Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu un kapitāla tirgus komisija

Padomes lēmums Nr. 21/9 Rīgā 2001. gada 30. novembrī

Par "Noteikumu par vērtspapīru turētāju loku, ko bankas drīkst izmantot A zonas valstu vērtspapīru turēšanai" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 5., 6., 7. un 17. pantu, Kredītiestāžu likuma 50. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt "Noteikumus par vērtspapīru turētāju loku, ko bankas drīkst izmantot A zonas valstu vērtspapīru turēšanai" (pielikumā).

2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2002. gada 1. janvāri.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

priekšsēdētājs U. Cērps

Noteikumi par vērtspapīru turētāju loku, ko bankas drīkst izmantot A zonas valstu vērtspapīru turēšanai

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Noteikumi par vērtspapīru turētāju loku, ko bankas drīkst izmantot A zonas valstu vērtspapīru turēšanai" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un Kredītiestāžu likumu.

1.2. Noteikumos lietotie termini:

1.2.1. A zonas valsts - A zonas valsts, kas minēta Finansu un kapitāla tirgus komisijas izdotajos "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos";

1.2.2. vērtspapīru turētājs - persona, kas nodarbojas ar vērtspapīru vai vērtspapīru kontu turēšanu.

1.3. Noteikumi nosaka, kādus vērtspapīru turētājus Latvijā reģistrētas bankas drīkst izmantot A zonas valstīs emitētu vērtspapīru turēšanai savā vārdā.

2. Nosacījumi A zonas valstīs emitētu

vērtspapīru turēšanai

2.1. Bankām A zonas valstīs emitētu vērtspapīru turēšana savā vārdā ir atļauta tikai:

2.1.1. pie A zonas valstīs reģistrēta un licencēta vērtspapīru turētāja, kuram ir tiesības sniegt šādus pakalpojumus valstī, kurā tas reģistrēts;

2.1.2. pie 2.1.1. punktā minētā vērtspapīru turētāja meitasuzņēmuma;

2.1.3. pie Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā reģistrēta un licencēta vērtspapīru turētāja, kuram ir tiesības sniegt šādus pakalpojumus valstī, kurā tas reģistrēts;

2.1.4. Latvijas Centrālajā depozitārijā.

2.2. Ja A zonas valstīs emitētu vērtspapīru turētājs ir 2.1.3. punktā minētais vērtspapīru turētājs, tad bankai ir jānodrošina, ka attiecīgais vērtspapīru turētājs A zonas valstīs emitētus vērtspapīrus tur pie noteikumu 2.1.1., 2.1.2. vai 2.1.4. punktā minētajiem vērtspapīru turētājiem.

 

 

01.01.2002