Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.512

Rīgā 2001.gada 11.decembrī (prot. Nr.60, 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 109./110., 241./242., 252.nr.; 1999, 104./105.nr.; 2000, 11./12., 380./383., 466./469.nr.; 2001, 101.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2002.gadam (2.pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši 2000.gada nodokļa faktiskajai izpildei, bet šo noteikumu 4.punktā minētajām pašvaldībām -, pamatojoties uz pašvaldības un Finansu ministrijas vienošanās protokolu.";

1.2. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 21.aprīļa
noteikumiem Nr.145

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2002.gadam

Pašvaldības administratīvā teritorija Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kods nosaukums

0100

Rīga

4,7781783

0500

Daugavpils

6,9872418

0900

Jelgava

5,7915669

1300

Jūrmala

5,1940295

1700

Liepāja

1,8357221

2100

Rēzekne

2,7165419

2700

Ventspils

1,5371753

3201

Aizkraukle

1,0628498

3207

Jaunjelgava ar lauku teritoriju

0,1635795

3213

Pļaviņas

0,3042561

3242

Aiviekstes pagasts

0,0444922

3244

Aizkraukles pagasts

0,0985404

3246

Bebru pagasts

0,0647077

3250

Daudzeses pagasts

0,0509180

3254

Iršu pagasts

0,0186500

3258

Klintaines pagasts

0,0301290

3260

Kokneses pagasts

0,3253829

3262

Kurmenes pagasts

0,0273165

3266

Mazzalves pagasts

0,0539975

3270

Neretas pagasts

0,0906510

3274

Pilskalnes pagasts

0,0174105

3278

Seces pagasts

0,0367576

3280

Sērenes pagasts

0,0405826

3282

Skrīveru pagasts

0,2982163

3284

Staburaga pagasts

0,0227671

3286

Sunākstes pagasts

0,0202770

3290

Valles pagasts

0,0509983

3292

Vietalvas pagasts

0,0372667

3296

Zalves pagasts

0,0337455

3601

Alūksne

0,7158588

3605

Ape ar lauku teritoriju

0,0727410

3642

Alsviķu pagasts

0,0656100

3644

Annas pagasts

0,0174582

3648

Gaujienas pagasts

0,0575203

3652

Ilzenes pagasts

0,0134748

3656

Jaunalūksnes pagasts

0,0435879

3658

Jaunannas pagasts

0,0181872

3660

Jaunlaicenes pagasts

0,0160091

3664

Kalncempju pagasts

0,0073638

3668

Liepnas pagasts

0,0416151

3672

Malienas pagasts

0,0085696

3674

Mālupes pagasts

0,0210402

3676

Mārkalnes pagasts

0,0114194

3680

Pededzes pagasts

0,0113130

3684

Trapenes pagasts

0,0272123

3688

Veclaicenes pagasts

0,0130324

3690

Virešu pagasts

0,0225040

3694

Zeltiņu pagasts

0,0146646

3696

Ziemera pagasts

0,0249069

3801

Balvi

0,5656588

3815

Viļaka

0,0783841

3844

Baltinavas pagasts

0,0417637

3846

Balvu pagasts

0,0231885

3848

Bērzkalnes pagasts

0,0132109

3850

Bērzpils pagasts

0,0235029

3852

Briežuciema pagasts

0,0148713

3856

Krišjāņu pagasts

0,0118466

3858

Kubuļu pagasts

0,0524509

3860

Kupravas pagasts

0,0275902

3864

Lazdukalna pagasts

0,0245403

3866

Lazdulejas pagasts

0,0052354

