Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Zemessardzi»

Izdarīt likumā «Par Latvijas Republikas Zemessardzi» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes Ziņotājs, 1993, 16/17) šādus grozījumus:

1. Izteikt 19. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«(3) Pirmo Zemessardzes virsnieka dienesta pakāpi - Zemessardzes leitnants - zemessargam pēc attiecīgās militārās mācību iestādes vai attiecīgo kursu beigšanas vai par kaujas nopelniem piešķir Valsts prezidents.»

2. Izteikt 20. panta piekto daļu šādā redakcijā:

«(5) Zemessardzes instruktorus līdz Zemessardzes virsniekvietnieka dienesta pakāpei paaugstina brigādes komandieris, virsniekvietnieka dienesta pakāpē - Zemessardzes štāba priekšnieks.»

3. Izteikt 20. panta sesto daļu šāda redakcija:

«(6) Virsniekus dienesta pakāpē paaugstina Valsts prezidents kārtībā, kāda noteikta «Nolikumā par dienesta gaitu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos».»

4. Izteikt 44. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«(1) Ierindas dienesta zemessargi, instruktori un virsnieki par dienestu saņem atalgojumu, kā arī bezmaksas formas tērpu. Atalgojumā ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu un citas piemaksas, kuru apmēru nosaka Ministru kabinets.»

5. Izteikt 45. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

«(4) Personām, kuras iestājušās Zemessardzes ierindas dienestā, izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju un piemaksu par izdienu, tiek ieskaitīts ārvalstu bruņotajos spēkos, robežapsardzības un iekšējā karaspēkā, Iekšlietu ministrijas un prokuratūras iestādēs nodienētais laiks, kā ari 80 procenti no civilajās iestādēs nostrādātā laika. Piemaksa par izdienu tiek piešķirta atkarībā no virsnieku atestācijas rezultātiem. Izdienas pensija tiek maksāta tikai tām personām, kuras nesaņem citu valstu pensijas.»

6. Izteikt 46. pantu šādā redakcijā:

«46. pants. Zemessardzes virsnieka tiesības uz dzīvokli

Ja tas nepieciešams sakarā ar darba attiecībām, valsts divu gadu laikā no dienesta gaitu sākuma nodrošina Zemessardzes ierindas dienesta zemessargu ar dienesta dzīvokli un dienesta telefonu. Ja līdz dienesta dzīvokļa saņemšanai ierindas dienesta zemessargs ir spiests īrēt dzīvojamās telpas no fiziskajām personām, Zemessardze var kompensēt viņam papildu izdevumus par telpu īri.»

7. 50. pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. punktu;

papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārdiem «līdzekļi, kas iegūti» ar vārdiem «likumos vai Ministru kabineta noteikumos»;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«(2) Zemessargu pirmdienesta, periodisko un citu ar Zemessardzes dienestu saistīto medicīnisko komisiju darbību nodrošina pašvaldību medicīnas iestādes par valsts līdzekļiem.»

8. Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

«51. pants. Zemessardzes materiāltehniskā apgāde

(1) Zemessardzes materiāltehniskā apgāde tiek finansēta no valsts budžeta.

(2) Valsts ierāda dienesta telpas Zemessardzes vienībām, atbrīvojot tās no īres maksas. Valsts īpašuma fondam ir pienākums izīrēt Zemessardzes vienībām telpas divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts attiecīgās brigādes komandiera pieprasījums.»

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi Nr. 21 «Par grozījumiem likumā «Par Latvijas Republikas Zemessardzi»» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3).

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 8. jūnijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīga 1994. gada 22. jūnijā

06.07.1994
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.