Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1994. gadam

 Izdarīt likumā «Par valsts budžetu 1994. gadam» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

«1. pants. Apstiprināt valsts budžetu 1994. gadam ieņēmumos 60 0452 075 lati un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.»

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

«2. pants. Apstiprināt maksimālo valsts budžeta finansiālo deficītu 40 000 000 latu apmērā.»

3. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

«4. pants. Noteikt valsts vietējo budžetu izlīdzināšanas fonda ienākumus 92 109 971 lats, tajā skaitā:

1) valsts budžeta dotācija - 53 368 979 lati,

2) atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 38 740 992 lati.»

4. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

«9. pants. Apstiprināt valsts budžetu 1994. gadam izdevumos 640 452 075 lati.»

5. Izdarīt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 1. pielikuma atsevišķās pozīcijās grozījumus saskaņā ar šā likuma 1. pielikumu.

6. Izteikt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 3. pielikumu šā likuma 2. pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 4.1. pielikumu šā likuma 3. pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 4.2. pielikumu šā likuma 4. pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 5. pielikumu šā likuma 5. pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt likuma «Par valsts budžetu 1994. gadam» 6. pielikumu šā likuma 6. pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 17. novembri.

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1994. gada 24. novembrī

Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»»
1. PIELIKUMS

Valsts budžeta ieņēmumi

Ieņēmumi (Ls)

Ieņēmumi kopā 600 452 075
Akcīzes nodoklis 35 000 000
Apgrozījuma nodoklis 163 635 237

Piezīme. Akcīzes nodokļa atmaksa zemes lietotājiem par dīzeļdegvielu

2 200 000
Peļņas nodoklis 109 256 000
Dabas resursu nodoklis 300 000
Ienākumi no mežiem 2 756 000
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 4 330 000
Ieņēmumi no muitas 28 000 000
Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu 6 500 000
Valsts nodevas l 200 000
Sociālais nodoklis 219200000
Latvijas Bankas peļņas atlikuma iemaksas 7 900 000
Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas 3 000 000
Iemaksas Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta procentu nomaksai 1360 000
Iemaksas Japānas EXIM bankas kredīta procentu nomaksai 810000
Iemaksas Pasaules bankas kredīta procentu nomaksai l 136000
SIA« Lata International» iemaksas ASV patēriņa preču kredīta aģentūras kviešu iepirkuma kredīta procentu nomaksai 160 000
SIA «Lata International» iemaksas Somijas graudu iepirkuma kredīta un kredīta procentu nomaksai 2431000
SIA "Lata Internacional" iemaksas Kanādas sojas pupu iepirkuma kredīta un kredīta procentu nomaksai. 3 394 000
SIA «Lata International» iemaksas Somijas eksporta firmas lauksaimniecības mašīnu iepirkuma kredīta un kredīta procentu nomaksai 1083000
Zemkopības ministrijas iemaksas valsts labības pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumiem izsniegtā kredīta nomaksai 6 344 000
No republikas pilsētu un rajonu budžetiem saņemtie līdzekļi 2 656 838
tajā skaitā no:
Rīgas pilsētas budžeta 2 096 000
Ventspils pilsētas budžeta

244 000

Ogres rajona budžeta

112 838

Rīgas rajona budžeta

204 000

Saeimas sekretāra biedrs Z. TOMIŅŠ

Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»
2. PIELIKUMS

Likuma grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»»
3. PIELIKUMS

 

Tīrie aizdevumi

Tīrie aizdevumi - kopā  2 483 000
Zemkopības ministrijai valsts graudu rezerves veidošanai -4 200 000
Zemkopības ministrijai graudu rezerves veidošanas valdības palīdzības fonda aizdevuma, kredītu un procentu nomaksai 4 200 000
Zemkopības ministrijai gaļas un piena produktu rezervju veidošanas valdības palīdzības fonda aizdevuma atmaksai 2 483 000
Finansu ministrijai materiālo rezervju veidošanai -191 281
Finansu ministrijai lauku darbiem izsniegtās dīzeļdegvielas kredīta atmaksai 191 281

Saeimas sekretāra biedrs Z. TOMIŅŠ

Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»»
4. PIELIKUMS

 

Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»
5. PIELIKUMS

 

Likuma «Grozījumi likumā
«Par valsts budžetu 1994. gadam»»
6. PIELIKUMS

24.11.1994