3870

Medņevas pagasts

0,0299724

3874

Rugāju pagasts

0,0420600

3878

Susāju pagasts

0,0218636

3882

Šķilbēnu pagasts

0,0310744

3886

Tilžas pagasts

0,0393432

3890

Vectilžas pagasts

0,0086028

3892

Vecumu pagasts

0,0159128

3894

Vīksnas pagasts

0,0210874

3898

Žīguru pagasts

0,0656834

4001

Bauska

0,8773327

4044

Bārbeles pagasts

0,0327821

4046

Brunavas pagasts

0,0525588

4050

Ceraukstes pagasts

0,0854996

4052

Codes pagasts

0,1278241

4056

Dāviņu pagasts

0,0239393

4060

Gailīšu pagasts

0,2042197

4064

Iecavas pagasts

0,6001018

4068

Īslīces pagasts

0,2463892

4072

Mežotnes pagasts

0,0725539

4076

Rundāles pagasts

0,1082562

4080

Skaistkalnes pagasts

0,0599390

4084

Stelpes pagasts

0,0319822

4088

Svitenes pagasts

0,0291697

4092

Vecsaules pagasts

0,0631699

4094

Vecumnieku pagasts

0,2757717

4096

Viesturu pagasts

0,0228719

4201

Cēsis

1,7905874

4211

Līgatne

0,0748653

4242

Amatas novads

0,1795293

4248

Drustu pagasts

0,0340954

4250

Dzērbenes pagasts

0,0454060

4254

Inešu pagasts

0,0207843

4256

Jaunpiebalgas pagasts

0,0993364

4258

Kaives pagasts

0,0101297

4260

Liepas pagasts

0,1997339

4262

Līgatnes pagasts

0,1296511

4264

Mārsnēnu pagasts

0,0274720

4266

Mores pagasts

0,0247926

4268

Nītaures pagasts

0,0417841

4272

Priekuļu pagasts

0,3855914

4274

Raiskuma pagasts

0,0920686

4276

Raunas pagasts

0,1401335

4278

Skujenes pagasts

0,0355418

4280

Stalbes pagasts

0,0478418

4282

Straupes pagasts

0,0639843

4286

Taurenes pagasts

0,0550318

4290

Vaives pagasts

0,0474835

4292

Vecpiebalgas pagasts

0,0626461

4294

Veselavas pagasts

0,0207384

4296

Zaubes pagasts

0,0395528

4298

Zosēnu pagasts

0,0175511

4407

Ilūkste

0,1887252

4415

Subate ar lauku teritoriju

0,0286359

4442

Ambeļu pagasts

0,0129432

4444

Bebrenes pagasts

0,0369735

4446

Biķernieku pagasts

0,0095850

4450

Demenes pagasts

0,0313838

4452

Dubnas pagasts

0,0182353

4454

Dvietes pagasts

0,0224592

4456

Eglaines pagasts

0,0294797

4460

Kalkūnes pagasts

0,1095006

4462

Kalupes pagasts

0,0481678

4464

Laucesas pagasts

0,0375602

4468

Līksnas pagasts

0,0564229

4470

Maļinovas pagasts

0,0185824

4472

Medumu pagasts

0,0344691

4474

Naujenes pagasts

0,3085512

4476

Nīcgales pagasts

0,0400051

4480

Pilskalnes pagasts

0,0393300

4484

Salienas pagasts

0,0173393

4486

Skrudalienas pagasts

0,0380784

4488

Sventes pagasts

0,0327456

4490

Šēderes pagasts

0,1600877

4492

Tabores pagasts

0,0185685

4494

Vaboles pagasts

0,0270815

4496

Vecsalienas pagasts

0,0176565

4498

Višķu pagasts

0,0926685

4601

Dobele

1,2954563

4605

Auce ar lauku teritoriju

0,3131125

4642

Annenieku pagasts

0,0346125

4644

Augstkalnes pagasts

0,0389024

4646

Auru pagasts

0,1647739

4650

Bēnes pagasts

0,1073497

4652

