Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"

Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7., 13., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) 0 procentu likme, kas piemērojama preču, izņemot cukurniedru vai cukurbiešu cukuru un ķīmiski tīru saharozi cietā stāvoklī (kombinētās nomenklatūras kods 1701), ievešanai no valstīm, kurām Latvijas Republika piešķīrusi vispārējo priekšrocību režīmu tirdzniecībā (VPR likme) (9.pielikums). Ministru kabinets nosaka ievedamo preču izcelsmes noteikumus, sertifikāta veidlapu un VPR 0 procentu likmes piemērošanas kārtību precēm, kas ievedamas no šā likuma 9.pielikumā minētajām valstīm."

2. Izslēgt 22.panta 25.2 punktu.

3. Izteikt 37.panta tekstu šādā redakcijā:

"Iebraucot Latvijas Republikā, fiziskajām personām ir tiesības, nemaksājot muitas nodokli, pārvietot pāri Latvijas Republikas robežai nekomerciāliem nolūkiem preces, kuru ievešana Latvijas Republikā nav aizliegta vai ierobežota, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 150 latus, turklāt vienāda nosaukuma preces - ne vairāk par trim vienībām vai bez daudzuma ierobežojuma, ja to kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Preču mērvienības nosakāmas saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru."

4. 39.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 37. un 38.panta, kā arī šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz to naftas produktu, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, alus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanu, kuri saskaņā ar likumiem "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem", "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", "Par akcīzes nodokli alum" un "Par akcīzes nodokli" apliekami ar akcīzes nodokli.";

papildināt trešo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) naftas produktus, kuri iepildīti transportlīdzekļa izgatavotāja paredzētajā standarta degvielas tvertnē un kurus ieved ne biežāk kā vienu reizi 24 stundu laikā."

5. Papildināt likumu ar 39.1 pantu šādā redakcijā:

"39.1 pants. Fiziskajām personām noteikto muitas nodokļa atvieglojumu piemērošana

(1) Šā likuma 37.pantā un 39.panta pirmajā daļā un trešās daļas 1.-5.punktā minētos muitas nodokļa atvieglojumus fiziskajai personai ir atļauts izmantot ne biežāk kā vienu reizi 48 stundu laikā. Ja fiziskā persona 48 stundu laikā šķērso Latvijas Republikas muitas robežu atkārtoti, muitas nodokļa atvieglojumi nav piemērojami un visas ievedamās preces ir apliekamas ar muitas nodokli.

(2) Ja preces, kuras fiziskā persona pārvieto pāri Latvijas Republikas muitas robežai, pārsniedz šajā likumā noteiktos atvieglojumus, fiziskā persona aizpilda fiziskās personas muitas deklarāciju."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.-8.punktu šādā redakcijā:

"6. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2002.gada 1.martam izstrādā programmu Eiropas Savienības likumdošanas apgūšanai un ieviešanai attiecībā uz tarifu kvotām, tarifu griestiem un tarifu atlaidēm, kā arī iesniedz Ministru kabinetam aprēķinu par nepieciešamajiem finansu līdzekļiem minētās programmas izpildīšanai.

7. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2003.gada 1.janvārim apmāca attiecīgās amatpersonas un tehniski nodrošina informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības attiecīgajām institūcijām par tarifu kvotām, tarifu griestiem un tarifu atlaidēm.

8. Līdz 2003.gada 1.janvārim muitas nodokļa aprēķiniem muitas iestādes var izmantot informāciju, kas iegūta no Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm."

7. Izteikt likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 1. pielikuma "Ievedmuitas tarifs" atsevišķas pozīcijas šā likuma 1. pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 2. pielikumu "Izvedmuitas tarifs" šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Papildināt likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)" ar 9. pielikumu "To valstu saraksts, kuru izcelsmes precēm tiek piemērota VPR ievedmuitas nodokļa likme 0 procentu apmērā" šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.novembrī.

Valsts prezidente V.VĪĶE-FREIBERGA

Rīgā 2001.gada 7.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"
1. pielikums

Kods

Apraksts

Papild-
mērvienība

Pamat-likme (%)

MFN likme (%)

1

2

3

4

5

0101 11 00 0 --vaislas tīršķirnes

gab.

1

0

0102 10 10 0 --grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei)

gab.

1

0

0102 10 30 0 --govis

gab.

1

0

0102 10 90 0 --pārējie

gab.

1

0

0103 10 00 0 -vaislas tīršķirnes

gab.

1

0

0104 10 10 0 --vaislas tīršķirnes

gab.

1

0

0105 11 11 0 ----dējējputnu līnijas

gab.

1

0

0105 11 19 0 ----pārējie

gab.

1

0

0105 11 91 0 ----dējējputnu līnijas

gab.

1

0

0105 11 99 0 ----pārējie

gab.

1

0

0105 12 00 0 --tītari

gab.

1

0

0105 19 20 0 ---zosis

gab.

1

0

0105 19 90 0 ---pīles un pērļvistas

gab.

1

0

0105 92 00 0 --Gallus domesticus sugas putni ar svaru ne vairāk kā 2000 g

gab.

1

0

0105 93 00 0 --Gallus domesticus sugas putni ar svaru vairāk nekā 2000 g

gab.

1

0

0105 99 10 0 ---pīles

gab.

1

0

0105 99 20 0 ---zosis

gab.

1

0

0105 99 30 0 ---tītari

gab.

1

0

0105 99 50 0 ---pērļvistas

gab.

1

0

0106 00 90 1 --pārējie vaislas tīršķirnes

gab.

1

0

0210 90 90 0 --gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti vai rupja maluma milti

-

1

0

0301 10 10 0 --saldūdens zivis

-

1

0

0301 10 90 0 --jūras zivis

-

1

0

0301 92 00 0 --zutis (Anguilla spp.)

-

1

0

0301 93 00 0 --karpa

-

1

0

0301 99 19 0 ----pārējās

-

1

0

0301 99 90 0 ---jūras zivis

-

1

0

0302 21 10 0 ---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides)

-

1

0

0302 21 30 0 ---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus)

-

1

0

0302 21 90 0 ---Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis)

-

1

0

0302 22 00 0 --jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa)

-

1

0

0302 23 00 0 --jūras mēleszivis (Solea spp.)

-

1

0

0302 29 10 0 ---smilšplekste (Lepidorhombus spp.)

-

1

0

0302 29 90 0 ---pārējās

-

1

0

0302 31 10 0 ---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai

-

1

0

0302 31 90 0 ---pārējās

-

1

0

0302 32 10 0 ---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai

-

1

0

0302 32 90 0 ---pārējās

-

1

0

0302 33 10 0 ---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai

-

1

0

0302 33 90 0 ---pārējās

-

1

0

0302 39 11 0 ----zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

-

1

0

0302 39 19 0 ----pārējās

-

1

0

0302 39 91 0 ----zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

-

1

0

0302 39 99 0 ----pārējās

-

1

0

0302 40 00 9 ---pārējās

-

1

0

0302 50 10 0 --Gadus morhua sugas

-

1

0

0302 50 90 0 --pārējās

-

1

0

0302 61 10 0 ---Sardina pilchardus sugas sardīnes

-

1

0

0302 61 30 0 ---Sardinops ģints sardīnes; sardinellas (Sardinella spp.)

-

1

0

0302 62 00 0 --šelzivis (Melanogrammus aeglefinus)

-

1

0

0302 63 00 0 --ziemeļu saida jeb ziemeļu menca (Pollachius virens)

-

1

0

0302 64 00 0 --skumbrija (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

-

1

0

0302 65 20 0 ---Squalus acanthias sugas dzeloņzivis

-

1

0

0302 65 50 0 ---Scyliorhinus sugas dzeloņzivis

-

1

0

0302 65 90 0 ---pārējās

-

1

0

0302 66 00 0 --zutis (Anguilla spp.)

-

1

0

0302 69 11 0 ----karpas

-

1

0

0302 69 19 0 ----pārējās

-

1

0

0302 69 21 0 -----1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai

-

1

0

0302 69 25 0 -----pārējās

-

1

0

0302 69 31 0 -----Sebastes marinus sugas

-

1

0

0302 69 33 0 -----pārējie

-

1

0

0302 69 35 0 ----Boreogadus saida sugas zivis

-

1

0

0302 69 41 0 ----merlangs (Merlangus merlangus)

-

1

0

0302 69 45 0 ----zilmenca (Molva spp.)

-

1

0

0302 69 51 0 ----Aļaskas saida (Theragra chalcogramma) un saida (Pollachius pollachius)

-

1

0

0302 69 55 0 ----anšovi (Engraulis spp.)

-

1

0

0302 69 61 0 ----jūras karūsas (Dentex dentex un Pagellus spp.)

-

1

0

0302 69 66 0 ------sēkļūdens heki (Merluccius capensis) un dziļūdens heki (Merluccius paradoxus)

-

1

0

0302 69 67 0 ------Dienvidu heki (Merluccius australis)

-

1

0

0302 69 68 0 ------pārējie

-

1

0

0302 69 69 0 -----Urophycis ģints heki

-

1

0

0302 69 75 0 ----jūras plauži (Brama spp.)

-

1

0

0302 69 81 0 ----jūras velni (Lophius spp.)

-

1

0

0302 69 85 0 ----putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou)

-

1

0

0302 69 86 0 ----dienvidu zilais merlāns (Micromesistius australis)

-

1

0

0302 69 87 0 ----zobenzivis (Xiphias gladius)

-

1

0

0302 69 91 0 ----karanga (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

-

1

0

0302 69 92 0 ----rozā zutis (Genypterus blacodes)

-

1

0

0302 69 94 0 ----jūras asari (Dicentrarchus labrax)

-

1

0

0302 69 95 0 ----zeltgalvainais jūras plaudis (Sparus aurata)

-

1

0

0302 69 98 0 ----pārējās

-

1

0

0302 70 00 0 -aknas, ikri un pieņi

-

1

0

0303 31 10 0 ---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides)

-

1

0

0303 31 30 0 ---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus)

-

1

0

0303 31 90 0 ---Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis)

-

1

0

0303 39 10 0 ---plekste (Platichthys flesus)

-

1

0

0303 39 20 0 ---smilšplekste (Lepidorhombus spp.)

