Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 Saeima (resp. tauta) ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par zemes komisijām»

I. Izdarīt 1990. gada 10. jūlija likumā «Par zemes komisijām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 31) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: «4.1. Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas sastāvā ir pieci Saeimas deputāti, pa diviem pārstāvjiem no Valsts zemes dienesta, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un pašvaldībām, pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Republikas Prokuratūras un Politiski represēto apvienības, ka arī pieaicinātais zemnieku pārstāvis un Centrālās zemes komisijas konsultants.»

2. Izteikt 4,2.2. punktu šādā redakcijā:

«4.2.2. ir tiesīga dot juridiskajām personām, pašvaldībām un valsts institūcijām likumdošanas aktiem atbilstošus obligātus norādījumus un saņēmi no tām pieprasīto informāciju 14 dienu laikā.»

3. Izslēgt 4.1 panta pirmo rindkopu un 4.11., 4.12., 4.12.2. un 4.12.3. punktu; uzskatīt 4.12.1., 4.12.4. un 4.12.5. punktu attiecīgi par 4.2.7., 4.2.8. un 4.2.9. punktu.

4. Izteikt 5.4. punktu šādā redakcijā: «5.4. zemes komisijas sēde ir tiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem, starp viņiem - priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Lēmumus zemes strīdu jautājumos komisija pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu, bet 4,2,2. punktā minētajos gadījumos - ar balsu vairākumu no komisijas locekļu kopskaita. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir priekšsēdētāja (priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā - viņa vietnieka) balss.»

5. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus «Latvijas Republikas Augstākās padomes zemes komisija», «Latvijas Republikas Augstākās padomes Lauku zemes komisija», «Latvijas Republikas Augstākās padomes Pilsētu zemes komisija» un vārdus «Latvijas Republikas Augstākās padomes Lauku zemes komisija un Latvijas Republikas Augstākās padomes Pilsētu zemes komisija» ar vārdiem «Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija».

6. Aizstāt 4.1. punkta otrajā teikumā un 4.2.4. un 4.2.8. punktā vārdus «Latvijas Republikas Augstākā padome» ar vārdu «Saeima».

7. Aizstāt 7. pantā vārdus «Latvijas Republikas Augstākajā padomē» ar vārdiem «Latvijas Republikas Centrālajā zemes komisijā».

8. Izslēgt 10. pantu.

II. Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 5. augustā

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1993. gada 6. augustā

11.08.1993