Bērzes pagasts

0,1171741

4654

Bikstu pagasts

0,0311042

4656

Bukaišu pagasts

0,0204809

4660

Dobeles pagasts

0,0282373

4664

Īles pagasts

0,0228873

4668

Jaunbērzes pagasts

0,0464703

4672

Krimūnu pagasts

0,0756518

4676

Lielauces pagasts

0,0188202

4680

Naudītes pagasts

0,0485166

4684

Penkules pagasts

0,0461733

4688

Tērvetes pagasts

0,1229737

4690

Ukru pagasts

0,0205853

4694

Vītiņu pagasts

0,0401468

4698

Zebrenes pagasts

0,0226007

5001

Gulbene

0,7152746

5044

Beļavas pagasts

0,0527921

5048

Daukstu pagasts

0,0398858

5052

Druvienas pagasts

0,0186981

5056

Galgauskas pagasts

0,0227017

5060

Jaungulbenes pagasts

0,0661859

5064

Lejasciema pagasts

0,0668689

5068

Litenes pagasts

0,0344618

5072

Lizuma pagasts

0,0575919

5076

Līgo pagasts

0,0139140

5084

Rankas pagasts

0,0547638

5088

Stāmerienas pagasts

0,0344745

5090

Stradu pagasts

0,1268270

5094

Tirzas pagasts

0,0226061

5411

Kalnciems ar lauku teritoriju

0,1281984

5444

Cenu pagasts

0,2198025

5448

Elejas pagasts

0,1308136

5452

Glūdas pagasts

0,1544131

5456

Jaunsvirlaukas pagasts

0,1613681

5460

Lielplatones pagasts

0,0424556

5462

Līvbērzes pagasts

0,1062190

5466

Ozolnieku pagasts

0,3120182

5470

Platones pagasts

0,1032813

5474

Sesavas pagasts

0,0677945

5478

Sidrabenes pagasts

0,0627065

5482

Svētes pagasts

0,0717273

5486

Valgundes pagasts

0,0918900

5490

Vilces pagasts

0,0500872

5492

Vircavas pagasts

0,0560059

5496

Zaļenieku pagasts

0,0825461

5601

Jēkabpils

1,6388007

5605

Aknīste ar lauku teritoriju

0,0919604

5615

Viesīte ar lauku teritoriju

0,1245241

5644

Asares pagasts

0,0102406

5646

Atašienes pagasts

0,0236475

5648

Ābeļu pagasts

0,0376001

5652

Dignājas pagasts

0,0092168

5654

Dunavas pagasts

0,0224455

5658

Elkšņu pagasts

0,0164201

5662

Gārsenes pagasts

0,0417519

5666

Kalna pagasts

0,0195966

5668

Krustpils pagasts

0,0312256

5670

Kūku pagasts

0,0728961

5674

Leimaņu pagasts

0,0160586

5676

Mežāres pagasts

0,0220215

5680

Rites pagasts

0,0194985

5682

Rubenes pagasts

0,0313970

5686

Salas pagasts

0,2248112

5688

Saukas pagasts

0,0264525

5690

Sēlpils pagasts

0,0366558

5694

Variešu pagasts

0,0363357

5696

Vīpes pagasts

0,0129439

5698

Zasas pagasts

0,0405900

6001

Krāslava

0,6597338

6009

Dagda

0,1525626

6042

Andrupenes pagasts

0,0332861

6044

Andzeļu pagasts

0,0119278

6046

Asūnes pagasts

0,0153987

6048

Aulejas pagasts

0,0150525

6050

Bērziņu pagasts

0,0068429

6054

Dagdas pagasts

0,0223934

6056

Ezernieku pagasts

0,0321878

6058

Grāveru pagasts

0,0103932

6062

Indras pagasts

0,0314209

6064

Izvaltas pagasts

0,0238639

6068

Kalniešu pagasts

0,0147449

6070

Kaplavas pagasts

0,0137832

6072

Kastuļinas pagasts

0,0213011

6074

Kombuļu pagasts

0,0225733

6076

Konstantinovas pagasts