-

1

0

0303 39 30 0 ---Rhombosolea ģints zivis

-

1

0

0303 39 80 0 ---pārējās

-

1

0

0303 41 11 0 ----neapstrādātas

-

1

0

0303 41 13 0 ----bez žaunām un ķidām

-

1

0

0303 41 19 0 ----pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0

0303 41 90 0 ---pārējās

-

1

0

0303 42 12 0 -----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra

-

1

0

0303 42 18 0 -----pārējās

-

1

0

0303 42 32 0 -----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra

-

1

0

0303 42 38 0 -----pārējās

-

1

0

0303 42 52 0 -----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra

-

1

0

0303 42 58 0 -----pārējās

-

1

0

0303 42 90 0 ---pārējās

-

1

0

0303 43 11 0 ----neapstrādātas

-

1

0

0303 43 13 0 ----bez žaunām un ķidām

-

1

0

0303 43 19 0 ----pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0

0303 43 90 0 ---pārējās

-

1

0

0303 49 21 0 -----neapstrādātas

-

1

0

0303 49 23 0 -----bez žaunām un ķidām

-

1

0

0303 49 29 0 -----pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0

0303 49 41 0 -----neapstrādātas

-

1

0

0303 49 43 0 -----bez žaunām un ķidām

-

1

0

0303 49 49 0 -----pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0

0303 49 90 0 ---pārējās

-

1

0

0303 71 10 0 ---Sardina pilchardus sugas sardīnes

-

1

0

0303 71 30 0 ---Sardinops ģints sardīnes; sardinella (Sardinella spp.)

-

1

0

0303 72 00 0 --šelzivis (Melanogrammus aeglefinus)

-

1

0

0303 73 00 0 --ziemeļu saida jeb ziemeļu menca (Pollachius virens)

-

1

0

0303 74 30 0 ---Scomber scombrus un Scomber japonicus sugas

-

1

0

0303 74 90 0 ---Scomber australasicus sugas

-

1

0

0303 77 00 0 --jūras asari (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

-

1

0

0303 79 11 0 ----karpas

-

1

0

0303 79 19 0 ----pārējās

-

1

0

0303 79 21 0 ------neapstrādātas

-

1

0

0303 79 23 0 ------bez žaunām un ķidām

-

1

0

0303 79 29 0 ------pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0

0303 79 31 0 -----pārējās

-

1

0

0303 79 35 0 -----Sebastes marinus sugas

-

1

0

0303 79 37 0 -----pārējās

-

1

0

0303 79 41 0 ----Boreogadus saida sugas zivis

-

1

0

0303 79 45 0 ----merlangs (Merlangus merlangus)

-

1

0

0303 79 51 0 ----zilmenca (Molva spp.)

-

1

0

0303 79 55 0 ----Aļaskas saida (Theragra chalcogramma) un saida (Pollachius pollachius)

-

1

0

0303 79 58 0 ----Orcynopsis unicolor sugas zivis

-

1

0

0303 79 65 0 ----anšovi (Engraulis spp.)

-

1

0

0303 79 71 0 ----jūras karūsas (Dentex dentex un Pagellus spp.)

-

1

0

0303 79 75 0 ----jūras plauži (Brama spp.)

-

1

0

0303 79 81 0 ----jūras velni (Lophius spp.)

-

1

0

0303 79 83 0 ----putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou)

-

1

0

0303 79 85 0 ---dienvidu zilais merlāns (Micromesistius australis)

-

1

0

0303 79 87 0 ----zobenzivis (Xiphias gladius)

-

1

0

0303 79 88 0 ----ilkņzivis (Dissostichus spp.)

-

1

0

0303 79 91 0 ----karanga (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

-

1

0

0303 79 92 0 ----zilais makruruss (Macruronus novaezealandiae)

-

1

0

0303 79 93 0 ----rozā zutis (Genypterus blacodes)

-

1

0

0303 79 94 0 ----Pelotreis flavilatus un Peltorhamplus navaezealandiae sugas zivis

-

1

0

0303 79 98 0 ----pārējās

-

1

0

0305 10 00 0 -pārtikas zivju milti un granulas

-

1

0

0407 00 11 0 ---tītaru vai zosu

gab.

1

0

0407 00 19 0 ---pārējās

gab.

1

0

0410 00 00 0 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti

-

1

0

0504 00 00 0 Dzīvnieku (izņemot zivis) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali

-

1

0

0511 91 10 0 ---zivju atkritumi

-

1

0

Ex0602 90 10

0

--Agaricus bisporus ģints sēņu micēlijs

-

5

0

0603 10 30

0

--orhidejas

gab.

1

0

0603 10 40

0

--no 1.novembra līdz 31.maijam

gab.

1

0

0603 10 80

0

--pārējie

-

1

0

0603 90 00 0 -pārējie

-

1

0

0604 91 90 0 ---pārējie

-

1

0

0604 99 90 0 ---pārējie

-

1

0

0713 10 10 0 --sējai

-

1

0

0801 11 00 0 --atūdeņoti

-

1

0

0801 19 00 0 --pārējie

-

1

0

0801 21 00 0 --čaumalā

-

1

0

0801 22 00 0 --bez čaumalas

-

1

0

0801 31 00 0 --čaumalā

-

1

0

0801 32 00 0 --bez čaumalas

-

1

0

0802 11 10 0 ---rūgtās

-

1

0

0802 11 90 0 ---pārējās

-

1

0

0802 12 10 0 ---rūgtās

-

1

0

0802 12 90 0 ---pārējās

-

1

0

0802 21 00 0 --čaumalā

-

1

0

0802 22 00 0 --bez čaumalas

-

1

0

0802 31 00 0 --čaumalā

-

1

0

0802 32 00 0 --bez čaumalas

-

1

0

0802 40 00 0 -ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

-

1

0

0802 50 00 0 -pistācijas

-

1

0

0802 90 20 0 --arekas (beteļrieksti), kolas rieksti un pekanrieksti

-

1

0

0802 90 50 0 --priežu rieksti

-

1

0

0802 90 60 0 --makadamia rieksti

-

1

0

0802 90 85 0 --pārējie

-

1

0

0803 00 11 0 --plantāni

-

1

0

0803 00 19 0 --pārējie

-

1

0

0803 00 90 0 -žāvēti

-

1

0

0804 10 00 0 -dateles

-

1

0

0804 20 10 0 --svaigas

-

1

0

0804 20 90 0 --žāvētas

-

1

0

0804 30 00 0 -ananasi

-

1

0

0805 10 10 0 ---sarkanie un pussarkanie (Sanguines un semi-sanguines)

-

1

0

0805 10 30 0 ----Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins šķirnes

-

1

0

0805 10 50 0 ----pārējie

-

1

0

0805 10 80 0 --pārējie

-

1

0

0805 20 10 0 --klementīni

-

1

0

0805 20 30 0 --monreāli un satsumas

-

1

0

0805 20 50 0 --mandarīni un vilkingi

-

1

0

0805 20 70 0 --tanžerīni

-

1

0

0805 20 90 0 --pārējie

-

1

0

0805 40 00 0 -greipfrūti

-

1

0

0805 90 00 0 -pārējie

-

1

0

0806 10 10 0 --galda vīnogas

-

1

0

0806 10 90 0 --pārējās

-

1

0

0806 20 11 0 ---korintes

-

1

0

0806 20 12 0 ---bezkauliņu rozīnes

-

1

0

0806 20 18 0 ---pārējās

-

1

0

0806 20 91 0 ---korintes

-

1

0

0806 20 92 0 ---bezkauliņu rozīnes

-

1

0

0806 20 98 0 ---pārējās

-

1

0

0807 11 00 0 --arbūzi

-

1

0

0807 19 00 0 --pārējie

-

1

0

0807 20 00 0 -papaijas

-

1

0

0808 10 10 0 --āboli sidra izgatavošanai, neiesaiņoti, no 16.septembra līdz 15.decembrim

-

1

0

0808 10 20 2 ----no 1.februāra līdz 31.martam

-

1

0

0808 10 20 3 ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam

-

1

0

0808 10 50 2 ----no 1.februāra līdz 31.martam

-

1

0

0808 10 50 3 ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam

-

1

0

0808 10 90 2 ----no 1.februāra līdz 31.martam

-

1

0

0808 10 90 3 ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam

-

1

0

0808 20 10 0 ---peri bumbieri, neiesaiņoti, no 1.augusta līdz 31.decembrim

-

1

0

0808 20 50 0 ---pārējie:

-

1

0

0808 20 90 0 --cidonijas

-

1

0

0809 10 00 0 -aprikozes

-

1

0

0809 20 05 0 --skābie ķirši (Prunus cerasus)

-

1

0

0809 20 95 0 --pārējie

-

1

0

0809 30 10 0 --nektarīni

-

1

0

0809 30 90 0 --pārējie

-

1

0

0809 40 05 0 --plūmes

-

1

0

0809 40 90 0 --dzeloņplūmes

-

1

0

0810 10 00 1 --no 1.janvāra līdz 30.aprīlim

-

1

0

0810 10 00 2 --no 1.maija līdz 14.jūnijam

-

1

0

0810 10 00 4 --no 1.augusta līdz 31.decembrim

-

1

0

0810 20 10 0 --avenes

-

1

0

0810 20 90 0 --pārējie

-

1

0

0810 30 10 1 ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam

-

1

0

0810 30 10 4 ---no 16.augusta līdz 31.decembrim

-

1

0

0810 30 30 1 ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam

-

1

0

0810 30 30 4 ---no 16.augusta līdz 31.decembrim

-

1

0

0810 30 90 1 ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam

-

1

0

0810 30 90 4 ---no 16.augusta līdz 31.decembrim

-

1

0

0810 40 10 0 --brūklenes (Vaccinium vitis-idaea sugas augļi)

-

1

0

0810 40 30 0 --Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes)

-

1

0

0810 40 50 0 --Vaccinium macrocarpon un Vaccinium corymbosum sugas augļi

-

1

0

0810 40 90 0 --pārējie

-

1

0

0810 90 30 0 --tamarindi, kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes

-

1

0

0810 90 40 0 --pasionaugļi, karambolas un pitahajas

-

1

0

0810 90 85 0 --pārējie

-

1

0

0811 10 11 0 ---ar cukura saturu vairāk nekā 13 %

-

1

0

0811 10 19 0 ---pārējie

-

1

0

0811 10 90 0 --pārējie

-

1

0

0811 20 11 0 ---ar cukura saturu vairāk nekā 13 %

-

1

0

0811 20 19 0 ---pārējie

-

1

0

0811 20 31 0 ---avenes

-

1

0

0811 20 39 0 ---upenes

-

1

0

0811 20 51 0 ---sarkanās jāņogas

-

1

0

0811 20 59 0 ---kazenes un zīdkoka augļi

-

1

0

0811 20 90 0 ---pārējie

-

1

0

0811 90 11 0 ----tropiskie augļi un tropiskie rieksti

-

1

0

0811 90 19 0 ----pārējie

-

1

0

0811 90 31 0 ----tropiskie augļi un tropiskie rieksti

-

1

0

0811 90 39 0 ----pārējie

-

1

0

0811 90 50 0 ---Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes)

