Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.527

Rīgā 2001.gada 18.decembrī (prot. Nr.61 32.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.185 "Noteikumi par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai"
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 5.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.185 "Noteikumi par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 73.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3. punktā vārdus "Valsts veterinārā dienesta" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārā dienesta";

1.2. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Lai saņemtu Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk — dienests) atļauju dzīvnieku kolekcijas izveidošanai un darbībai, īpašnieks dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz pieteikumu. Pieteikumā norāda šo noteikumu 4.1.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minēto informāciju. Pēc pieteikuma saņemšanas dienesta valsts veterinārais inspektors:

5.1. inspicē vietu, kurā tiks turēti dzīvnieki, un sastāda šīs vietas apsekošanas aktu;

5.2. uzrauga, lai dzīvniekiem pirms to ievietošanas dzīvnieku kolekcijā veiktu karantīnas pasākumus, un sastāda aktu par veiktajiem karantīnas pasākumiem;

5.3. informē īpašnieku par pretepizootiskiem pasākumiem, kas veicami kārtējā gadā."

1.3. aizstāt 10. punktā vārdus "veterinārie inspektori" ar vārdiem "dienesta valsts veterinārie inspektori".

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
01.01.2002