Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā

Izdarīt Latvijas Kriminālkodeksā šādus grozījumus: 1. Aizstāt 7.1 panta otrajā daļā un 22. panta pirmajā daļā vārdus «labošanas darbu» ar vārdiem «brīvības atņemšanas».

2. 23. pantā:

izteikt ceturto daļu Šādā redakcijā:

«Brīvības atņemšanas iestāžu veidus un brīvības atņemšanas soda izciešanas kārtību nosaka Latvijas Sodu izpildes kodekss.»; izslēgt piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu.

3. 50. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus «pēc iestādes, kas pārzina soda izpildi, un rajona, pilsētas, pilsētas rajona pašvaldības attiecīgās institūcijas kopēja iesnieguma» ar vārdiem, «pēc brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas ierosinājuma»;

izteikt septīto daļu Šādā redakcijā:

«Personām:

1) kas atzītas par sevišķi bīstamiem recidīvistiem;

2) kas notiesātas par darbību, kas vērsta uz valsts varas gāšanu (59. pants); spiegošanu (60. pants); Latvijas Republikas tautas deputāta, valdības locekļa vai citas amatpersonas dzīvības vai veselības apdraudējumu (61. pants); ārvalsts pārstāvja dzīvības vai veselības apdraudējumu (62. pants); diversiju (63. pants); kaitniecību (64. pants); aicinājumiem vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu (65. pants); aicinājumiem graut republikas teritoriālo vienotību (65.1 pants); noziegumiem pret cilvēci, genocīdu (68.' pants); noziegumiem pret mieru 68.2 pants); kara noziegumiem (68.3 pants); bandītismu (72. pants); darbībām, kas dezorganizē darbu brīvības atņemšanas iestādēs (72.1 pants); viltotas naudas vai vērtspapīru izgatavošanu vai izplatīšanu pastiprinošos apstākļos (82. panta otrā daļa); slepkavību ar nodomu (98. pants); slepkavību ar nodomu pastiprinošos apstākļos (99. pants); tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu pastiprinošos apstākļos (105. panta otrā daļa); izvarošanu, kam bijušas sevišķi smagas sekas, kā arī par mazgadīgās izvarošanu (121. panta ceturtā daļa); ķīlnieku sagrābšanu (I25.1 pants); laupīšanu pastiprinošos apstākļos (141. panta otrā un trešā daļa); izspiešanu organizētā grupā pastiprinošos apstākļos (143.1 panta otrā un trešā daļa); kukuļņemšanu pastiprinošos apstākļos (164. panta otrā un trešā dala); policijas (milicijas) darbinieka vai zemessarga dzīvības apdraudējumu (186.1 pants); sevišķi ļaunprātīgu huligānismu (204. panta trešā daļa); gaisa kuģa nolaupīšanu (214.2 pants); radioaktīvo materiālu izlaupīšanu (216.2 .pants); šaujamā ieroča, munīcijas vai sprāgstvielu izlaupīšanu, izdarot laupīšanas uzbrukumu (219. panta trešā daļa); narkotisko līdzekļu izlaupīšanu pastiprinošos apstākļos (222.2 panta otrā un trešā daļa); kā arī personām, kas agrāk atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām līdz tiesas noteiktā soda laika pilnīgai izciešanai nosacīti pirms termina un no jauna izdarījušas tīšu noziegumu neizciestā soda daļas laikā, - nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda vai neizciestā soda daļas aizstāšanu ar vieglāku sodu var piemērot pēc tam, kad tās faktiski Izcietušas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no noteiktā soda.»

4. Izteikt 50.1 panta tekstu šādā redakcijā:

«Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda un neizciestā soda daļas aizstāšana ar vieglāku sodu nav piemērojama:

1) personai, kam nāves sods aizstāts ar brīvības atņemšanu apžēlošanas vai amnestijas kārtībā;

2) personai, kam brīvības atņemšana noteikta uz visu mūžu (mūža ieslodzījums).»

5. Aizstāt 51. panta trešajā daļā vārdus «pēc iestādes, kas pārzina soda izpildi, un rajona, pilsētas, pilsētas rajona pašvaldības attiecīgās institūcijas kopēja iesnieguma» ar vārdiem «pēc brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas ierosinājuma».

6. Aizstāt 72.1 panta nosaukumā, 181.4 panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus «labošanas darbu» ar vārdiem «brīvības atņemšanas».

Pārejas noteikumi

1. Sakarā ar grozījumiem likumdošanas aktos brīvības atņemšanas iestāžu priekšniekiem līdz 1996. gada 31. decembrim iesniegt tiesām pēc brīvības atņemšanas iestādes atrašanās vietas nepieciešamos dokumentus brīvības atņemšanas iestādes veida grozīšanai atbilstoši Latvijas Kriminālkodeksa 23. panta un Latvijas Sodu izpildes kodeksa noteikumiem jaunajā redakcijā,

2. Līdz tiesas lēmuma pieņemšanai par brīvības atņemšanas iestādes veida grozīšanu notiesātajiem piemērojami labošanas darbu iestādes veida un attiecīgā režīma noteikumi, ko nesacījusi tiesa ar spēkā esošo spriedumu saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 23. pantu līdzšinējā redakcijā.

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 15. decembrī.

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1994. gada 30. decembrī

30.12.1994