-

1

0

0811 90 70 0 ---Vaccinium myrtilloides un Vaccinium angustifolium sugas augļi

-

1

0

0811 90 75 0 ----skābie ķirši (Prunus cerasus)

-

1

0

0811 90 80 0 ----pārējie

-

1

0

0811 90 85 0 ---tropiskie augļi un tropiskie rieksti

-

1

0

0811 90 95 0 ---pārējie

-

1

0

0812 10 00 0 -ķirši

-

1

0

0812 20 00 0 -zemenes

-

1

0

0812 90 10 0 --aprikozes

-

1

0

0812 90 20 0 --apelsīni

-

1

0

0812 90 30 0 --meloņkoka augļi (papaijas)

-

1

0

0812 90 40 0 --Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes)

-

1

0

0812 90 50 0 --upenes

-

1

0

0812 90 60 0 --avenes

-

1

0

0812 90 70 0 --guavas, mango, mangostāni, tamarindi, kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, pasionaugļi, karambolas, pitahajas un tropiskie rieksti

-

1

0

0812 90 95 0 --pārējie

-

1

0

0813 10 00 0 -aprikozes

-

1

0

0813 20 00 0 -melnplūmes

-

1

0

0813 30 00 0 -āboli

-

1

0

0813 40 10 0 --persiki, ieskaitot nektarīnus

-

1

0

0813 40 30 0 --bumbieri

-

1

0

0813 40 50 0 --papaijas

-

1

0

0813 40 60 0 --tamarindi

-

1

0

0813 40 70 0 --kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, pasionaugļi, karambolas un pitahajas

-

1

0

0813 40 95 0 --pārējie

-

1

0

0813 50 12 0 ----no papaijām, tamarindiem, kešju augļiem, lidži, džekfrūtiem, sapodillo plūmēm, pasionaugļiem, karambolām un pitahajām

-

1

0

0813 50 15 0 ----pārējie

-

1

0

0813 50 19 0 ---ar melnplūmēm

-

1

0

0813 50 31 0 ---no tropiskajiem riekstiem

-

1

0

0813 50 39 0 ---pārējie

-

1

0

0813 50 91 0 ---bez melnplūmēm vai vīģēm

-

1

0

0813 50 99 0 ---pārējie

-

1

0

0814 00 00 0 Citrusaugļu vai ķirbjaugu (ieskaitot arbūzus) mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgi konservētas sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā

-

1

0

0901 11 00 0 --ar kofeīnu

-

1

0

0901 12 00 0 --bez kofeīna

-

1

0

0901 21 00 0 --ar kofeīnu

-

1

0

0901 22 00 0 --bez kofeīna

-

1

0

0901 90 10 0 --kafijas graudu čaumalas un sēklapvalki

-

1

0

0901 90 90 0 --kafijas aizvietotāji, kas satur kafiju

-

1

0

0902 10 00 0 -zaļā tēja (nefermentēta), iesaiņojumā ar masu ne vairāk kā 3 kg

-

1

0

0902 20 00 0 -pārējā zaļā tēja (nefermentēta)

-

1

0

0902 30 00 0 -melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja, iesaiņojumā ar masu ne vairāk kā 3 kg

-

1

0

0902 40 00 0 -pārējā melnā tēja (fermentēta) un pārējā daļēji fermentētā tēja

-

1

0

0903 00 00 0 Mate

-

1

0

0904 11 00 0 --nesasmalcināti un nemalti

-

1

0

0904 12 00 0 --rupja vai smalka maluma

-

1

0

0904 20 10 0 ---saldie pipari

-

1

0

0904 20 30 0 ---pārējie

-

1

0

0904 20 90 0 --rupja vai smalka maluma

-

1

0

0905 00 00 0 Vaniļa

-

1

0

0906 10 00 0 -nesasmalcināti un nemalti

-

1

0

0906 20 00 0 -rupja vai smalka maluma

-

1

0

0907 00 00 0 Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

-

1

0

0908 10 00 0 -muskatrieksts

-

1

0

0908 20 00 0 -muskatrieksta sēklapvalki

-

1

0

0908 30 00 0 -kardamons

-

1

0

0909 10 00 0 -anīsa vai anīsa koka sēklas

-

1

0

0909 20 00 0 -koriandra sēklas

-

1

0

0909 30 00 0 -kumīna sēklas

-

1

0

0909 50 00 0 -diļļu sēklas; kadiķu ogas

-

1

0

0910 10 00 0 -ingvers

-

1

0

0910 20 10 0 --nesasmalcināts un nemalts

-

1

0

0910 20 90 0 --rupja vai smalka maluma

-

1

0

0910 30 00 0 -kurkuma

-

1

0

0910 40 11 0 ----mazais mārsils (Thymus serpyllum)

-

1

0

0910 40 13 0 ----pārējās

-

1

0

0910 40 19 0 ---rupja vai smalka maluma

-

1

0

0910 40 90 0 --lauru lapas

-

1

0

0910 50 00 0 -karijs

-

1

0

0910 91 10 0 ---nesasmalcināti un nemalti

-

1

0

0910 91 90 0 ---rupja vai smalka maluma

-

1

0

0910 99 10 0 ---grieķu trigonellas sēklas

-

1

0

0910 99 91 0 ----nesasmalcinātas un nemaltas

-

1

0

0910 99 99 0 ----rupja vai smalka maluma

-

1

0

1001 90 91 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1001 90 91 2 ----kodināta elites un I ataudzējuma sēkla

-

1

0

1002 00 00 1 -superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1002 00 00 2 -kodināta elites un I ataudzējuma sēkla

-

1

0

1003 00 10 1 --superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1003 00 10 2 --kodināta elites un I ataudzējuma sēkla

-

1

0

1004 00 00 1 -superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1004 00 00 2 -kodināta elites un I ataudzējuma sēkla

-

1

0

1005 10 11 0 ---divkāršie un vienkāršie hibrīdi pēc vienreizējas iekšsugas krustošanas

-

1

0

1005 10 13 0 ---trīskāršie hibrīdi

-

1

0

1005 10 15 0 ---vienkāršie hibrīdi

-

1

0

1005 10 19 0 ---pārējie

-

1

0

1005 10 90 0 --pārējā

-

1

0

1005 90 00 0 -pārējā

-

1

0

1006 10 10 0 --sējai

-

1

0

1006 10 21 0 ----īsgraudu

-

1

0

1006 10 23 0 ----vidējgraudu

-

1

0

1006 10 25 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006 10 27 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006 10 92 0 ----īsgraudu

-

1

0

1006 10 94 0 ----vidējgraudu

-

1

0

1006 10 96 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006 10 98 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006 20 11 0 ---īsgraudu

-

1

0

1006 20 13 0 ---vidējgraudu

-

1

0

1006 20 15 0 ----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006 20 17 0 ----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006 20 92 0 ---īsgraudu

-

1

0

1006 20 94 0 ---vidējgraudu

-

1

0

1006 20 96 0 ----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006 20 98 0 ----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006 30 21 0 ----īsgraudu

-

1

0

1006 30 23 0 ----vidējgraudu

-

1

0

----gargraudu:  

0

1006 30 25 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006 30 27 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006 30 42 0 ----īsgraudu

-

1

0

1006 30 44 0 ----vidējgraudu

-

1

0

1006 30 46 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006 30 48 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006 30 61 0 ----īsgraudu

-

1

0

1006 30 63 0 ----vidējgraudu

-

1

0

1006 30 65 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006 30 67 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006 30 92 0 ----īsgraudu

-

1

0

1006 30 94 0 ----vidējgraudu

-

1

0

1006 30 96 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

-

1

0

1006 30 98 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku

-

1

0

1006 40 00 0 -drupināti rīsi

-

1

0

1007 00 10 0 -hibrīdi sējai

-

1

0

1007 00 90 0 -pārējie

-

1

0

1008 10 00 0 -griķi

-

1

0

1008 20 00 0 -prosa

-

1

0

1008 30 00 0 -Kanāriju miežubrāļa sēklas

-

1

0

1008 90 10 1 ---superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1101 00 11 0 --no cietajiem kviešiem

-

1

0

1102 20 10 0 --ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5 %

-

1

0

1102 20 90 0 --pārējie

-

1

0

1102 30 00 0 -rīsu milti

-

1

0

1103 13 10 0 ---ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5 %

-

1

0

1103 13 90 0 ---pārējie

-

1

0

1103 14 00 0 --rīsu

-

1

0

1103 29 40 0 ---kukurūzas

-

1

0

1103 29 50 0 ---rīsu

-

1

0

1104 19 50 0 ---kukurūzas

-

1

0

1104 19 91 0 ----saspiesti rīsi

-

1

0

1104 23 10 0 ---ar atdalītu sēklapvalku, pulēti vai nepulēti, drupināti vai nedrupināti

-

1

0

1107 10 11 0 ---miltu veidā

-

1

0

1107 10 19 0 ---pārējais

-

1

0

1107 10 91 0 ---miltu veidā

-

1

0

1107 10 99 0 ---pārējais

-

1

0

1107 20 00 0 -grauzdēts

-

1

0

1108 12 00 0 --kukurūzas ciete

-

1

0

1109 00 00 0 Izžāvēts vai neizžāvēts kviešu lipeklis

-

1

0

1201 00 10 0 -sējai

-

1

0

1201 00 90 0 -pārējās

-

1

0

1202 10 10 0 --sējai

-

1

0

1202 10 90 0 --pārējie

-

1

0

1202 20 00 0 -lobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti

-

1

0

1203 00 00 0 Kopra

-

1

0

1204 00 10 0 -sējai

-

1

0

1204 00 90 0 -pārējās

-

1

0

1205 00 10 0 -sējai

-

1

0

1205 00 90 0 -pārējās

-

1

0

1206 00 10 0 -sējai

-

1

0

1206 00 91 0 --lobītas; pelēkā vai baltsvītrainā čaumalā

-

1

0

1206 00 99 0 --pārējās

-

1

0

1207 10 10 0 --sējai

-

1

0

1207 10 90 0 --pārējie

-

1

0

1207 20 10 0 --sējai

-

1

0

1207 20 90 0 --pārējās

-

1

0

1207 30 10 0 --sējai

-

1

0

1207 30 90 0 --pārējās

-

1

0

1207 40 10 0 --sējai

-

1

0

1207 40 90 0 --pārējās

-

1

0

1207 50 10 0 --sējai

-

1

0

1207 50 90 0 --pārējās

-

1

0

1207 60 10 0 --sējai

-

1

0

1207 60 90 0 --pārējās

-

1

0

1207 91 10 0 ---sējai

-

1

0

1207 91 90 0 ---pārējās

-

1

0

1207 92 10 0 ---sējai

-

1

0

1207 92 90 0 ---pārējās

-

1

0

1207 99 10 0 ---sējai

-

1

0

1207 99 91 0 ----kaņepju sēklas

-

1

0

1207 99 99 0 ----pārējās

-

1

0

1208 10 00 0 -sojas pupu

-

1

0

1208 90 00 0 -pārējie

-

1

0

1209 11 00 0 --cukurbiešu sēklas

-

1

0

1209 19 00 0 --pārējās

-

1

0

1209 21 00 0 --lucernas sēklas

-

1

0

1209 22 10 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 22 80 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 23 15 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 24 00 1 ---superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 25 10 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 25 90 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 26 00 1 ---superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 29 10 1 ----sējas vīķu, parastās kamolzāles vai smilgu (Agrostis) superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 29 50 0 ---lupīnas sēklas

