Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumus Nr. 468 "Muitas režīma - atteikšanās no precēm par labu valstij - izpildes kārtība".

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.536

Rīgā 2001.gada 27.decembrī (prot. Nr.62, 1.§)

Muitas režīma - atteikšanās no precēm par labu valstij - izpildes kārtība

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu un 108.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izpildāms muitas režīms - atteikšanās no precēm par labu valstij (turpmāk - muitas režīms).

2. Ja, piemērojot muitas režīmu, valstij var rasties zaudējumi, to nepiemēro.

3. Pieteikt muitas režīmu ir tiesīgs preču īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

4. Muitas režīmu veic saskaņā ar muitas iestādes lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz preču īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas rakstisku vai elektroniski sastādītu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

4.1. preču īpašnieka vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un adresi;

4.2. preču saņēmēja vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un adresi;

4.3. preču veidu un daudzumu;

4.4. preču pārvadātāja nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

5. Lai piemērotu muitas režīmu, papildus preču īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas iesniegumam muitas iestādē iesniedz šādus dokumentus:

5.1. vides aizsardzības institūciju un citu institūciju atļaujas, kas apliecina veterināro, fitosanitāro un citu veidu kontroli (attiecībā uz precēm, kurām šāda kontrole vai atļauja ir nepieciešama) un atbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām;

5.2. preču pavaddokumentus.

6. Ja preču īpašnieks vai viņa pilnvarota persona jau ir iesniegusi muitas deklarāciju muitas procedūras piemērošanai un muitas iestāde to ir pieņēmusi, bet deklarētājs iesniedz iesniegumu par muitas režīma piemērošanu, tad muitas amatpersona anulē jau pieņemto muitas deklarāciju saskaņā ar Muitas likuma 138.panta pirmo daļu, bet gadījumos, ja muitas režīms attiecas tikai uz daļu no deklarētajām precēm, - muitas amatpersona izdara labojumus muitas deklarācijā saskaņā ar Muitas likuma 137.pantu.

7. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pārvadātājam, muitas noliktavas turētājam vai citām personām neatlīdzina izdevumus, kas radušies, transportējot un glabājot preces, kurām piemērots muitas režīms, vai citādi rīkojoties ar minētajām precēm.

8. Preces, kurām piemērots muitas režīms, muito tā muitas iestāde, kuras kontrolē atrodas minētās preces.

9. Persona, kura ir pieteikusi muitas režīmu, par saviem līdzekļiem nogādā attiecīgās preces muitas iestādes norādītajā vietā.

10. Muitas iestāde par precēm, kurām piemērots muitas režīms, sastāda Valsts ieņēmumu dienesta noteikta parauga pirmreizējo preču aprakstes un novērtējuma aktu un to kopā ar precēm un lēmumu par muitas režīma piemērošanu nodod Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 27.janvāra noteikumus Nr.31 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - atteikšanās par labu valstij" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 25.nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministra vietā - aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

01.07.2002