0,0117407

6078

Krāslavas pagasts

0,0159860

6080

Ķepovas pagasts

0,0069581

6084

Piedrujas pagasts

0,0096297

6086

Robežnieku pagasts

0,0215472

6088

Skaistas pagasts

0,0221184

6090

Svariņu pagasts

0,0095251

6092

Šķaunes pagasts

0,0217684

6094

Šķeltovas pagasts

0,0118578

6096

Ūdrīšu pagasts

0,0393487

6201

Kuldīga

1,0146405

6209

Skrunda ar lauku teritoriju

0,2195807

6242

Alsungas pagasts

0,0897480

6246

Ēdoles pagasts

0,0277724

6250

Gudenieku pagasts

0,0220817

6254

Īvandes pagasts

0,0169918

6258

Kabiles pagasts

0,0207569

6260

Kurmāles pagasts

0,1227656

6264

Laidu pagasts

0,0299955

6268

Nīkrāces pagasts

0,0173040

6272

Padures pagasts

0,0348839

6274

Pelču pagasts

0,0551298

6278

Raņķu pagasts

0,0150829

6280

Rendas pagasts

0,0482129

6282

Rudbāržu pagasts

0,0397198

6284

Rumbas pagasts

0,1332550

6290

Snēpeles pagasts

0,0217083

6292

Turlavas pagasts

0,0186470

6296

Vārmes pagasts

0,0295015

6405

Aizpute

0,3841150

6407

Durbes novads

0,1032576

6409

Grobiņa

0,4158372

6413

Pāvilosta

0,0546135

6415

Priekule

0,1408714

6442

Aizputes pagasts

0,0388538

6444

Bārtas pagasts

0,0266190

6446

Bunkas pagasts

0,0281671

6448

Cīravas pagasts

0,0536419

6450

Dunalkas pagasts

0,0353761

6452

Dunikas pagasts

0,0222447

6454

Embūtes pagasts

0,0151225

6456

Gaviezes pagasts

0,0301793

6458

Gramzdas pagasts

0,0271030

6460

Grobiņas pagasts

0,1289053

6464

Kalētu pagasts

0,0276388

6466

Kalvenes pagasts

0,0338519

6468

Kazdangas pagasts

0,0580309

6472

Lažas pagasts

0,0236666

6476

Medzes pagasts

0,0538799

6478

Nīcas pagasts

0,1364908

6480

Otaņķu pagasts

0,0306155

6482

Priekules pagasts

0,0237383

6484

Rucavas pagasts

0,0501415

6486

Sakas pagasts

0,0138557

6492

Vaiņodes pagasts

0,1123687

6494

Vecpils pagasts

0,0136384

6496

Vērgales pagasts

0,0628301

6498

Virgas pagasts

0,0378007

6601

Limbaži

0,8873841

6605

Ainaži ar lauku teritoriju

0,1322784

6607

Aloja ar lauku teritoriju

0,1523036

6615

Salacgrīva ar lauku teritoriju

0,5018871

6617

Staicele ar lauku teritoriju

0,0723019

6644

Braslavas pagasts

0,0130205

6648

Brīvzemnieku pagasts

0,0487485

6652

Katvaru pagasts

0,0587831

6656

Lēdurgas pagasts

0,0539787

6660

Liepupes pagasts

0,1126864

6664

Limbažu pagasts

0,1190734

6668

Pāles pagasts

0,0337719

6676

Skultes pagasts

0,0936237

6680

Umurgas pagasts

0,0508732

6684

Vidrižu pagasts

0,0635472

6688

Viļķenes pagasts

0,0603880

6801

Ludza

0,6891133

6809

Kārsava

0,1295788

6817

Zilupe

0,0910065

6844

Blontu pagasts

0,0125465

6846

Briģu pagasts

0,0127019

6848

Ciblas novads

0,0478632

6850

Cirmas pagasts

0,0192698

6854

Goliševas pagasts

0,0112462

6858

Isnaudas pagasts

0,0369023

6860

Istras pagasts

0,0221554

6864

Lauderu pagasts