-

1

0

1209 29 80 1 ----facēlija superelites un augstāko kategoriju sēklas

-

1

0

1209 30 00 0 -galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo lakstaugu sēklas

-

1

0

1209 91 10 0 ---kolrābju sēklas (Brassica oleracea caulorapa un gongylodes L.)

-

1

0

1209 91 90 0 ---pārējās

-

1

0

1209 99 10 0 ---meža koku sēklas

-

1

0

1209 99 91 0 ----galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo augu sēklas, izņemot 1209 30 00 0.subpozīcijā minētās

-

1

0

1209 99 99 0 ----pārējās

-

1

0

1210 10 00 0 -apiņu rogas, nesasmalcinātas, no pulveriem vai granulām atšķirīgā veidā

-

1

0

1210 20 10 0 --apiņu rogas, sasmalcinātas, pulvera vai granulu veidā, ar augstu lupulīna saturu; lupulīns

-

1

0

1210 20 90 0 --pārējie

-

1

0

1211 10 00 0 -lakricsaknes

-

1

0

1211 20 00 0 -žeņšeņa saknes

-

1

0

1211 90 30 0 --tonka pupas

-

1

0

1211 90 70 0 --parastā raudene (Origanum vulgare) (zari, stublāji un lapas)

-

1

0

1211 90 75 0 --ārstniecības salvija (Salvia officinalis) (lapas un ziedi)

-

1

0

1211 90 99 0 --pārējie

-

1

0

1212 10 10 0 --baltās Amerikas akācijas pupas

-

1

0

1212 10 91 0 ---neattīrītas, nesasmalcinātas vai nemaltas

-

1

0

1212 10 99 0 ---pārējās

-

1

0

1212 20 00 0 -jūras aļģes un pārējās aļģes

-

1

0

1212 30 00 0 -aprikožu, persiku vai plūmju kauliņi un to kodoli

-

1

0

1212 91 20 0 ---žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas

-

1

0

1212 91 80 0 ---pārējās

-

1

0

1212 92 00 0 --cukurniedres

-

1

0

1212 99 00 0 --pārējie

-

1

0

1213 00 00 0 Graudaugu pelavas un salmi, neapstrādāti, sasmalcināti vai nesasmalcināti, samalti vai nesamalti, presēti vai nepresēti vai granulu veidā

-

1

0

1214 10 00 0 -lucernas milti un granulas

-

1

0

1214 90 10 0 --lopbarības bietes, kāļi un pārējie lopbarības sakņaugi

-

1

0

1214 90 91 0 ---granulu veidā

-

1

0

1214 90 99 0 ---pārējie

-

1

0

1302 20 10 0 --sausie

-

1

0

1302 31 00 0 --agars

-

1

0

1503 00 11 0 --rūpnieciskām vajadzībām

-

1

0

1503 00 19 0 --pārējie

-

1

0

1503 00 30 0 -taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1503 00 90 0 -pārējie

-

1

0

1504 10 10 0 --ar A vitamīna saturu ne vairāk kā 2500 IU/g

-

1

0

1504 10 91 0 ---no ātes

-

1

0

1504 10 99 0 ---pārējie

-

1

0

1504 20 10 0 --cietās frakcijas

-

1

0

1504 20 90 0 --pārējie

-

1

0

1504 30 10 0 --cietās frakcijas

-

1

0

1504 30 90 0 --pārējie

-

1

0

1505 10 00 0 -neattīrītie vilnas tauki

-

1

0

1505 90 00 0 -pārējie

-

1

0

1506 00 00 0 Pārējie dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētie vai nerafinētie, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

-

1

0

1507 10 10 0 --tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1507 10 90 0 --pārējā

-

1

0

1507 90 10 0 --tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1507 90 90 0 --pārējā

-

1

0

1508 10 10 0 --tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1508 10 90 0 --pārējā

-

1

0

1508 90 10 0 --tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1508 90 90 0 --pārējā

-

1

0

1509 10 10 0 --neapstrādāta lampantes olīveļļa

-

1

0

1509 10 90 0 --pārējā

-

1

0

1509 90 00 0 -pārējā

-

1

0

1510 00 10 0 -neattīrītas eļļas

-

1

0

1510 00 90 0 -pārējās

-

1

0

1511 10 10 0 --tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1511 10 90 0 --pārējā

-

1

0

1511 90 11 0 ---iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1511 90 19 0 ---pārējās

-

1

0

1511 90 91 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1511 90 99 0 ---pārējā

-

1

0

1512 19 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1512 19 91 0 ----saulespuķu eļļa

-

1

0

1512 19 99 0 ----saflora eļļa

-

1

0

1512 21 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1512 21 90 0 ---pārējā

-

1

0

1512 29 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1512 29 90 0 ---pārējā

-

1

0

1513 11 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1513 11 91 0 ----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513 11 99 0 ----pārējā

-

1

0

1513 19 11 0 ----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513 19 19 0 ----pārējā

-

1

0

1513 19 30 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1513 19 91 0 -----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513 19 99 0 -----pārējā

-

1

0

1513 21 11 0 ----palmu kodolu eļļa

-

1

0

1513 21 19 0 ----babasū eļļa

-

1

0

1513 21 30 0 ----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513 21 90 0 ----pārējā

-

1

0

1513 29 11 0 ----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513 29 19 0 ----pārējā

-

1

0

1513 29 30 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1513 29 50 0 -----iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1513 29 91 0 ------palmu kodolu eļļa

-

1

0

1513 29 99 0 ------babasū eļļa

-

1

0

1514 10 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1514 10 90 0 --pārējā

-

1

0

1514 90 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1514 90 90 0 --pārējā

-

1

0

1515 11 00 0 --neattīrīta eļļa

-

1

0

1515 19 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 19 90 0 ---pārējā

-

1

0

1515 21 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 21 90 0 ---pārējā

-

1

0

1515 29 10 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 29 90 0 ---pārējie

-

1

0

1515 30 10 0 --aminoundekānskābes ražošanai, lai izmantotu sintētisko šķiedru vai mākslīgo plastisko materiālu ražošanā

-

1

0

1515 30 90 0 --pārējie

-

1

0

1515 40 00 0 -tungeļļa un tās frakcijas

-

1

0

1515 50 11 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 50 19 0 ---pārējā

-

1

0

1515 50 91 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 50 99 0 ---pārējā

-

1

0

1515 60 00 0 -jujubas eļļa un tās frakcijas

-

1

0

1515 90 10 0 --oiticica eļļa; miršu vasks un Japānas vasks; to frakcijas

-

1

0

1515 90 21 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 90 29 0 ----pārējā

-

1

0

1515 90 31 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 90 39 0 ----pārējā

-

1

0

1515 90 40 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 90 51 0 -----cietā veidā, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1515 90 59 0 -----cietā veidā, pārējā; šķidrā veidā

-

1

0

1515 90 60 0 ---tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1515 90 91 0 -----cietā veidā, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1515 90 99 0 -----cietā veidā, pārējā; šķidrā veidā

-

1

0

1516 10 10 0 --iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1516 10 90 0 --pārējie

-

1

0

1516 20 10 0 --hidrogenizēta rīcineļļa, tā sauktais opālvasks

-

1

0

1516 20 91 0 ---iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai mazāk

-

1

0

1516 20 95 0 ----ripšu eļļa, linsēklu eļļa, rapšu eļļa, saulespuķu eļļa, illipu, karite, makore, touloucouna vai babasū eļļa tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

-

1

0

1516 20 96 0 -----zemesriekstu, kokvilnas sēklu, sojas sēklu vai saulespuķu sēklu eļļa; pārējās eļļas, kuras satur mazāk nekā 50 % brīvo taukskābju un nesatur kopras, illipu, kokosriekstu, rapša, ripša sēklu vai kopojas eļļu

-

1

0

1516 20 98 0 -----pārējie

-

1

0

1518 00 10 0 -linoksīns

-

1

0

1518 00 31 0 --neattīrītas

-

1

0

1518 00 39 0 --pārējās

-

1

0

1518 00 91 0 --dzīvnieku vai augu tauki un eļļas vai to frakcijas, kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulfurēti, caurpūsti, polimerizēti vakuumā vai inertā gāzē vai pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot 1516.preču pozīcijā minēto

-

1

0

1518 00 95 0 --dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti

-

1

0

1518 00 99 0 ---pārējie

-

1

0

1520 00 00 0 Neapstrādāts glicerīns; glicerīnūdens un sārms

-

1

0

1521 10 00 0 -augu vaski

-

1

0

1521 90 10 0 --rafinēti vai nerafinēti, krāsoti vai nekrāsoti spermaceti

-

1

0

1521 90 91 0 ---neapstrādāti

-

1

0

1521 90 99 0 ---pārējie

-

1

0

1522 00 10 0 -trāns

-

1

0

1522 00 31 0 ---ziepju pamatvielas

-

1

0

1522 00 39 0 ---pārējās

-

1

0

1522 00 91 0 ---eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas

-

1

0

1522 00 99 0 ---pārējās

-

1

0

1702 11 00 0 --kas satur 99 % vai vairāk laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā

-

1

0

1702 19 00 0 --pārējā

-

1

0

1702 20 10 0 --kļavu cukurs cietā stāvoklī, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

