Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.42

Rīgā 2002.gada 29.janvārī (prot. Nr.5, 10.§)

Noteikumi par mājsaimniecības preču marķēšanu, norādot informāciju par trokšņa emisiju vidē

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību

aizsardzības likuma 21.panta otro daļu

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka to mājsaimniecības preču marķēšanas kārtību, kuru marķējumā ražotājs vai importētājs norāda informāciju par trokšņa emisiju vidē.

2. Trokšņa emisijas rādītājs vidē ir mājsaimniecības preces A-izsvarotais skaņas jaudas līmenis (LWA). To izsaka decibelos (dBA) attiecībā pret gaisā izplatītās skaņas jaudas vienu pikovatu (pW).

3. Noteikumi attiecas uz mājsaimniecības precēm vai mehānismiem un to daļām, kas izgatavoti telpu uzkopšanai, tīrīšanai, pārtikas produktu sagatavošanai vai glabāšanai, siltuma vai aukstuma ražošanai vai izplatīšanai un kondicionēta gaisa ražošanai, kā arī uz citām precēm, ko neprofesionālai darbībai izmanto dzīvojamās telpās, pagrabos, garāžās vai palīgtelpās (turpmāk - prece), izņemot:

3.1. preces, kas ražotas tikai rūpnieciskiem mērķiem vai profesionālai lietošanai;

3.2. preces, kas ir ēkas vai būves sastāvdaļa, arī gaisa kondicionēšanas sistēmas, apsildes un ventilācijas ierīces (izņemot istabas ventilatorus un ēkā neiebūvētas apsildes ierīces), degvielas kurtuves centrālajai apkurei un sūkņi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām;

3.3. preču sastāvdaļas (piemēram, motori);

3.4. elektroakustiskās sistēmas.

 

 

II. Preču marķēšana

4. Ja ražotājs vai importētājs iekļauj marķējumā informāciju par trokšņa emisiju vidē, tas piestiprina precei labi redzamu marķējumu, kurā norāda skaņas jaudas līmeni (decibelos (dBA) attiecībā pret vienu pikovatu (pW)), kas noteikts saskaņā ar šiem noteikumiem.

5. Ražotājs vai importētājs informāciju par trokšņa emisiju vidē iekļauj kopējā marķējumā, ja precei saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešams arī cita veida marķējums, tai skaitā marķējums par energoefektivitāti.

6. Ražotājs vai importētājs atbild par marķējumā norādītās informācijas patiesumu.

 

 

III. Trokšņa emisijas noteikšanas metodes un pārbaude

7. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

8. Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra pieprasījuma ražotājs vai importētājs uzrāda visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

9. Preču trokšņa emisiju vidē ražotājs vai importētājs nosaka saskaņā ar standartu LVS ISO 3744 : 1994 "Akustika - trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņa noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību - tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs skaņu atstarojošas virsmas".

10. Lai pārbaudītu vienas sērijas preces, kas pieder vienam un tam pašam modelim vai tipam, kā arī preces, kuras viens un tas pats ražotājs izgatavojis vienādos apstākļos, Patērētāju tiesību aizsardzības centra inspektors, izmantojot šo noteikumu 13.punktā minēto statistisko metodi, izlases kārtībā ņem paraugus mērījumiem no vairākām preču partijām, bet izmanto vienādas mērījumu metodes.

11. Mērījumu metode, ko izmanto preču emitētā trokšņa noteikšanai, ir pietiekami precīza, lai mērījumu nenoteiktība, nosakot standartnovirzi, nepārsniegtu 2 dBA A-izsvarotajam skaņas jaudas līmenim. Standartnovirzēs ietver visu mērījumu nenoteiktības avotu kopumu, izņemot preces emitētā trokšņa līmeņa atšķirības dažādās pārbaudēs.

12. Papildus šo noteikumu 11.punktā minētajai mērījumu metodei ņem vērā preču izvietojumu, montāžu, noslodzi un darbu testēšanas apstākļos, lai sekmētu mērījumus normālas izmantošanas apstākļos un nodrošinātu mērījumu reproducējamību un atkārtojamību. Katrai preču partijai nosaka mērījumu atkārtojamības standartnovirzi.

13. Statistiskās metodes atbilstošie parametri ir tādi, lai pieņemšanas varbūtība būtu 95 %, ja attiecīgajā partijā 6,5 % preču pārsniedz norādīto trokšņa līmeni. Nepieciešami trīs paraugi. Statistiskajā metodē izmanto kopējo atskaites standartnovirzi 3,5 dBA.

14. Patērētāju tiesību aizsardzības centra inspektors pieprasa (pieņemot attiecīgu lēmumu) mēneša laikā noņemt šo noteikumu 4.punktā minēto marķējumu vai izņemt informāciju par trokšņu emisiju vidē no šo noteikumu 5.punktā minētā kopējā marķējuma, ja pārbaudē ir konstatēts, ka marķējumā norādītā informācija par preču emitēto troksni neatbilst šo noteikumu prasībām.

15. Ja ražotājs vai importētājs noteiktajā termiņā neizpilda šo noteikumu 14.punktā minētās prasības, Patērētāju tiesību aizsardzības centra inspektors aizliedz (pieņemot attiecīgu rīkojumu) tirgot attiecīgās preces. Aizliegums ir spēkā, līdz šo noteikumu 14.punktā minētās prasības tiek izpildītas.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 6.februāri.

06.02.2002
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.