Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 9.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "ministrijas" ar vārdiem "pakļautībā un";

aizstāt 1.punkta "a" apakšpunktā vārdus "Valsts veterinārais dienests" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests";

papildināt pirmo daļu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) Sanitārā robežinspekcija - attiecībā uz dzīvnieku importa, eksporta un tranzītpārvadājumu kontroli uz valsts robežas savas kompetences ietvaros."

2. 10.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, kā arī dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;";

izslēgt 5.punktā vārdus "savvaļas dzīvnieku aizsardzības noteikumus un nosaka", "ķeršanai, to" un "kārtību, kādā valstī ieved savvaļas dzīvniekus un kādā saņemamas ievešanas atļaujas";

izslēgt 6.punktu;

papildināt 7.punktu pēc vārdiem "dzīvnieku viesnīcās" ar vārdiem ", kā arī dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēs;";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu, nosakot tās funkcijas un darbību;";

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) kārtību un prasības tādu savvaļas dzīvnieku turēšanai iežogotās platībās (briežu dārzos, savvaļas putnu fermās, kažokzvēru fermās u.c.), kuri izmantojami dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijas nolūkos."

3. Papildināt 11.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāvu apstiprina zemkopības ministrs."

4. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. (1) Lauksaimniecības dzīvniekus izmanto dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai darbam.

(2) Par lauksaimniecības dzīvniekiem uzskatāmi arī savvaļas dzīvnieki, kurus tur iežogotās platībās dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijas nolūkos."

5. Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdus "veterinārā dienesta" ar vārdiem "pārtikas un veterinārā dienesta" un vārdus "valsts galvenā veterinārā inspektora" - ar vārdiem "valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora".

6. Aizstāt 25.pantā vārdus "Valsts veterinārais dienests" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests".

7. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Savvaļas dzīvnieku sagūstīt un turēt nebrīvē ir atļauts, ja saņemta attiecīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja."

8. Izslēgt 28.pantu.

9. Izslēgt 30.pantu.

10. Aizstāt 32.panta otrajā daļā vārdus "Valsts veterinārā dienesta" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārā dienesta".

11. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Savvaļas dzīvnieku ieved valstī un izved no valsts saskaņā ar attiecīgu normatīvo aktu prasībām."

12. Papildināt 36.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Persona, kura vēlas komerciālos nolūkos pārvadāt dzīvniekus, reģistrējas Valsts veterinārajā dienestā, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Pēc tam, kad izvērtēta dzīvnieku pārvadāšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām, minētā persona saņem pārvadāšanas atļauju.

(4) Pārvadāšanas atļauja nav nepieciešama šādos gadījumos:

1) dzīvnieka īpašnieks vai pārvadātājs pārvadā vienu dzīvnieku;

2) dzīvnieku īpašnieks pārvadā mājas (istabas) dzīvniekus, un šī pārvadāšana nav saistīta ar komerciāliem nolūkiem;

3) pārvadājot dzīvniekus, attālums no izbraukšanas vietas līdz galapunktam ir mazāks par 50 kilometriem."

13. Papildināt pārejas noteikumu ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē:

1) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, kā arī dzīvnieku turētāja tiesības un pienākumus;

2) labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kā arī dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēs.

3. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.jūlijam:

1) izdod noteikumus par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību, labturības prasībām šo dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja tiesībām un pienākumiem;

2) apstiprina Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu, nosakot tās funkcijas un darbību."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 6.decembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 22.decembrī

05.01.2002