-

1

0

1702 20 90 0 --pārējais

-

1

0

1702 30 10 0 --izoglikoze

-

1

0

1702 30 51 0 ----aglomerēta vai neaglomerēta, balta kristāliska pulvera veidā

-

1

0

1702 30 59 0 ----pārējā

-

1

0

1702 30 91 0 ----aglomerēta vai neaglomerēta, balta kristāliska pulvera veidā

-

1

0

1702 30 99 0 ----pārējā

-

1

0

1702 40 10 0 --izoglikoze

-

1

0

1702 40 90 0 --pārējā

-

1

0

1702 50 00 0 -ķīmiski tīra fruktoze

-

1

0

1702 60 10 0 --izoglikoze

-

1

0

1702 60 80 0 --inulīna sīrups

-

1

0

1702 60 95 0 --pārējā

-

1

0

1702 90 10 0 --ķīmiski tīra maltoze

-

1

0

1702 90 30 0 --izoglikoze

-

1

0

1702 90 50 0 --maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups

-

1

0

1702 90 60 0 --mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabisko medu

-

1

0

1702 90 71 0 ---kas sausā veidā satur 50 % vai vairāk saharozes:

-

1

0

1702 90 75 0 ----aglomerēta vai neaglomerēta pulvera veidā

-

1

0

1702 90 79 0 ----pārējā

-

1

0

1702 90 80 0 --inulīna sīrups

-

1

0

1702 90 99 0 --pārējie

-

1

0

1801 00 00 0 Kakao pupiņas, veselas vai maltas, negrauzdētas vai grauzdētas

-

1

0

1802 00 00 0 Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un pārējie kakao atkritumi

-

1

0

1803 10 00 0 -neattaukota

-

1

0

1803 20 00 0 -pilnīgi vai daļēji attaukota

-

1

0

1804 00 00 0 Kakao sviests, tauki un eļļa

-

1

0

1805 00 00 0 Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas

-

1

0

1806 20 10 0 --kas satur 31 % vai vairāk kakao sviesta vai satur 31 % vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

-

1

0

1806 20 30 0 --kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk nekā 31 % kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

-

1

0

1806 20 50 0 ---kas satur 18 % un vairāk kakao sviesta

-

1

0

1806 20 70 0 ---šokolādes piena skaidiņas

-

1

0

1806 20 80 0 ---aromatizēta šokolādes glazūra

-

1

0

1806 20 95 0 ---pārējie

-

1

0

2002 10 90 1 ---tomātu pasta

-

1

0

2007 10 10 0 --ar cukura saturu vairāk nekā 13 %

-

1

0

2007 10 91 0 ---no tropiskajiem augļiem

-

1

0

2007 10 99 0 ---pārējie

-

1

0

2009 11 11 0 ----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 € par 100 kg neto masas

-

1

0

2009 11 91 1 -----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 11 99 1 -----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 19 91 0 ----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 € par 100 kg neto masas, un ar cukura piedevu vairāk nekā 30 %

-

1

0

2009 20 11 0 ---ar vērtību, kas nepārsniedz 30 € par 100 kg neto masas

-

1

0

2009 20 91 1 ----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 20 99 1 ----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 30 11 0 ---ar vērtību, kas nepārsniedz 30 € par 100 kg neto masas

-

1

0

2009 30 55 1 ------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 30 95 1 ------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 40 11 0 ---ar vērtību, kas nepārsniedz 30 € par 100 kg neto masas

-

1

0

2009 40 93 1 -----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 60 71 1 ------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 60 79 1 ------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 60 90 1 -----ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 80 88 1 -------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 80 89 1 -------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 90 73 1 -------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 90 95 1 --------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1, 33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2009 90 96 1 --------ar blīvumu vairāk nekā 1,15 g/cm3, bet ne vairāk kā 1, 33 g/cm3 20 grādos pēc C

-

1

0

2101 11 11 0 ---ar kafijas pamata saturu sausnā 95 % vai vairāk

-

1

0

2101 11 19 0 ---pārējie

-

1

0

2101 12 92 0 ---izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai kafijas koncentrātu pamata

-

1

0

2101 12 98 0 ---pārējie

-

1

0

2102 20 19 1 ----neaktīvais lopbarības raugs (izņemot no naftas produktiem ražoto)

-

1

0

2102 30 00 0 -gatavs cepamais pulveris

-

1

0

2103 30 10 0 --sinepju pulveris

-

1

0

2106 10 80 0 --pārējie

-

1

0

2106 90 10 0 --fondī sieri

-

1

0

2106 90 30 0 ---izoglikozes sīrupi

-

1

0

2106 90 51 0 ----laktozes sīrups

-

1

0

2106 90 55 0 ----glikozes sīrups un maltodekstrīna sīrups

-

1

0

2106 90 59 0 ----pārējie

-

1

0

2106 90 92 0 ---kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes

-

1

0

2106 90 98 0 ---pārējie

-

1

0

2301 10 00 0 -milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem; dradži

-

1

0

2301 20 00 0 -milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem

-

1

0

2302 30 10 0 --ar cietes saturu ne vairāk kā 28 %, kuros tā daļa, kas izbirusi caur sietu ar acu lielumu 0,2 mm, nepārsniedz 10 % vai alternatīvi tā daļa, kas izbirusi caur sietu, satur 1,5 % vai vairāk pelnu, pārrēķinot tīrajā produktā

-

1

0

2302 30 90 0 --pārējie

-

1

0

2304 00 00 0 Rauši un pārējie cietie atkritumi, kas iegūti sojas eļļas ekstrakcijas rezultātā, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti

-

1

0

2306 10 00 0 -no kokvilnas sēklām

-

1

0

2306 30 00 0 -no saulespuķu sēklām

-

1

0

2309 90 31 1 ------ar enerģētisko vērtību 2000 kilokaloriju kilogramā vai vairāk un ar proteīna saturu ne mazāk kā 30 %

-

1

0

2309 90 51 1 -------ar enerģētisko vērtību 2000 kilokaloriju kilogramā vai vairāk

-

1

0

2309 90 70 1 -----kas satur 30 % vai vairāk piena produktu

-

1

0

2501 00 10 0 -jūras ūdens un sāls šķīdumi

-

1

0

2501 00 31 0 --ķīmiskām pārvērtībām (nātrija atdalīšana no hlora), citu produktu ražošanai

-

1

0

2501 00 51 0 ---denaturēts vai rūpnieciskām vajadzībām (ieskaitot attīrīšanu), izņemot konservēšanu vai pārtikas produktu un dzīvnieku barības sagatavošanu

-

1

0

2501 00 91 0 ----uzturam derīgs sāls

-

1

0

2501 00 99 0 ----pārējais

-

1

0

2502 00 00 0 Neapdedzināts dzelzs kolčedāns (pirīts)

-

1

0

2503 00 10 0 -jēlsērs vai nerafinētais sērs

-

1

0

2503 00 90 0 -pārējais

-

1

0

2504 10 00 0 -pulvera vai granulu veidā

-

1

0

2504 90 00 0 -pārējais

-

1

0

2505 10 00 0 -silīcijsmilts un kvarca smilts

-

1

0

2505 90 00 0 -pārējās

-

1

0

2506 10 00 0 -kvarcs

-

1

0

2506 21 00 0 --neapstrādāts vai rupji sadrupināts

-

1

0

2506 29 00 0 --pārējais

-

1

0

2507 00 20 0 --kaolīns

-

1

0

2507 00 80 0 -pārējie kaolīnmāli

-

1

0

2508 10 00 0 -bentonīts

-

1

0

2508 20 00 0 -balinošās zemes un kāršamās zemes

-

1

0

2508 30 00 0 -ugunsizturīgs māls

-

1

0

2508 40 00 0 -pārējie māli

-

1

0

2508 50 00 0 -andaluzīts, kianīts un silimanīts

-

1

0

2508 60 00 0 -mullīts

-

1

0

2508 70 10 0 --šamota zemes

-

1

0

2508 70 90 0 --dinasa zemes

-

1

0

2509 00 00 0 Krīts

-

1

0

2510 10 00 0 -nesasmalcināti

-

1

0

2510 20 00 0 -sasmalcināti

-

1

0

2511 10 00 0 -dabiskais bārija sulfāts (barīts)

-

1

0

2511 20 00 0 -dabiskais bārija karbonāts (viterīts)

-

1

0

2512 00 00 0 Infuzoriju silīcijzemes (piemēram, kalnu milti, tr epelis, diatomīts) un analoģiskas silīcijzemes, nekalcinētas vai kalcinētas, ar īpatsvaru 1 vai mazāk

-

1

0

2513 11 00 0 --neapstrādāts vai neregulāras formas gabalos, ieskaitot sasmalcinātu pumeku (pumeka grants)

-

1

0

2513 19 00 0 --pārējais

-

1

0

2514 00 00 0 Slāneklis, rupji sadrupināts vai nesadrupināts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) blokos vai plātnēs

-

1

0

2515 11 00 0 --neapstrādāti vai rupji sadrupināti

-

1

0

2515 12 20 0 ---ar biezumu ne vairāk kā 4 cm

-

1

0

2515 12 50 0 ---ar biezumu vairāk nekā 4 cm, bet mazāk nekā 25 cm

-

1

0

2515 12 90 0 ---pārējais

-

1

0

2515 20 00 0 -ekausīns un pārējie kaļķakmeņi monumentiem vai celtniecībai; sīkgraudainais ģipšakmens

-

1

0

2516 11 00 0 --neapstrādāts vai rupji sadrupināts

-

1

0

2516 12 10 0 ---ar biezumu ne vairāk kā 25 cm

-

1

0

2516 12 90 0 ---pārējais

-

1

0

2516 21 00 0 --neapstrādāts vai rupji sadrupināts

-

1

0

2516 22 00 0 --sazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu) blokos vai plātnēs

-

1

0

2516 90 00 0 -pārējie akmeņi monumentiem vai celtniecībai

-

1

0

2517 10 10 0 --oļi, grants, šķembas un krams

-

1

0

2517 10 20 0 --kaļķakmens, dolomīts un pārējie kaļķus saturošie akmeņi, lauzti vai spiesti

-

1

0

2517 10 80 0 --pārējie

-

1

0

2517 20 00 0 -sārņu, drosa vai līdzīgu rūpniecības atkritumu makadams (šosejas šķembu segums) no sārņiem, kas satur vai nesatur
2517 10.subpozīcijā minētos materiālus

-

1

0

2517 30 00 0 -darvots makadams (šķembu ceļa segums)

