Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu»

Izdarīt likumā «Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29/30; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 30) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

«2. pants. Latvijas Republika sastāv no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales; to iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) rajonos;

2) republikas pilsētās.

Savukārt Latvijas rajonus ,iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) rajonu pilsētās;

2) pagastos.

Rīgas pilsēta ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.»

2. 3. pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo dalu šādā redakcijā:

«Rajonu pilsētām var būt lauku teritorijas.»;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta otro daļu.

3. 6. pantā

aizstāt pirmajā daļā vārdus «rajonu pilsētu, pagastu un pilsētu

rajonu» ar vārdiem «rajonu pilsētu un pagastu»;

aizstāt otrajā daļā vārdus «rajonu pilsētu, pagastu vai pilsētas

rajonu» ar vārdiem «rajonu pilsētu vai pagastu».

4. Izslēgt 8. pantu.

5. 18. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus «rajonu pilsētas, pagasti, ciemi un pilsētas rajoni» (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem «rajonu pilsētas, pagasti un ciemi» (attiecīgajā locījumā);

aizstāt otrajā daļā vārdus «rajona pilsēta, pagasts, ciems vai pilsētas rajons» (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem «rajona pilsēta, pagasts vai ciems» (attiecīgajā locījumā).

6. Izslēgt 20. pantā vārdus «pilsētas rajonus».

7. Aizstāt 21. pantā vārdus «Pilsētu un pagastu Tautas deputātu padomju valdes» ar vārdu «pašvaldības».

8. Aizstāt 22. pantā vārdus «pagasta vai pilsētas Tautas deputātu padome» ar vārdu «pašvaldības».

Pārejas noteikums

Rīgas pilsētas administratīvi teritoriālais iedalījums priekšpilsētās (rajonos) saglabājams līdz 1995. gada 31. decembrim.

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 27. oktobrī.

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1994. gada 5. novembrī

05.11.1994