0,0022471

6868

Malnavas pagasts

0,0640347

6870

Mežvidu pagasts

0,0331012

6872

Mērdzenes pagasts

0,0204384

6878

Nirzas pagasts

0,0181215

6880

Ņukšas pagasts

0,0135693

6884

Pasienes pagasts

0,0153666

6886

Pildas pagasts

0,0145053

6888

Pureņu pagasts

0,0099793

6890

Pušmucovas pagasts

0,0206716

6892

Rundēnu pagasts

0,0116396

6894

Salnavas pagasts

0,0244760

6896

Zaļesjes pagasts

0,0082440

6898

Zvirgzdenes pagasts

0,0278472

7001

Madona

0,8068109

7007

Cesvaine ar lauku teritoriju

0,1819192

7013

Lubāna

0,1558414

7017

Varakļāni

0,1006212

7042

Aronas pagasts

0,0536902

7044

Barkavas pagasts

0,0666070

7046

Bērzaunes pagasts

0,0697316

7050

Dzelzavas pagasts

0,0590577

7054

Ērgļu pagasts

0,1759633

7058

Indrānu pagasts

0,0388343

7060

Jumurdas pagasts

0,0158595

7062

Kalsnavas pagasts

0,1869251

7066

Lazdonas pagasts

0,0373222

7068

Liezēres pagasts

0,0516790

7070

Ļaudonas pagasts

0,0662030

7074

Mārcienas pagasts

0,0399704

7076

Mētrienas pagasts

0,0238921

7078

Murmastienes pagasts

0,0165299

7082

Ošupes pagasts

0,0342873

7086

Praulienas pagasts

0,0695965

7090

Sarkaņu pagasts

0,0509903

7092

Sausnējas pagasts

0,0185984

7094

Varakļānu pagasts

0,0197177

7096

Vestienas pagasts

0,0248074

7401

Ogre

2,6498656

7405

Ikšķile ar lauku teritoriju

0,6039988

7409

Ķegums ar lauku teritoriju

0,2943598

7413

Lielvārde ar lauku teritoriju

0,6306138

7444

Birzgales pagasts

0,0732076

7448

Jumpravas pagasts

0,1562157

7452

Krapes pagasts

0,0332382

7456

Ķeipenes pagasts

0,0550383

7460

Lauberes pagasts

0,0320895

7464

Lēdmanes pagasts

0,0562915

7468

Madlienas pagasts

0,0963796

7472

Mazozolu pagasts

0,0250620

7476

Meņģeles pagasts

0,0258266

7480

Ogresgala pagasts

0,1963057

7484

Rembates pagasts

0,0527552

7488

Suntažu pagasts

0,1068895

7492

Taurupes pagasts

0,0555961

7601

Preiļu novads

0,6152906

7611

Līvānu novads

0,4991848

7642

Aglonas pagasts

0,0856359

7648

Galēnu pagasts

0,0184590

7652

Jersikas pagasts

0,0274421

7656

Pelēču pagasts

0,0158495

7662

Riebiņu pagasts

0,0420858

7664

Rožkalnu pagasts

0,0176235

7668

Rudzātu pagasts

0,0279566

7670

Rušonas pagasts

0,0403223

7674

Saunas pagasts

0,0250744

7676

Silajāņu pagasts

0,0064455

7678

Sīļukalna pagasts

0,0117594

7680

Stabulnieku pagasts

0,0142792

7682

Sutru pagasts

0,0155310

7690

Upmalas pagasts

0,0239363

7694

Vārkavas pagasts

0,0127818

7817

Viļāni

0,1723412

7842

Audriņu pagasts

0,0259978

7844

Bērzgales pagasts

0,0248017

7846

Čornajas pagasts

0,0281126

7848

Dekšāres pagasts

0,0150114

7850

Dricānu pagasts

0,0288958

7852

Feimaņu pagasts

0,0181707

7854

Gaigalavas pagasts

0,0271529

7856

Griškānu pagasts

0,0595139

7858

Ilzeskalna pagasts

0,0248589

7860

Kantinieku pagasts

