apdzīvotās vietas, kurās ir pasta un telegrāfa iestādes, kā arī dzelzceļa stacijas, lidlauki un ostas, par to jāinformē ministrijas, kuru pārziņā ir attiecīgas nozares.»

7. Izteikt 17. pantu Šādā redakcijā:

«17. pants. Nosaukumus republikas pilsētām un rajoniem piešķir, kā arī republikas pilsētas un rajonus pārdēvē Saeima ar likumu.

Likumprojektam par nosaukumu piešķiršanu republikas pilsētām vai rajoniem vai par republikas pilsētu un rajonu pārdēvēšanu ir jāpievieno Ministru kabineta atzinums un ieinteresēto pašvaldību lēmumi. Pašvaldības var rīkot aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par to, kāds nosaukums piešķirams republikas pilsētai vai rajonam, vai arī par nepieciešamību pārdēvēt republikas pilsētu vai rajonu.»

8. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

«18. pants. Nosaukumus rajonu pilsētām, pagastiem, ciemiem un pilsētas rajoniem piešķir, kā arī rajonu pilsētas, pagastus, ciemus un pilsētas rajonus pārdēvē Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību lēmumiem.

Pašvaldības var rīkot aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par to, kāds nosaukums piešķirams rajona pilsētai, pagastam, ciemam vai pilsētas rajonam, vai arī par nepieciešamību pārdēvēt rajona pilsētu, pagastu, ciemu vai pilsētas rajonu.»

9. Aizstāt 20. pantā vārdus «Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidijs» ar vārdiem «Ministru kabinets».

10. Izslēgt V nodaļu.

11. Papildināt likumu ar 23. pantu šādā redakcijā: «23. pants. Noteikumus par šā likuma piemērošanu pieņem Ministru kabinets.» .

II. Pārejas noteikumi

Atcelt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmuma «Par Latvijas Republikas likuma «Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu» spēkā stāšanās kārtību» 4. un 5. punktu.

Likums Saeimā pieņēmis 1993. gada 30. septembrī.

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1993. gada 6. oktobrī

20.10.1993