Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 25/13

Rīgā 2001. gada 28. decembrī

Par "Noteikumu par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.-8. un 17. pantu, likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 22. pantu,

Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt "Noteikumus par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību" (pielikumā).

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 07.07.1998. noteikumi Nr. 243 "Privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas vispārējā kārtība".

Finansu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

 

Noteikumi par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību

1. "Noteikumi par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību" (tālāk tekstā - noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma un likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" prasībām. Šie noteikumi nosaka privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas vispārējo kārtību.

2. Pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu aprēķina ne retāk kā reizi ceturksnī, pamatojoties uz pensiju plāna kapitāla kustības pārskatu attiecīgajā ceturksnī:

ks + c - e
kb = ks + c - e + ----- x R
K + A

kur:

kb - pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls kārtējā ceturkšņa beigās,

ks - pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls iepriekšējā ceturkšņa beigās,

c - pensiju plāna dalībnieka iemaksas un tā labā veiktās iemaksas atbilstoši pensiju plānam, kā arī pārskaitījumi no cita pensiju fonda vai pensiju plāna attiecīgajā ceturksnī,

e - uz pensiju plāna dalībnieku attiecinātās administratīvās izmaksas atbilstoši pensiju plānam attiecīgajā ceturksnī,

K - pensiju plāna kapitāls pārskata perioda sākumā,

A - iemaksas un izmaksas pensiju plānā attiecīgajā periodā,

R - pensiju plāna darbības rezultāts attiecīgajā periodā.

 

 

"Latvijas Vēstneša" redakcijā - 03.01.2002.

28.12.2001