Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finansu un kapitāla tirgus komisija

Padomes lēmums Nr. 21/7 Rīgā 2001. gada 30. novembrī

Par valstu saraksta likuma "Par zvērinātiem revidentiem" prasību piemērošanai apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6., 7., 8. un 17. pantu un likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 42. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Valstu sarakstu likuma "Par zvērinātiem revidentiem" prasību piemērošanai" (pielikumā).

2. Noteikt, ka "Valstu saraksts likuma "Par zvērinātiem revidentiem" prasību piemērošanai" stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

 

 

Valstu saraksts likuma "Par zvērinātiem revidentiem" prasību piemērošanai

Saskaņā ar likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 42. panta prasībām Finansu un kapitāla tirgus komisija nosaka šādas valstis:

Amerikas Savienotās Valstis;

Austrālija;

Austrijas Republika;

Beļģijas Karaliste;

Čehijas Republika;

Dānijas Karaliste;

Francijas Republika;

Grieķijas Republika;

Islandes Republika;

Itālijas Republika;

Īrija;

Igaunijas Republika;

Japāna;

Jaunzēlande;

Kanāda;

Lielbritānijas

un Ziemeļīrijas

Apvienotā Karaliste;

Lietuvas Republika;

Luksemburgas Lielhercogiste;

Nīderlandes Karaliste;

Norvēģijas Karaliste;

Polijas Republika;

Portugāles Republika;

Saūda Arābijas Karaliste;

Somijas Republika;

Spānijas Karaliste;

Šveices Konfederācija;

Turcijas Republika;

Ungārijas Republika;

Vācijas Federatīvā Republika;

Zviedrijas Karaliste.

01.01.2002