Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Vienotas administrēšanas sistēmas kārtību atbalstam laukiem, lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un mežsaimniecībai nosaka Ministru kabinets, paredzot:".

2. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Zemkopības ministrija izstrādā produkcijas kvalitātes rādītājus un metodiku intervences cenu noteikšanai attiecīgās kvalitātes produkcijai."

3. Aizstāt 13.1 panta otrajā un trešajā daļā vārdus "Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā).

4. Pārejas noteikumu 1.punktā:

aizstāt 1.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2001.gada 1.maijam" ar skaitļiem un vārdiem "2002.gada 1.maijam";

aizstāt 2.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2001.gada 1.jūlijam" ar skaitļiem un vārdiem "2002.gada 1.maijam";

aizstāt 3.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2001.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2002.gada 1.maijam";

aizstāt 5.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2001.gada 1.septembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2002.gada 1.maijam".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 13.decembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 28.decembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

01.01.2002