Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par autoceļiem»

Izdarīt likumā «Par autoceļiem» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13/14) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

«7. pants. Iestādes, kas realizē autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

Autoceļu valsts pārvaldi realizē Satiksmes ministrijas Autoceļu departaments un tam pakļautais valsts ceļu dienests. Valsts ceļu dienestā ietilpst Latvijas autoceļu direkcija un ceļu pārvaldes, kas darbojas atbilstoši bezpeļņas organizāciju principiem.

Satiksmes ministrija izstrādā un īsteno Ministru kabineta politiku autoceļu nozarē.

Latvijas autoceļu direkcija un tai pakļautās ceļu pārvaldes nodrošina valsts autoceļu attīstību un realizē to uzraudzību, uzturēšanu un aizsardzību, kā arī pārrauga pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvniecību, remontu un uzturēšanu saskaņā ar šo ceļu pārraudzības nolikumu, kuru apstiprina Satiksmes ministrija.

Satiksmes ministrijas normatīvie akti, kas izdoti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām.»

2. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

«13. pants. Autoceļu fondi

Autoceļu uzturēšana, remonts un būvniecība tiek finansēta no valsts autoceļu fonda un pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem.

Autoceļu fondus veido budžetu un ārpusbudžetu līdzekļi.

Ikgadējos valsts autoceļu fonda budžeta līdzekļus, kam jābūt pietiekamiem, lai valsts autoceļus uzturētu atbilstoši noteiktām prasībām, apstiprina Saeima vienlaikus ar valsts budžetu.

Ikgadējos pašvaldību autoceļu (ielu) fondu budžetu līdzekļus apstiprina pašvaldības vienlaikus ar pašvaldību budžetiem.

Valsts autoceļu fonda turētāja ir Satiksmes ministrija. Pašvaldību autoceļu (ielu) fondu turētājas ir pašvaldības. Valsts autoceļu fonda un pašvaldību autoceļu (ielu) fondu izlietošanas kārtību nosaka attiecīgi Ministru kabineta apstiprinātie Valsts autoceļu fonda statūti un pašvaldību apstiprinātie pašvaldību autoceļu (ielu) fondu statūti.»

3. Aizstāj 24. panta otrajā daļā vārdus «Vides aizsardzības komiteja» ar vārdiem «Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija».

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 27. janvārī

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1994. gada 12. februārī

26.02.1994