Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Speciālo operāciju spēkiem;"

izslēgt otrās daļas 5.un 7.punktu;

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kara vai izņēmuma stāvokļa laikā Nacionālo bruņoto spēku sastāvā tiek iekļauta Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde. Kara laikā Nacionālo bruņoto spēku sastāvā tiek iekļauta Valsts robežsardze.";

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par ceturto un piekto daļu.

2. Papildināt I nodaļu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Nacionālo bruņoto spēku simbolika

(1) Nacionālo bruņoto spēku komandierim, Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļām, atsevišķām vienībām un karakuģiem var būt savs karogs, kuru apstiprina aizsardzības ministrs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto karogu izgatavošanas un lietošanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs.

(3) Atsevišķiem augstākajiem virsniekiem var būt sava atribūtika, kuru apstiprina un kuras lietošanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs."

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Speciālo operāciju spēki un to uzdevumi

(1) Speciālo operāciju spēki:

1) veic speciālas operācijas valsts aizsardzības un drošības interesēs;

2) Saeimas Prezidija noteiktajā kārtībā nodrošina Saeimas deputātu un Saeimas Prezidija, kā arī Saeimas institūciju (objektu) aizsardzību (apsardzi);

3) Valsts prezidenta noteiktajā kārtībā nodrošina Valsts prezidenta, viņa ģimenes locekļu, Valsts prezidenta kancelejas un Valsts prezidenta rezidences aizsardzību (apsardzi);

4) Speciālo operāciju spēku komandiera noteiktajā kārtībā nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi);

5) piedalās terorisma apkarošanas pasākumos;

6) veic glābšanas darbus uz sauszemes un jūrā.

(2) Speciālo operāciju spēkiem, pildot šā panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus, ir operatīvās darbības subjekta tiesības."

4. Izslēgt 11.pantu.

5. Papildināt 16.panta otro daļu pēc vārdiem "Gaisa spēku" ar vārdiem ",Speciālo operāciju spēku".

6. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "no valsts budžeta" ar vārdiem ",izņemot Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldi, kura tiek finansēta no Latvijas Bankas līdzekļiem";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldi ar materiāltehniskajiem resursiem apgādā un, saskaņojot ar Aizsardzības ministriju, apgādes kārtību nosaka Latvijas Banka."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Speciālo operāciju spēku sastāvā ietilpst Speciālo uzdevumu vienība, Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests, Zemessardzes speciālā vienība "Vanags", bet kara un izņēmuma stāvokļa laikā - arī Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde.

5. Zemessardzes speciālā vienība "Vanags" tiek iekļauta Speciālo operāciju spēkos ar 2002.gada 1.jūliju."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 20.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 9.janvārī

23.01.2002