Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 10.07.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.517

Rīgā 2001.gada 18.decembrī (prot. Nr.61 2.§)
Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitāl­sabiedrību pārskatu veidlapu paraugiem

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1101)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās
un speciālajās ekonomiskajās zonās” 12.panta ceturto daļu

1. Noteikumi apstiprina šādu pārskatu veidlapu paraugus:

1.1. pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu (1.pielikums);

1.2. pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu (2.pielikums);

1.3. pārskats par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā (3.pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.517

(Pielikums MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1101 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1211)

KN1101_PAGE_1.JPG (46057 bytes)

KN1101_PAGE_2.JPG (81166 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.517

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1101; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1211)

Finansu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.517

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1101; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1211)

Finansu ministrs G.Bērziņš
01.01.2014