Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.35

Rīgā 2002.gada 22.janvārī (prot. Nr.4, 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par dabas resursu nodokli" 10.panta pirmo daļu
un likuma "Par zemes dzīlēm" 10.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 108./109.nr.; 1998, 16./17., 349.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot I nodaļā terminu "cilvēku ekvivalents" un tā skaidrojumu.

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Atļaujas pieprasītājam, ūdens lietotājam un atļaujas izsniedzējam jāievēro apbūves un teritorijas plānojuma noteikumi."

3. Izteikt 7.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Minētajos gadījumos dokumentiem pievieno ar centralizētās kanalizācijas sistēmas vai attīrīšanas iekārtu īpašnieku vai pārvaldītāju noslēgtu līgumu."

4. Papildināt noteikumus ar 23.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.7. notekūdeņu novadīšanas papildu nosacījumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī."

5. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Reģionālā vides pārvalde nosaka limitējošo koncentrāciju, pieļaujamo piesārņojuma slodzi un piemēro bīstamo vielu izplūdes prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, ņemot vērā:

25.1. virszemes saldūdeņu - ūdenstilpju (4.pielikums) un ūdensteču (5.pielikums) - kvalitātes atbilstību noteiktajam mērķim;

25.2. valsts programmu "Ūdens apgāde un notekūdeņu attīrīšana Latvijas mazpilsētās" (800+);

25.3. fona koncentrāciju dzesēšanas ūdeņiem ūdens ieguves avotā;

25.4. vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības (nosaka atbilstoši lietojuma mērķim):

25.4.1. dzeramā ūdens ieguvei izmantojamā virszemes saldūdens kvalitātes prasības (7.pielikums);

25.4.2. normatīvajos aktos noteiktās peldūdeņu kvalitātes prasības;

25.4.3. parametru atbilstību ūdenstecēs (lašveidīgo zivju ūdeņos un karpveidīgo zivju ūdeņos) nosaka pēc upes straumes ātruma, bet ūdenstilpēs - pēc vidējiem dziļumiem."

6. Aizstāt 66.3.apakšpunktā vārdus "vides valsts ministra" ar vārdiem "vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra".

7. Svītrot 67.2.apakšpunktu.

8. Svītrot 68.punktu.

9. Svītrot 6.pielikumu.

10. Svītrot 14. un 15.pielikumu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

30.01.2002