0,0085682

7862

Kaunatas pagasts

0,0516010

7866

Lendžu pagasts

0,0254340

7868

Lūznavas pagasts

0,0556550

7870

Maltas pagasts

0,1457062

7872

Mākoņkalna pagasts

0,0180055

7874

Nagļu pagasts

0,0211493

7875

Nautrēnu pagasts

0,0250802

7876

Ozolaines pagasts

0,0556882

7878

Ozolmuižas pagasts

0,0253706

7880

Pušas pagasts

0,0179799

7882

Rikavas pagasts

0,0188235

7886

Sakstagala pagasts

0,0295858

7888

Silmalas pagasts

0,0639232

7890

Sokolku pagasts

0,0152404

7892

Stoļerovas pagasts

0,0191420

7894

Stružānu pagasts

0,0432115

7896

Vērēmu pagasts

0,0798577

7898

Viļānu pagasts

0,0489963

8005

Baldone ar lauku teritoriju

0,3209778

8007

Baloži

0,4829416

8009

Olaine

1,2669979

8011

Salaspils ar lauku teritoriju

2,3544661

8013

Saulkrasti ar lauku teritoriju

0,5699252

8015

Sigulda

1,1647387

8017

Vangaži

0,3282155

8042

Allažu pagasts

0,0942544

8044

Ādažu pagasts

0,8113703

8048

Babītes pagasts

0,6383924

8052

Carnikavas pagasts

0,5288233

8056

Daugmales pagasts

0,0470838

8060

Garkalnes pagasts

0,3860683

8064

Inčukalna pagasts

0,5692485

8068

Krimuldas pagasts

0,2997563

8070

Ķekavas pagasts

1,4778584

8074

Mālpils pagasts

0,3020349

8076

Mārupes pagasts

0,9242993

8080

Olaines pagasts

0,4380899

8084

Ropažu pagasts

0,4291205

8088

Salas pagasts

0,1225654

8092

Sējas pagasts

0,1679502

8094

Siguldas pagasts

0,2738295

8096

Stopiņu pagasts

0,8599914

8401

Saldus

0,9199385

8405

Brocēni ar lauku teritoriju

0,3752204

8444

Blīdenes pagasts

0,0221359

8448

Ezeres pagasts

0,0451184

8452

Gaiķu pagasts

0,0211906

8456

Jaunauces pagasts

0,0142379

8458

Jaunlutriņu pagasts

0,0217083

8462

Kursīšu pagasts

0,0227424

8466

Lutriņu pagasts

0,0656981

8470

Nīgrandes pagasts

0,0689296

8472

Novadnieku pagasts

0,1119848

8476

Pampāļu pagasts

0,0506555

8480

Remtes pagasts

0,0258238

8482

Rubas pagasts

0,0340686

8486

Saldus pagasts

0,1052819

8488

Šķēdes pagasts

0,0169379

8492

Vadakstes pagasts

0,0165428

8494

Zaņas pagasts

0,0190125

8496

Zirņu pagasts

0,0539703

8498

Zvārdes pagasts

0,0088123

8801

Talsi

1,0919413

8813

Sabiles novads

0,1227888

8815

Stende

0,1042951

8817

Valdemārpils ar lauku teritoriju

0,1074855

8846

Balgales pagasts

0,0327423

8850

Dundagas pagasts

0,1753801

8854

Ģibuļu pagasts

0,1163654

8858

Īves pagasts

0,0231104

8862

Kolkas pagasts

0,0957823

8864

Ķūļciema pagasts

0,0199074

8868

Laidzes pagasts

0,1138806

8870

Laucienes pagasts

0,0708444

8872

Lībagu pagasts

0,1086380

8874

Lubes pagasts

0,0155237

8878

Mērsraga pagasts

0,1094958

8882

Rojas pagasts

0,2431768

8886

Strazdes pagasts

0,0146693

8892

Valdgales pagasts

0,0381188

8894

Vandzenes pagasts

0,0874328

8896

Virbu pagasts

0,0862224

9001

Tukums

1,5376844

9011

Kandavas novads

