Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumus Nr. 65 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.5

Rīgā 2002.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 9.§)
Radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma iekārtu likvidēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību28.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma iekārtu (turpmāk — iekārta) likvidēšanas kārtību.

2. Iekārtu, kas nav nepieciešama turpmākajai darbībai vai kuras drošība neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, likvidē persona, kurai speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem ir atļauta jonizējošā starojuma iekārtu demontāža un likvidēšana (turpmāk — iekārtas likvidēšanas operators).

3. Ja iekārtas īpašniekam vai valdītājam speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem nav atļauta jonizējošā starojuma iekārtu demontāža un likvidēšana, viņš rakstiski informē Radiācijas drošības centru (turpmāk — centrs) par lēmumu likvidēt iekārtu, norādot iekārtas likvidēšanas iemeslu un iekārtas likvidēšanas operatoru.

4. Iekārtas likvidēšanas operators piecas darbdienas pirms iekārtas likvidēšanas sākuma rakstiski informē centru par iekārtas likvidēšanu, nosūtot paziņojumu, kurā norāda:

4.1. paziņojuma rakstīšanas vietu un datumu;

4.2. informāciju par iekārtas likvidēšanas operatoru un iekārtas īpašnieku vai valdītāju (fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi, tālruņa numuru, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru);

4.3. iekārtas nosaukumu un iekārtas tehniskos datus, tai skaitā iekārtas sērijas vai tipa apzīmējumu un sērijas numuru (ja sērija ir), iekārtas izgatavošanas gadu, iekārtas ražotāja nosaukumu, ģenerēto jonizējošā starojuma veidu un jonizējošā starojuma dozas jaudu viena metra attālumā tiešajā jonizējošā starojuma kūlī;

4.4. iekārtas atrašanās vietu;

4.5. iekārtas likvidācijas iemeslu un laiku.

5. Iekārtas ražotājam vai tās tehniskā projekta izstrādātājam un centra pārstāvim ir tiesības piedalīties iekārtas likvidācijas procesā.

6. Iekārtas likvidēšanas operators sastāda aktu par iekārtas likvidāciju un piecu darbdienu laikā pēc iekārtas likvidācijas nosūta centram iekārtas likvidācijas akta kopiju. Pamatojoties uz šo aktu, centrs svītro no jonizējošā starojuma avotu datu bāzes informāciju par likvidēto iekārtu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
09.01.2002