Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) No nodokļa atbrīvo naftas produktus (degvielu), kurus fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" noteiktajā daudzumā."

2. 14.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli "50" ar skaitli "40";

aizstāt 2.punktā skaitli "50" ar skaitli "60".

3. Pielikumā:

papildināt 1.punktu pēc rindiņas "270 730 -ksilols" ar tekstu šādā redakcijā:

"270 750 -pārējie aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65% (ieskaitot zudumus) destilē 250 grādos pēc C (pēc ASTM D 86 metodes)

270 750 100 --izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

270 750 900 --citām vajadzībām";

papildināt 5.punktu pēc rindiņas "271000780 ----ar sēra saturu vairāk nekā 2,8%" ar tekstu šādā redakcijā:

"271390 -pārējie naftas produktu vai no bitumena minerāliem iegūto produktu pārstrādes atlikumi:

271390900 --pārējie".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.novembrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 7.decembrī

 

01.01.2002