Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumus Nr. 384 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu, bērna piedzimšanas pabalstu un bērna kopšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību".

Ministru kabineta noteikumi Nr.55

(prot. Nr. 13 21. §)

Par bērna piedzimšanas pabalstiem

I. Vispārīgie jautājumi

1. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs pabalsts, kuru piešķir bērna piedzimšanas gadījumā.

Bērna piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja bērns piedzimis nedzīvs vai ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm.

2. Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir, ja adopcija vai aizbildnība nodibināta līdz dienai, kad bērns sasniedzis 52 nedēļu vecumu.

3. Tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu ir bērna mātei, ja viņa ir Latvijas Republikas pilsone un ir pierakstīta Latvijas Republikā. Tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikā pierakstītai ārvalstniecei vai bezvalstniecei, ja viņa saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju un ieceļojusi Latvijas Republikā pirms 1992. gada 1. jūlija vai ja viņa ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai ja viņas personu apliecinošos dokumentos ir Iedzīvotāju reģistra atzīme ar personas kodu.

Ja bērna mātei saskaņā ar šī punkta .pirmās daļas nosacījumiem nav tiesību uz bērna piedzimšanas pabalstu, tad tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir bērna tēvam, ja attiecībā uz viņu ir izpildīti šī punkta pirmās daļas nosacījumi.

4. Ja bērna māte ir mirusi un bērna piedzimšanas pabalstu nav saņēmusi, tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir bērna tēvam vai aizbildnim, kuru ieceļ ar pagasttiesas vai bāriņtiesas lēmumu.

5. Berna piedzimšanas pabalstu piešķir un izmaksa sociālās apdrošināšanas pārvalde pēc pabalsta pieprasītāja pastāvīgās dzīvesvietas.

6. Piešķirot pabalstu, tiek ņemts vērā pabalsta pieprasītāja statuss bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienā, nevis pabalsta pieprasīšanas dienā.

II. Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs

7. Pabalsts piešķirams par katru bērnu tādā apmērā, kāds ir spēkā bērna piedzimšanas dienā.

8. Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs nosakāms, ievērojot zīdaiņa pūriņa priekšmetu vērtību naudas izteiksmē (saraksts pielikumā).

9. Bērna piedzimšanas pabalsta apmēru pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma nosaka Ministru kabinets 50 procentu apmērā no zīdaiņa pūriņa vērtības naudas izteiksmē, kā ari katru ceturksni saskaņā ar Valsts statistikas komitejas aprēķinātā kopējā patēriņa cenu indeksa izmaiņām koriģē bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, ja tas samazinās līdz 40% no zīdaiņa pūriņa vērtības naudas izteiksmē.

10. Mātēm, kurām sakarā ar grūtniecību medicīniskā aprūpe ārstnieciski profilaktiskajā iestādē uzsākta līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai un kuras veikušas visu nepieciešamo klīniski laboratorisko izmeklēšanu saskaņā ar Labklājības ministrijas noteikto grūtnieces novērošanas standartu, bērna piedzimšanas pabalstu piešķir dubultā apmērā.

11. Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums un civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes izdota noteikta parauga izziņa par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju.

Pamats pabalsta piešķiršanai dubultā apmērā ir Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izdota medicīniskā izziņa.

12. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, iesniegumam pievienojama dzimšanas apliecības kopija latviešu, krievu, angļu vai vācu valodā. Ja dzimšanas apliecība izdota citā valodā, iesniegumam pievienojamas tās notariāli apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

13. Pabalstu piešķir, ja šo noteikumu 11 punktā minētie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildnības dibināšanas dienas.

14. Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksas finansē no valsts budžeta.

III. Pārejas noteikumi

15. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1992. gada 2. oktobra lēmuma Nr. 418 «Par piemaksām sakarā ar patēriņa preču cenu un pakalpojumu tarifu pieaugumu» 4.2.3. apakšpunktu.

16. Šie noteikumi stājas spēkā ar 1994. gada 1. jūliju uz laiku līdz likuma par valsts pabalstiem ģimenēm ar bērniem spēkā stāšanās brīdim.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Labklājības ministrs J. RITENIS

Rīgā 1994. gada 1. martā

PIELIKUMS
Ministru kabineta
1994. gada 1. marta noteikumiem Nr. 55

Zīdaiņa pūriņš

Nr. p.k.   Vienam bērnam (gab.)
1. Kokvilnas cepurīte 4
2. Flaneļa cepurīte 4
3. Adīta cepurīte 1
4. Kokvilnas krekliņi 5
5. Flaneļa krekliņi 5
6. Marles autiņi 10
7. Kokvilnas autiņi 10
8. Flaneļa autiņi 6
9. Gultas veļas komplekts 2
10. Dvielis (lielais) 1
11. Spilvens 1
12. Sega 1
13. Matracis 1
14. Vanna zīdaiņa mazgāšanai 1
15. Zīdaiņa gultiņa 1
16. Ratiņi 1

 Labklājības ministrs J.Ritenis

01.07.1994