Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par veterinārmedicīnu»

Izdarīt likumā «Par veterinārmedicīnu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29/31; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4) šādus grozījumus:

1. Papildināt sadaļā «Likumā lietotie termini» termina «veterinārmedicīniskā prakse» skaidrojumu ar vārdiem «kā ari veterināro zāļu pagatavošana un pārdošana tādā daudzumā, kāds nepieciešams pacientu aprūpei».

2. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

«11. pants. Valsts veterināro dienestu finansē no valsts budžeta un speciālā budžeta, kurā ieskaita maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un 30 procentus no soda naudām, kas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem iekasētas par pārkāpumiem veterinārmedicīnā.

Speciālā budžeta veidošanas un līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabineta apstiprināts nolikums.»

3. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

«12. pants. Pašvaldības veicina dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi un valsts veterinārās uzraudzības aprūpi.»

4. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

«17. pants. Valsts veterināro dienestu vada Valsts veterinārais departaments, kas ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā. Valsts veterinārajam departamentam ir juridiskās personas tiesības. Savā profesionālajā darbībā tas ir neatkarīgs un atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.»

5. Izteikt 18. pantu šādā redakcija;

«18. pants. Valsts veterināro departamentu vada direktors, kas vienlaikus ir valsts galvenais veterinārais inspektors. Direktora - valsts galvenā veterinārā inspektora kandidatūru izvirza zemkopības ministrs, saskaņojot to ar Latvijas Veterinārārstu biedrības valdi. Direktoru - valsts galveno veterināro inspektoru ieceļ amatā Ministru kabinets.»

6. Papildināt 22. pantu ar 15. punktu šādā redakcijā: (15) novērtēt, reģistrēt un kontrolēt realizācijai paredzēto dzīvnieku barību.»

7. Aizstāt 23. pantā vārdus «lopbarība» (attiecīgos locījumos) ar vārdiem «dzīvnieku barība» (attiecīgos locījumos).

8. Papildināt 26. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā: «8) pārdot dzīvnieku īpašniekam zāles, kas nepieciešamas saslimušā dzīvnieka ārstēšanas kursa pabeigšanai.»

9. Papildināt 27. pantu ar 8. punktu šādā redakcija: «8) rakstveidā informēt dzīvnieku īpašniekus par ierobežojumiem dzīvnieku produkcijas izmantošanā pēc tam, kad dzīvnieki saņēmuši konkrētas zāles.»

10. Papildināt 31. pantu ar 16. punktu šādā redakcijā: «16) nodrošināt, lai pēc tam, kad dzīvnieki saņēmuši konkrētas zāles, no tiem iegūtā produkcija nenonāktu cilvēku uzturā, kamēr tā satur šo zāļu atliekas, ja šādu prasību paredz attiecīgi apstiprināta lietošanas pamācība vai izvirza veterinārārsts.»

11. Aizstāt 32. panta vārdu «lopbarību» ar vārdiem «dzīvnieku barību».

12. Papildināt 42. pantu pēc vārdiem «dzīvnieku skaitu» ar vārdiem «(arī bišu saimes un zivju dīķus)».

Likums Saeimā pieņēmis 1994. gada 15. decembrī.

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1994. gada 30 decembrī

13.01.1995