Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par Aizsardzības spēkiem»

Izdarīt likumā «Par Aizsardzības spēkiem» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes Ziņotājs, 1992, 46/47/48) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. panta otro dalu šādā redakcijā:

«(2) Aizsardzības ministrijai un tas struktūrvienībām (Aizsardzības spēkiem un valsts dienesta pārvaldēm) dienesta ēkas un telpas ierāda Valsts īpašuma fonds. Šo dienesta ēku un telpu uzturēšanas izdevumus sedz valsts.»

2. Papildināt 16. panta pirmo dalu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

«Virsnieku amatos var iecelt Aizsardzības spēkos iesauktās personas, kurām iepriekš ir piešķirtas iekšlietu iestāžu, Zemessardzes, prokuroru vai Drošības dienesta militārās vai speciālās dienesta pakāpes. Šādos gadījumos karavīru dienesta pakāpes piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.»

3. Izteikt 20. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«(3) Pirmo virsnieka dienesta pakāpi - leitnants - karavīriem pēc attiecīgās militārās mācību iestādes vai attiecīgo kursu beigšanas vai par kaujas nopelniem piešķir Valsts prezidents.»

4. 21. pantā: : izteikt piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

«Instruktorus virsniekvietnieka dienesta pakāpē paaugstina Aizsardzības spēku komandieris. Virsniekus dienesta pakāpē paaugstina Valsts prezidents kārtībā, kāda noteikta «Nolikumā par dienesta : gaitu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos».»; izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

«(6) Izdienas termiņus un citus noteikumus paaugstināšanai dienesta pakāpē nosaka Ministru kabineta apstiprināts «Nolikums par dienesta gaitu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos».»

5. 45. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

«(1) Virsnieki un virsdienesta instruktori un kareivji par dienestu Aizsardzības spēkos saņem atalgojumu, kā arī bezmaksas formas tērpu. Atalgojumā ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu un citas piemaksas, kuru apmēru nosaka Ministru kabinets.

(2) Obligātā dienesta karavīri dienesta laikā atrodas valsts apgādībā. Viņi saņem bezmaksas formas tērpu un atalgojumu, ari piemaksu par amatu un dienesta pakāpi Ministru kabineta noteiktajā apmērā.»;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem «kuri dien uz valsts robežas» ar vārdiem «Aizsardzības spēku speciālo uzdevumu vienības karavīri».

6. Izteikt 46. panta sesto daļu šādā redakcijā:

«(6) Personām, kuras iesauktas aktīvajā dienestā, izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju un piemaksu par izdienu, tiek ieskaitīts citu valstu bruņotajos spēkos, robežapsardzības un iekšējā karaspēkā, Iekšlietu ministrijas un prokuratūras iestādēs nodienētais laiks, kā ari 80 procenti no civilajās iestādēs nostrādātā laika.

Piemaksa par izdienu tiek piešķirta atkarība no virsnieku atestācijas rezultātiem. Izdienas pensija tiek maksāta tikai tām personām, kuras nesaņem citu valstu pensijas.»

7. Izteikt 47. pantu šādā redakcijā:

«47. pants. Karavīru tiesības uz dzīvokli

Ja nepieciešams, virsniekus un virsdienesta karavīrus divu gadu laikā no dienesta gaitu sākuma valsts nodrošina ar dienesta dzīvokli un dienesta telefonu. Ja līdz dienesta dzīvokļa saņemšanai virsnieks vai virsdienesta karavīrs ir spiests īrēt dzīvojamās telpas no fiziskajām personām, Aizsardzības ministrija var kompensēt viņam papildu izdevumus par telpu īri.»

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi Nr. 22 «Par grozījumiem likumā «Par Aizsardzības spēkiem»» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3).

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 8. jūnijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 22. jūnijā

06.07.1994
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.