Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.45

Rīgā 2002.gada 29.janvārī (prot. Nr.5 13.§)
Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika
Izdoti saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri11.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodiku.

2. Izīrējot dzīvojamās telpas nedzīvojamās ēkās, kā arī dzīvojamās mājās, kurās atrodas komercdarbībai izmantotas neapdzīvojamās telpas, īres maksā ietilpstošie apsaimniekošanas izdevumi aprēķināmi par dzīvojamām telpām un tām proporcionālo koplietošanas un tehnisko telpu platību.

3. Ja nedzīvojamās daļas apsaimniekošanai nepieciešami papildu izdevumi, tos nepieskaita dzīvojamās daļas apsaimniekošanas izdevumiem.

4. Apsaimniekošanas izdevumus aprēķina latos par dzīvojamās telpas (dzīvokļa) kopējās platības viena kvadrātmetra apsaimniekošanu saskaņā ar apsaimniekotāja sastādīto izdevumu tāmi kalendāra gadam.

5. Apsaimniekošanas izdevumos ietilpstošos dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem izmaksu posteņiem.

6. Apsaimniekošanas izdevumus aprēķina (latos mēnesī), izmantojot šādu formulu:

7. Aprēķinot apsaimniekošanas izdevumos ietilpstošo dzīvojamās mājas nolietojumu (amortizāciju), izmanto lineāro metodi, kas paredz, ka dzīvojamās mājas vērtība samazinās vienmērīgi. Saskaņā ar šo metodi dzīvojamās mājas nolietojumu (amortizāciju) aprēķina, dalot dzīvojamās mājas tehniskās inventarizācijas vērtību ar vidējo normatīvo kalpošanas ilgumu (2.pielikums). Tehniskās inventarizācijas vērtība ir aktuāla (derīga) piecus gadus, ja mājā nav veiktas izmaiņas.

8. Apsaimniekošanas izdevumus lodžiju platībai aprēķina, izmantojot šo noteikumu 6.punktā minēto formulu un piemērojot koeficientu 0,5.

9. Apsaimniekošanas izdevumus balkoniem un segto terašu platībai aprēķina, izmantojot šo noteikumu 6.punktā minēto formulu un piemērojot koeficientu 0,3.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumus Nr.169 “Dzīvokļu īres maksas aprēķināšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 114./115.nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.februāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.45
Dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajos izdevumos (Iu) iekļautie izmaksu posteņi

1. Dzīvojamās mājas un tai piegulošās teritorijas sanitārā kopšana (Is):

1.1. sanitārās kopšanas (sētnieku un apkopēju) darbu izmaksas:

1.1.1. materiāli;

1.1.2. mazvērtīgais inventārs;

1.1.3. darba samaksa sētniekiem un apkopējiem;

1.1.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 1.1.3.apakšpunktā minētajiem darbiniekiem;

1.2. deratizācija:

1.2.1. materiāli;

1.2.2. mazvērtīgais inventārs;

1.2.3. darba samaksa speciālistiem;

1.2.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 1.2.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

1.3. dezinfekcija:

1.3.1. materiāli;

1.3.2. mazvērtīgais inventārs;

1.3.3. darba samaksa speciālistiem;

1.3.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 1.3.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

1.4. transporta izmaksas;

1.5. citas izmaksas, kas tieši saistītas ar dzīvojamās mājas un tai piegulošās teritorijas sanitāro kopšanu un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

2. Dzīvojamās mājas tehniskā uzturēšana (Itu):

2.1. kārtējais remonts:

2.1.1. materiāli;

2.1.2. mazvērtīgais inventārs;

2.1.3. darba samaksa speciālistiem;

2.1.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 2.1.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

2.2. siltumtīkla tehniskā apkope:

2.2.1. materiāli;

2.2.2. mazvērtīgais inventārs;

2.2.3. darba samaksa speciālistiem;

2.2.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 2.2.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

2.3. ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkope:

2.3.1. materiāli;

2.3.2. mazvērtīgais inventārs;