-

1

0

2517 41 00 0 --marmora

-

1

0

2517 49 00 0 --pārējie

-

1

0

2518 10 00 0 -nekalcinēts dolomīts

-

1

0

2518 20 00 0 -kalcinēts dolomīts

-

1

0

2518 30 00 0 -aglomerētais dolomīts (ieskaitot darvoto)

-

1

0

2519 10 00 0 -dabiskais magnija karbonāts (magnezīts)

-

1

0

2519 90 10 0 --magnija oksīdi, izņemot dedzinātu dabisko magnija karbonātu

-

1

0

2519 90 30 0 --pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs

-

1

0

2519 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2520 10 00 0 -ģipsis; anhidrīts

-

1

0

2520 20 10 0 --celtniecības

-

1

0

2520 20 90 0 --pārējie

-

1

0

2521 00 00 0 Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un pārējie kaļķus saturoši akmeņi, ko izmanto kaļķu vai cementa gatavošanai

-

1

0

2522 10 00 0 -nedzēstie kaļķi

-

1

0

2522 20 00 0 -dzēstie kaļķi

-

1

0

2522 30 00 0 -hidrauliskie kaļķi

-

1

0

2523 21 00 0 --baltais cements, mākslīgi krāsots vai nekrāsots

-

1

0

2523 30 00 0 -aluminātcements

-

1

0

2524 00 30 0 -šķiedras, granulas vai pulveris

-

1

0

2524 00 80 0 -pārējais

-

1

0

2525 10 00 0 -vizla un plāksnītēs vai zvīņās sašķelta vizla

-

1

0

2525 20 00 0 -vizlas pulveris

-

1

0

2525 30 00 0 -vizlas atbiras

-

1

0

2526 10 00 0 -nedrupināts un nemalts

-

1

0

2526 20 00 0 -drupināts vai malts

-

1

0

2527 00 00 0 Dabiskais kriolīts; dabiskais hiolīts

-

1

0

2528 10 00 0 -dabiskie nātrija borāti un to koncentrāti (kalcinēti un nekalcinēti)

-

1

0

2528 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2529 10 00 0 -laukšpats

-

1

0

2529 21 00 0 --kas satur 97 % vai mazāk kalcija fluorīda

-

1

0

2529 22 00 0 --kas satur vairāk nekā 97 % kalcija fluorīda

-

1

0

2529 30 00 0 -leicīts; nefelīns un nefelīna sienīts

-

1

0

2530 10 10 0 --perlīts

-

1

0

2530 10 90 0 --vermikulīts un hlorīti

-

1

0

2530 20 00 0 -kizerīts, epsomīts (dabiskie magnija sulfāti)

-

1

0

2530 40 00 0 -dabiskie vizlas dzelzs oksīdi

-

1

0

2530 90 20 0 --sepiolīts

-

1

0

2530 90 95 0 --pārējie

-

1

0

2601 11 00 0 --neaglomerētie

-

1

0

2601 12 00 0 --aglomerētie

-

1

0

2601 20 00 0 -apdedzinātais dzelzs pirīts

-

1

0

2602 00 00 0 Mangāna rūdas un koncentrāti, ieskaitot dzelzi saturošas mangāna rūdas, un koncentrāti ar mangāna saturu 20 % vai vairāk, pārrēķinot sausnā

-

1

0

2603 00 00 0 Vara rūdas un koncentrāti

-

1

0

2604 00 00 0 Niķeļa rūdas un koncentrāti

-

1

0

2605 00 00 0 Kobalta rūdas un koncentrāti

-

1

0

2606 00 00 0 Alumīnija rūdas un koncentrāti

-

1

0

2607 00 00 0 Svina rūdas un koncentrāti

-

1

0

2608 00 00 0 Cinka rūdas un koncentrāti

-

1

0

2609 00 00 0 Alvas rūdas un koncentrāti

-

1

0

2610 00 00 0 Hroma rūdas un koncentrāti

-

1

0

2611 00 00 0 Volframa rūdas un koncentrāti

-

1

0

2612 10 10 0 --urāna rūdas un urāna piķarūda un to koncentrāti ar urāna saturu vairāk nekā 5 %

-

1

0

2612 10 90 0 --pārējie

-

1

0

2612 20 10 0 --monazīts; urāntorianīts un citas torija rūdas un koncentrāti ar torija saturu vairāk nekā 20 %

-

1

0

2612 20 90 0 --pārējie

-

1

0

2613 10 00 0 -apdedzinātie

-

1

0

2613 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2614 00 10 0 -ilmenīts un tā koncentrāti

-

1

0

2614 00 90 0 -pārējie

-

1

0

2615 10 00 0 -cirkonija rūdas un koncentrāti

-

1

0

2615 90 10 0 --niobija un tantala rūdas un koncentrāti

-

1

0

2615 90 90 0 --vanādija rūdas un koncentrāti

-

1

0

2616 10 00 0 -sudraba rūdas un koncentrāti

-

1

0

2616 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2617 10 00 0 -antimona rūdas un koncentrāti

-

1

0

2617 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2618 00 00 0 Dzelzs vai tērauda ražošanas procesā iegūstamie granulētie sārņi (sārņu smilts)

-

1

0

2619 00 10 0 -domnas putekļi

-

1

0

2619 00 91 0 --dzelzs vai mangāna iegūšanai derīgi atkritumi

-

1

0

2619 00 93 0 --titāna oksīda iegūšanai derīgi sārņi

-

1

0

2619 00 95 0 --vanādija iegūšanai derīgi atkritumi

-

1

0

2619 00 99 0 --pārējie

-

1

0

2620 11 00 0 --cietais cinks (cinka un dzelzs sakausējums)

-

1

0

2620 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2620 20 00 0 -kas satur galvenokārt svinu

-

1

0

2620 30 00 0 -kas satur galvenokārt varu

-

1

0

2620 40 00 0 -kas satur galvenokārt alumīniju

-

1

0

2620 50 00 0 -kas satur galvenokārt vanādiju

-

1

0

2620 90 10 0 --kas satur galvenokārt niķeli

-

1

0

2620 90 20 0 --kas satur galvenokārt niobiju un tantalu

-

1

0

2620 90 30 0 --kas satur galvenokārt volframu

-

1

0

2620 90 40 0 --kas satur galvenokārt alvu

-

1

0

2620 90 50 0 --kas satur galvenokārt molibdēnu

-

1

0

2620 90 60 0 --kas satur galvenokārt titānu

-

1

0

2620 90 70 0 --kas satur galvenokārt antimonu

-

1

0

2620 90 80 0 --kas satur galvenokārt kobaltu

-

1

0

2620 90 91 0 --kas satur galvenokārt cirkoniju

-

1

0

2620 90 99 0 --pārējie

-

1

0

2621 00 00 0 Pārējie sārņi un pelni, ieskaitot jūras aļģu pelnus

-

1

0

2801 20 00 0 -jods

-

1

0

2801 30 10 0 --fluors

-

1

0

2801 30 90 0 --broms

-

1

0

2802 00 00 0 Sublimētais un nogulsnētais sērs; koloidālais sērs

-

1

0

2803 00 10 0 -metāna kvēpi

-

1

0

2803 00 80 0 -pārējie

-

1

0

2804 10 00 0 -ūdeņradis

m3

1

0

2804 21 00 0 --argons

m3

1

0

2804 29 10 0 ---hēlijs

m3

1

0

2804 29 90 0 ---pārējās

m3

1

0

2804 30 00 0 -slāpeklis

m3

1

0

2804 40 00 0 -skābeklis

m3

1

0

2804 50 10 0 --bors

-

1

0

2804 50 90 0 --telūrs

-

1

0

2804 61 00 0 --kas satur ne mazāk kā 99,9 % silīcija

-

1

0

2804 70 00 0 -fosfors

-

1

0

2804 80 00 0 -arsēns

-

1

0

2804 90 00 0 -selēns

-

1

0

2805 11 00 0 --nātrijs

-

1

0

2805 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2805 21 00 0 --kalcijs

-

1

0

2805 22 00 0 --stroncijs un bārijs

-

1

0

2805 30 10 0 --maisījumi vai sakausējumi

-

1

0

2805 30 90 0 --pārējie

-

1

0

2805 40 10 0 --kannās ar neto tilpumu 35,4 kg (standartmasa), ar FOB cenu ne vairāk kā 224 € par kannu

-

1

0

2805 40 90 0 --pārējais

-

1

0

2806 10 00 0 -hlorūdeņradis (sālsskābe)

-

1

0

2806 20 00 0 -hlorsulfonskābe

-

1

0

2807 00 10 0 -sērskābe

-

1

0

2807 00 90 0 -oleums

-

1

0

2808 00 00 0 Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

-

1

0

2809 10 00 0 -difosfora pentoksīds

kg P2O5

1

0

2809 20 00 0 -fosforskābe un polifosforskābes

kg P2O5

1

0

2810 00 10 0 -dibora trioksīds

-

1

0

2810 00 90 0 -pārējie

-

1

0

2811 11 00 0 --fluorūdeņradis (fluorūdeņražskābe)

-

1

0

2811 19 10 0 ---bromūdeņradis (bromūdeņražskābe)

-

1

0

2811 19 20 0 ---cianīdūdeņradis (cianīdūdeņražskābe)

-

1

0

2811 19 80 0 ---pārējie

-

1

0

2811 21 00 0 --oglekļa dioksīds

-

1

0

2811 22 00 0 --silīcija dioksīds

-

1

0

2811 23 00 0 --sēra dioksīds

-

1

0

2811 29 10 0 ---sēra trioksīds (sērskābes anhidrīds); diarsēna trioksīds

-

1

0

2811 29 30 0 ---slāpekļa oksīdi

-

1

0

2811 29 90 0 ---pārējie

-

1

0

2812 10 11 0 ---fosfora oksitrihlorīds

-

1

0

2812 10 15 0 ---fosfora trihlorīds

-

1

0

2812 10 16 0 ---fosfora pentahlorīds

-

1

0

2812 10 18 0 ---pārējie

-

1

0

2812 10 91 0 ---disēra dihlorīds

-

1

0

2812 10 93 0 ---sēra dihlorīds

-

1

0

2812 10 94 0 ---fosgēns (karbonilhlorīds)

-

1

0

2812 10 95 0 ---tionīla dihlorīds (tionilhlorīds)

-

1

0

2812 10 99 0 ---pārējie

-

1

0

2812 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2813 10 00 0 -oglekļa disulfīds

-

1

0

2813 90 10 0 --fosfora sulfīdi, tehniskais fosfora trisulfīds

-

1

0

2813 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2814 10 00 0 -bezūdens amonjaks