0,3711056

9046

Degoles pagasts

0,0279908

9048

Džūkstes pagasts

0,0706271

9050

Engures pagasts

0,1669492

9054

Irlavas pagasts

0,0552962

9056

Jaunpils pagasts

0,1151303

9058

Jaunsātu pagasts

0,0313305

9066

Lapmežciema pagasts

0,1748116

9068

Lestenes pagasts

0,0266730

9074

Pūres pagasts

0,0664275

9078

Sēmes pagasts

0,0482006

9080

Slampes pagasts

0,0949286

9082

Smārdes pagasts

0,1706531

9084

Tumes pagasts

0,1137620

9088

Vānes pagasts

0,0414478

9090

Viesatu pagasts

0,0124505

9092

Zantes pagasts

0,0173184

9096

Zentenes pagasts

0,0287212

9401

Valka

0,5466405

9413

Seda ar lauku teritoriju

0,1496442

9415

Smiltene

0,5849676

9417

Strenči

0,1406552

9444

Bilskas pagasts

0,0534008

9446

Blomes pagasts

0,0327584

9448

Brantu pagasts

0,0353953

9452

Ērģemes pagasts

0,0325378

9454

Ēveles pagasts

0,0222101

9458

Grundzāles pagasts

0,0245361

9462

Jērcēnu pagasts

0,0302063

9466

Kārķu pagasts

0,0285697

9470

Launkalnes pagasts

0,1021044

9474

Palsmanes pagasts

0,0441564

9476

Plāņu pagasts

0,0312279

9480

Smiltenes pagasts

0,0587007

9484

Trikātas pagasts

0,0623270

9488

Valkas pagasts

0,0553319

9490

Variņu pagasts

0,0328190

9492

Vijciema pagasts

0,0275667

9496

Zvārtavas pagasts

0,0134732

9601

Valmiera

2,7912922

9611

Mazsalaca ar lauku teritoriju

0,1211640

9615

Rūjiena

0,2230151

9644

Bērzaines pagasts

0,0162634

9646

Brenguļu pagasts

0,0569807

9648

Burtnieku pagasts

0,0549770

9652

Dikļu pagasts

0,0482543

9656

Ipiķu pagasts

0,0063344

9658

Jeru pagasts

0,0424705

9662

Kauguru pagasts

0,0661912

9664

Kocēnu pagasts

0,1643377

9666

Ķoņu pagasts

0,0165536

9668

Lodes pagasts

0,0225432

9670

Matīšu pagasts

0,0337612

9672

Naukšēnu pagasts

0,0854113

9676

Ramatas pagasts

0,0111671

9678

Rencēnu pagasts

0,0600922

9682

Sēļu pagasts

0,0141691

9684

Skaņkalnes pagasts

0,0332184

9688

Vaidavas pagasts

0,0393059

9690

Valmieras pagasts

0,2422460

9692

Vecates pagasts

0,0073144

9694

Vilpulkas pagasts

0,0192695

9696

Zilākalna pagasts

0,0308406

9813

Piltene ar lauku teritoriju

0,0909280

9844

Ances pagasts

0,0339163

9850

Jūrkalnes pagasts

0,0148717

9856

Popes pagasts

0,0594518

9860

Puzes pagasts

0,0622210

9866

Tārgales pagasts

0,1599631

9870

Ugāles pagasts

0,1301445

9874

Usmas pagasts

0,0202955

9878

Užavas pagasts

0,0482884

9884

Vārves pagasts

0,1591987

9890

Ziru pagasts

0,0340603

9894

Zlēku pagasts

0,0254560

Valstī kopā

100,0000000"

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumus Nr.274 "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā"" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 101.nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministra vietā -
ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 

01.01.2002