Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Zemessardzi»

Izdarīt likuma «Par Latvijas Republikas Zemessardzi» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16/17; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13, 19) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7. pantā, 10. panta nosaukumā un tekstā, 11. panta nosaukumā un tekstā, 15., 25., 26., 27., 36., 38. un 42. pantā vārdus

«Zemessardzes priekšnieks» (attiecīga locījuma) ar vārdiem «Zemessardzes komandieris» (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 20., 32., 34., 38. un 39. pantā vārdus «Zemessardzes štāba priekšnieks» ar vārdiem «Zemessardzes komandieris».

3. Izslēgt 10. panta otro dalu.

4. 11. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

«(4) Zemessardzes komandieris iecel amatā Zemessardzes apakšvienību komandierus un štābu priekšniekus, apstiprina amatos Zemessardzes amatpersonas.»;

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

«(5) Zemessardzes komandieris organizē un plāno Zemessardzes darbību, nodrošina Zemessardzes struktūrvienību pastāvīgu vadību, zemessargu kaujas un mobilizācijas gatavību un atbild par to.

(6) Zemessardzes komandieris rīkojas ar Zemessardzes līdzekļiem likumā noteiktajā kārtībā.

(7) Zemessardzes komandierim ir tiesības pieprasīt no visām valsts un pašvaldību iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem ziņas valsts aizsardzības jautājumos, kā arī jautājumos, kas saistīti ar Zemessardzes darbības sfēru.»

5. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

«Zemessardzes komandieris ar pavēli izveido savu darba institūciju - Zemessardzes štābu.»

6. Izslēgt 13. pantu.

7. Izteikt 23. panta tekstu šādā redakcijā:

«(1) Zemessardzes virsniekus amatā ieceļ Zemessardzes komandieris.

(2) Zemessardzes komandieri amatā ieceļ un no amata atbrīvo Saeima pēc Valsts prezidenta priekšlikuma.

(3) Atsevišķos gadījumos Zemessardzes komandieris jaunāko virsnieku amatos ieceļ pozitīvi atestētus Zemessardzes virsniek-vietniekus vai virsseržantus.

(4) Zemessardzes virsnieku kandidatūras pirms iecelšanas amatā izskata Zemessardzes personālsastāva komisija.

(5) Zemessardzes virsniekiem, kuriem ir augstākā militārā vai speciālā izglītība, praktisko iemaņu iegūšanai uz laiku var uzdot pildīt arī aizņemtu amatu. Ja šie Zemessardzes virsnieki praksi iziet amatā ar zemāku atalgojumu, viņiem saglabā pastāvīgi ieņemamā amata atalgojumu.»

8. Papildināt likumu ar 44.1pantu šādā redakcijā:

«44.1 pants. Zemessargu valsts apgāde

(1) Zemessargi dienesta laikā ir daļējā valsts apgādībā. Apgādes nosacījumus un normas reglamentē Ministru kabinets.

(2) Zemessargiem ir tiesības saņemt dienesta pienākumu izpildes nodrošināšanai paredzēto apmaksu par izdevumiem, kas viņiem radušies, izmantojot sabiedrisko transportu.»

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 178 «Par grozījumu likumā «Par Latvijas Republikas Zemessardzi»» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 19).

2. Likuma «Par Latvijas Republikas Zemessardzi» 44.1 panta otrā daļa stājas spēkā vienlaikus ar likumu «Par valsts budžetu 1995. gadam».

Likums Saeimā pieņēmis 1994. gada 24. novembrī.

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1994. gada 13. decembrī

27.12.1994