-

1

0

2814 20 00 0 -amonjaka ūdens šķīdums

-

1

0

2815 11 00 0 --cietā veidā

-

1

0

2815 12 00 0 --ūdens šķīdumā (nātrija sārms vai šķidrā soda)

kg NaOH

1

0

2815 20 10 0 --cietais

-

1

0

2815 20 90 0 --ūdens šķīdumā (kālija sārms vai šķidrais potašs)

kg KOH

1

0

2815 30 00 0 -nātrija un kālija peroksīdi

-

1

0

2816 10 00 0 -magnija hidroksīds un peroksīds

-

1

0

2816 20 00 0 -stroncija oksīds, hidroksīds un peroksīds

-

1

0

2816 30 00 0 -bārija oksīds, hidroksīds un peroksīds

-

1

0

2817 00 00 0 Cinka oksīds; cinka peroksīds

-

1

0

2818 10 10 0 --balts, sārts vai spilgti sarkans, ar alumīnija oksīda saturu vairāk nekā 97,5 %

-

1

0

2818 10 90 0 --pārējais

-

1

0

2819 10 00 0 -hroma trioksīds

-

1

0

2819 90 10 0 --hroma dioksīds

-

1

0

2819 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2820 10 00 0 -mangāna dioksīds

-

1

0

2820 90 10 0 --mangāna oksīds ar mangāna saturu 77 % vai vairāk

-

1

0

2820 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2821 10 00 0 -dzelzs oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2821 20 00 0 -krāszeme

-

1

0

2822 00 00 0 Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

-

1

0

2823 00 00 0 Titāna oksīdi

-

1

0

2824 10 00 0 -svina monoksīds (glets, svina oksīds)

-

1

0

2824 20 00 0 -svina mīnijs, sarkanais un oranžais

-

1

0

2824 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2825 10 00 0 -hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

-

1

0

2825 20 00 0 -litija oksīds un hidroksīds

-

1

0

2825 30 00 0 -vanādija oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825 40 00 0 -niķeļa oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825 50 00 0 -vara oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825 60 00 0 -germānija oksīdi un cirkonija dioksīds

-

1

0

2825 70 00 0 -molibdēna oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825 80 00 0 -antimona oksīdi

-

1

0

2825 90 11 0 ---kalcija hidroksīds ar tīrības pakāpi sausnā 98 % vai vairāk, kas satur ne vairāk kā 1 % daliņu, kuru lielums pārsniedz 75 mikrometrus, un ne vairāk kā 4 % daliņu, kuru lielums ir mazāks par 1,3 mikrometriem

-

1

0

2825 90 19 0 ---pārējie

-

1

0

2825 90 20 0 --berilija oksīds un hidroksīds

-

1

0

2825 90 30 0 --alvas oksīdi

-

1

0

2825 90 40 0 --volframa oksīdi un hidroksīdi

-

1

0

2825 90 50 0 --dzīvsudraba oksīdi

-

1

0

2825 90 60 0 --kadmija oksīds

-

1

0

2825 90 80 0 --pārējie

-

1

0

2826 11 00 0 --amonija vai nātrija

-

1

0

2826 12 00 0 --alumīnija

-

1

0

2826 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2826 20 00 0 -nātrija vai kālija fluorsilikāti

-

1

0

2826 30 00 0 -nātrija heksafluoralumināts (sintētiskais kriolīts)

-

1

0

2826 90 10 0 --dikālijheksafluora cirkonāts

-

1

0

2826 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2827 10 00 0 -amonija hlorīds

-

1

0

2827 20 00 0 -kalcija hlorīds

-

1

0

2827 31 00 0 --magnija

-

1

0

2827 32 00 0 --alumīnija

-

1

0

2827 33 00 0 --dzelzs

-

1

0

2827 34 00 0 --kobalta

-

1

0

2827 35 00 0 --niķeļa

-

1

0

2827 36 00 0 --cinka

-

1

0

2827 38 00 0 --bārija

-

1

0

2827 39 10 0 --alvas

-

1

0

2827 39 90 0 ---pārējie

-

1

0

2827 41 00 0 --vara

-

1

0

2827 49 10 0 ---svina

-

1

0

2827 49 90 0 ---pārējie

-

1

0

2827 51 00 0 --nātrija vai kālija bromīdi

-

1

0

2827 59 00 0 --pārējie

-

1

0

60 00 0 -jodīdi un jodīdu oksīdi

-

1

0

2828 10 00 0 -tehniskais kalcija hipohlorīts un pārējie kalcija hipohlorīti

-

1

0

2828 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2829 11 00 0 --nātrija

-

1

0

2829 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2829 90 10 0 --perhlorāti

-

1

0

2829 90 40 0 --kālija vai nātrija bromāti

-

1

0

2829 90 80 0 --pārējie

-

1

0

2830 10 00 0 -nātrija sulfīdi

-

1

0

2830 20 00 0 -cinka sulfīds

-

1

0

2830 30 00 0 -kadmija sulfīds

-

1

0

2830 90 11 0 --kālija, antimona vai dzelzs sulfīdi

-

1

0

2830 90 80 0 --pārējie

-

1

0

2831 10 00 0 -nātrija

-

1

0

2831 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2832 10 00 0 -nātrija sulfīti

-

1

0

2832 20 00 0 -pārējie sulfīti

-

1

0

2832 30 00 0 -tiosulfāti

-

1

0

2833 11 00 0 --dinātrija sulfāts

-

1

0

2833 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2833 21 00 0 --magnija

-

1

0

2833 23 00 0 --hroma

-

1

0

2833 24 00 0 --niķeļa

-

1

0

2833 25 00 0 --vara

-

1

0

2833 26 00 0 --cinka

-

1

0

2833 27 00 0 --bārija

-

1

0

2833 29 10 0 ---kadmija

-

1

0

2833 29 30 0 ---kobalta; titāna

-

1

0

2833 29 50 0 ---dzelzs

-

1

0

2833 29 70 0 ---dzīvsudraba; svina

-

1

0

2833 29 90 0 ---pārējie

-

1

0

2833 30 00 0 -alauni

-

1

0

2833 40 00 0 -peroksisulfāti (persulfāti)

-

1

0

2834 10 00 0 -nitrīti

-

1

0

2834 21 00 0 --kālija

-

1

0

2834 22 00 0 --bismuta

-

1

0

2834 29 20 0 ---bārija; berilija; kadmija; kobalta; niķeļa; svina

-

1

0

2834 29 30 0 ---vara; dzīvsudraba

-

1

0

2834 29 90 0 ---pārējie

-

1

0

2835 10 00 0 -fosfināti (hipofosfīti) un fosfonāti (fosfīti)

-

1

0

2835 22 00 0 --mononātrija vai dinātrija

-

1

0

2835 23 00 0 --trinātrija

-

1

0

2835 24 00 0 --kālija

-

1

0

2835 25 10 0 ---ar fluora saturu mazāk nekā 0,005 %, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

2835 25 90 0 ---ar fluora saturu 0,005 % vai vairāk, bet mazāk nekā 0,2 %, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

2835 26 10 0 ---ar fluora saturu mazāk nekā 0,005 %, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

2835 26 90 0 ---ar fluora saturu 0,005 % vai vairāk, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

2835 29 10 0 --triamonija

-

1

0

2835 29 90 0 ---pārējie

-

1

0

2835 31 00 0 --nātrija trifosfāts (nātrija tripolifosfāts)

-

1

0

2835 39 00 0 --pārējie

-

1

0

2836 10 00 0 -tehniskais amonija karbonāts un pārējie amonija karbonāti

-

1

0

2836 20 00 0 -dinātrija karbonāts (soda)

-

1

0

2836 30 00 0 -nātrija hidrokarbonāts (nātrija bikarbonāts)

-

1

0

2836 40 00 0 -kālija karbonāti

-

1

0

2836 50 00 0 -kalcija karbonāts

-

1

0

2836 60 00 0 -bārija karbonāts

-

1

0

2836 70 00 0 -svina karbonāts

-

1

0

2836 91 00 0 --litija karbonāti

-

1

0

2836 92 00 0 --stroncija karbonāts

-

1

0

2836 99 11 0 ----magnija; vara

-

1

0

2836 99 18 0 ----pārējie

-

1

0

2836 99 90 0 ---peroksikarbonāti (perkarbonāti)

-

1

0

2837 11 00 0 --nātrija

-

1

0

2837 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2837 20 00 0 -kompleksie cianīdi

-

1

0

2838 00 00 0 Fulmināti, cianāti un tiocianāti

-

1

0

2839 11 00 0 --nātrija metasilikāti

-

1

0

2839 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2839 20 00 0 -kālija

-

1

0

2839 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2840 11 00 0 --bezūdens

-

1

0

2840 19 10 0 ---dinātrija tetraborāta pentahidrāts

-

1

0

2840 19 90 0 ---pārējais

-

1

0

2840 20 10 0 --bezūdens nātrija borāti

-

1

0

2840 20 90 0 --pārējie

-

1

0

2840 30 00 0 -peroksoborāti (perborāti)

-

1

0

2841 10 00 0 -alumināti

-

1

0

2841 20 00 0 -cinka vai svina hromāti

-

1

0

2841 30 00 0 -nātrija dihromāts

-

1

0

2841 40 00 0 -kālija dihromāts

-

1

0

2841 50 00 0 -pārējie hromāti un dihromāti; peroksihromāti

-

1

0

2841 61 00 0 --kālija permanganāts

-

1

0

2841 69 00 0 --pārējie

-

1

0

2841 70 00 0 -molibdāti

-

1

0

2841 80 00 0 -volframāti

-

1

0

2841 90 10 0 --antimonāti

-

1

0

2841 90 30 0 --cinkāti un vanadāti

-

1

0

2841 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2842 10 00 0 -dubultie vai kompleksie silikāti

-

1

0

2842 90 10 0 --selēnskābes vai telūrskābes sāļi, dubultsāļi vai kompleksie sāļi

-

1

0

2842 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2844 10 10 0 ---neapstrādāts; atgriezumi un lūžņi

kg U

1

0

2844 10 30 0 ---apstrādāts

kg U

1

0

2844 10 50 0 --ferourāns

kg U

1

0

2844 10 90 0 --pārējie

kg U

1

0

2844 20 25 0 ---ferourāns

gi F/S

1

0

2844 20 35 0 ---pārējie

gi F/S

1

0

2844 20 51 0 ----ferourāns

gi F/S

1

0

2844 20 59 0 ----pārējie

gi F/S

1

0

2844 20 99 0 ---pārējie

gi F/S

1

0

2844 30 11 0 ---metālkeramika

-

1

0

2844 30 19 0 ---pārējie

-

1

0

2844 30 51 0 ---metālkeramika

-

1

0

2844 30 55 0 ----neapstrādāti, atgriezumi un lūžņi

-

1

0

2844 30 61 0 -----stieņi, stienīši, leņķi, fasonprofili un speciālie profili, plāksnes un sloksnes