2.3.3. darba samaksa speciālistiem;

2.3.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 2.3.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

2.4. elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope:

2.4.1. materiāli;

2.4.2. mazvērtīgais inventārs;

2.4.3. darba samaksa speciālistiem;

2.4.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 2.4.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

2.5. atkritumu vada apkope:

2.5.1. materiāli;

2.5.2. mazvērtīgais inventārs;

2.5.3. darba samaksa speciālistiem;

2.5.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 2.5.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

2.6. ventilācijas šahtu un dūmvadu tīrīšana:

2.6.1. materiāli;

2.6.2. mazvērtīgais inventārs;

2.6.3. darba samaksa speciālistiem;

2.6.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 2.6.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

2.7. sanitārtehnisko sistēmu apkope avārijas gadījumos:

2.7.1. materiāli;

2.7.2. mazvērtīgais inventārs;

2.7.3. darba samaksa speciālistiem;

2.7.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 2.7.3.apakšpunktā minētajiem speciālistiem;

2.8. transporta izmaksas;

2.9. darba drošība;

2.10. īpaši ugunsdrošības pasākumi dzīvojamām mājām, kurām ir vairāk par 12 stāviem;

2.11. citas izmaksas, kas tieši saistītas ar dzīvojamās mājas tehnisko apkopi un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

3. Dzīvojamās mājas administratīvie pārvaldes izdevumi (Ipa):

3.1. administratīvo ēku (telpu) uzturēšana (remonts, komunālie maksājumi) vai noma;

3.2. kantora un kancelejas izdevumi:

3.2.1. pasta izdevumi;

3.2.2. maksa par telekomunikāciju pakalpojumiem;

3.2.3. kancelejas preču iegāde;

3.2.4. bankas pakalpojumi;

3.3. darba samaksa administratīvajiem darbiniekiem;

3.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šī pielikuma 3.3.apakšpunktā minētajiem darbiniekiem;

3.5. pamatlīdzekļu noma;

3.6. pamatlīdzekļu nolietojums:

3.6.1. administratīvo ēku (telpu) nolietojums;

3.6.2. administratīvo ilgtermiņa lietošanas darba līdzekļu (piemēram, datoru) nolietojums;

3.7. apsardze;

3.8. iepriekš neiekļautās izmaksas (piemēram, transporta izmaksas administrācijai);

3.9. citas izmaksas, kas tieši saistītas ar dzīvojamās mājas administratīvajiem pārvaldes izdevumiem un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.45
Dzīvojamo māju iedalījums pēc tehniskā raksturojuma un vidējā normatīvā kalpošanas ilguma

Grupa

  Dzīvojamo māju tipa tehniskais raksturojums

 Dzīvojamo māju vidējais normatīvais kalpošanas ilgums (gados)

A

Mūra, sevišķi kapitālas; pamati – mūra vai betona, sienas – mūra (ķieģeļu) vai lielbloku, pārsegumi – dzelzsbetona

 150

B

Mūra, parastas; pamati – mūra vai betona, sienas – mūra (ķieģeļu), lielbloku vai lielpaneļu, pārsegumi – dzelzsbetona vai jaukti (koka un dzelzsbetona, ķieģeļu velves metāla sijās)

 125

C

Mūra, atvieglota tipa; pamati – mūra vai betona, sienas – atvieglotais ķieģeļu mūris, izdedžu betons vai bloki, pārsegumi – koka, dzelzsbetona vai ķieģeļu velves metāla sijās

 100

D

Masveida apbūves lielpaneļu ēkas, kas celtas pēc tipveida projektiem 1-316, 1-318, 119

 70

E

Masveida apbūves lielpaneļu ēkas, kas celtas pēc tipveida projektiem 103, 104, 1-464, 1-467A, 1-602, 602P

 60

F

Koka guļbūves; pamati – akmeņbetona, lentveida, sienas – apaļbaļķu, brusu vai jauktas (ķieģeļu un koka), pārsegumi – koka

 50

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
01.02.2002