Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.547

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62 30.§)
Noteikumi par zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta – un zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par zvērinātiem revidentiem”
42.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta – un zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu.

2. Zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 42 700 euro gadā.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1069)

3. Zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta – darbības uzsākšanas gadā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir 42 700 euro.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1069)

4. Zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 142 300 euro gadā.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1069)

5. Zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbības uzsākšanas gadā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir 142 300 euro.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1069)

6. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā — aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
01.01.2014