-

1

0

2844 30 69 0 -----pārējie

-

1

0

2844 30 91 0 ---torija vai urāna, kas liesināts ar urānu-235, sajaukti vai nesajaukti, izņemot torija sāļus

-

1

0

2844 30 99 0 ---pārējie

-

1

0

2844 50 00 0 -izlietotie (ar samazinātu radioaktivitāti) kodolreaktoru degvielas elementi

gi F/S

1

0

2845 10 00 0 -smagais ūdens (deitērija oksīds)

-

1

0

2845 90 10 0 --deitērijs un tā savienojumi; ūdeņradis un tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju; maisījumi un šķīdumi, kas satur šos produktus

-

1

0

2845 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2846 10 00 0 -cērija savienojumi

-

1

0

2846 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2847 00 00 0 Ūdeņraža peroksīds, tai skaitā ar stabilizētu urīnvielu

kg H2O2

1

0

2848 00 00 0 Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus

-

1

0

2849 1 0 00 0 -kalcija

-

1

0

2849 20 00 0 -silīcija

-

1

0

2849 90 10 0 --bora

-

1

0

2849 90 30 0 --volframa

-

1

0

2849 90 50 0 --alumīnija; hroma; molibdēna; vanādija; tantala; titāna

-

1

0

2849 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2850 00 20 0 -hidrīdi, nitrīdi

-

1

0

2850 00 50 0 -azīdi

-

1

0

2850 00 70 0 -silicīdi

-

1

0

2850 00 90 0 -borīdi

-

1

0

2851 00 10 0 -destilēts un konduktometrēts ūdens un līdzīgas tīrības ūdens

-

1

0

2851 00 30 0 -šķidrs gaiss, kas atbrīvots vai nav atbrīvots no inertajām gāzēm; saspiests gaiss

-

1

0

2851 00 50 0 -ciāna hlorīds

-

1

0

2851 00 80 0 -pārējie

-

1

0

2903 11 00 0 --hlormetāns (metilhlorīds) un hloretāns (etilhlorīds)

-

1

0

2903 12 00 0 --dihlormetāns (metilēnhlorīds)

-

1

0

2903 13 00 0 --hloroforms (trihlormetāns)

-

1

0

2903 14 00 0 --tetrahlorogleklis

-

1

0

2903 15 00 0 --1,2-dihloretāns (etilēndihlorīds)

-

1

0

2903 16 00 0 --1,2-dihlorpropāns (propilēndihlorīds) un dihlorbutāni

-

1

0

2903 19 10 0 ---1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms)

-

1

0

2903 19 90 0 ---pārējie

-

1

0

2903 21 00 0 --vinilhlorīds (hloretilēns)

-

1

0

2903 22 00 0 --trihloretilēns

-

1

0

2903 23 00 0 --tetrahloretilēns (perhloretilēns)

-

1

0

2903 29 00 0 --pārējie

-

1

0

2903 30 33 0 ---brommetāns (metilbromīds)

-

1

0

2903 30 35 0 ---dibrommetāns

-

1

0

2903 30 36 0 ---pārējie

-

1

0

2903 30 80 0 --fluorīdi un jodīdi

-

1

0

2903 41 00 0 --trihlorfluormetāns

-

1

0

2903 42 00 0 --dihlordifluormetāns

-

1

0

2903 43 00 0 --trihlortrifluoretāns

-

1

0

2903 44 10 0 ---dihlortetrafluoretāns

-

1

0

2903 44 90 0 ---hlorpentafluoretāns

-

1

0

2903 45 10 0 ---hlortrifluormetāns

-

1

0

2903 45 15 0 ---pentahlorfluoretāns

-

1

0

2903 45 20 0 ---tetrahlordifluoretāns

-

1

0

2903 45 25 0 ---heptahlorfluorpropāns

-

1

0

2903 45 30 0 ---heksahlordifluorpropāns

-

1

0

2903 45 35 0 ---pentahlortrifluorpropāns

-

1

0

2903 45 40 0 ---tetrahlortetrafluorpropāns

-

1

0

2903 45 45 0 ---trihlorpentafluorpropāns

-

1

0

2903 45 50 0 ---dihlorheksafluorpropāns

-

1

0

2903 45 55 0 ---hlorheptafluorpropāns

-

1

0

2903 45 90 0 ---pārējie

-

1

0

2903 46 10 0 ---bromhlordifluormetāns

-

1

0

2903 46 20 0 ---bromtrifluormetāns

-

1

0

2903 46 90 0 ---dibromtetrafluoretāns

-

1

0

2903 47 00 0 --pārējie perhalogenētie atvasinājumi

-

1

0

2903 49 10 0 ----metāna, etāna vai propāna

-

1

0

2903 49 20 0 ----pārējie

-

1

0

2903 49 30 0 ----metāna, etāna vai propāna

-

1

0

2903 49 40 0 ----pārējie

-

1

0

2903 49 80 0 ---pārējie

-

1

0

2903 51 00 0 --1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns

-

1

0

2903 59 10 0 ---1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometils) cikloheksāns

-

1

0

2903 59 30 0 ---tetrabromciklooktāns

-

1

0

2903 59 90 0 ---pārējie

-

1

0

2903 61 00 0 --hlorbenzols, o-dihlorbenzols un p-dihlorbenzols

-

1

0

2903 62 00 0 --heksahlorbenzols un DDT (dihlordifeniltrihloretāns)

-

1

0

2903 69 10 0 ---2,3,4,5,6-pentabrometilbenzols

-

1

0

2903 69 90 0 ---pārējie

-

1

0

2904 10 00 0 -atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļus un etilesterus

-

1

0

2904 20 00 0 -atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai nitrozogrupas

-

1

0

2904 90 20 0 --sulfohalogenētie atvasinājumi

-

1

0

2904 90 40 0 --trihlornitrometāns (hlorpikrīns)

-

1

0

2904 90 85 0 --pārējie

-

1

0

2905 11 00 0 --metanols (metilspirts)

-

1

0

2905 12 00 0 --propān-1-ols (propilspirts) un propān-2-ols (izopropilspirts)

-

1

0

2905 13 00 0 --butān-1-ols (n-butilspirts)

-

1

0

2905 14 10 0 ---2-metilpropān-2-ols (terc-butilspirts)

-

1

0

2905 14 90 0 ---pārējie

-

1

0

2905 15 00 0 --pentanols (amilspirts) un tā izomēri

-

1

0

2905 16 10 0 ---2-etilheksān-1-ols

-

1

0

2905 16 20 0 ---oktān-2-ols

-

1

0

2905 16 80 0 ---pārējie

-

1

0

2905 17 00 0 --dodekān-1-ols (laurilspirts), heksadekān-1-ols (cetilspirts) un oktadekān-1-ols (stearīnspirts)

-

1

0

2905 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2905 22 10 0 ---geraniols, citronellols, linalols, rodinols un nerols

-

1

0

2905 22 90 0 ---pārējie

-

1

0

2905 29 10 0 ---alilspirts

-

1

0

2905 29 90 0 ---pārējie

-

1

0

2905 31 00 0 --etilēnglikols (etāndiols)

-

1

0

2905 32 00 0 --propilēnglikols (propān-1,2-diols)

-

1

0

2905 39 10 0 ---2-metilpentān-2,4-diols (heksilēnglikols)

-

1

0

2905 39 20 0 ---butān-1,3-diols

-

1

0

2905 39 30 0 ---2,4,7,9-tetrametildek-5-īn-4,7-diols

-

1

0

2905 39 80 0 ---pārējie

-

1

0

2905 41 00 0 --2-etil-2-(hidroksimetil) propān-1,3-diols (trimetilolpropāns)

-

1

0

2905 42 00 0 --pentaeritrīts

-

1

0

2905 43 00 0 --mannīts

-

1

0

2905 44 11 0 ----kas satur 2 % vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

-

1

0

2905 44 19 0 ----pārējie

-

1

0

2905 44 91 0 ----kas satur 2 % vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

-

1

0

2905 44 99 0 ----pārējie

-

1

0

2905 45 00 0 --glicerīns

-

1

0

2905 49 10 0 ---trioli; tetroli

-

1

0

2905 49 51 0 -----ar sulfahalogenētiem atvasinājumiem

-

1

0

2905 49 59 0 -----pārējie

-

1

0

2905 49 90 0 ----pārējie

-

1

0

2905 50 20 0 --vienvērtīgo spirtu

-

1

0

2905 50 91 0 ---2,2-bis(brommetil)propāndiols

-

1

0

2905 50 99 0 ---pārējie

-

1

0

2906 11 00 0 --mentols

-

1

0

2906 12 00 0 --cikloheksanols, metilcikloheksanoli un dimetilcikloheksanoli

-

1

0

2906 13 10 0 ---sterīni

-

1

0

2906 13 90 0 ---inozīti

-

1

0

2906 14 00 0 --terpineoli

-

1

0

2906 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2906 21 00 0 --benzilspirts

-

1

0

2906 29 00 0 --pārējie

-

1

0

2907 11 00 0 --fenols (hidrooksibenzols) un tā sāļi

-

1

0

2907 12 00 0 --krezoli un to sāļi

-

1

0

2907 13 00 0 --oktilfenols, nonilfenols un to izomēri; to sāļi

-

1

0

2907 14 00 0 --ksilenoli un to sāļi

-

1

0

2907 15 10 0 ---1-naftols

-

1

0

2907 15 90 0 ---pārējie

-

1

0

2907 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2907 21 00 0 --rezorcīns un tā sāļi

-

1

0

2907 22 10 0 ---hidrohinons (hinols)

-

1

0

2907 22 90 0 ---pārējie

-

1

0

2907 23 00 0 --4,4'-izopropilidēndifenols (bis-fenols A, difenilpropāns) un tā sāļi

-

1

0

2907 29 00 0 --pārējie

-

1

0

2907 30 00 0 -fenolu spirti

-

1

0

2908 10 00 0 -atvasinājumi, kas satur tikai halogēnus, un to sāļi

-

1

0

2908 20 00 0 -atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļi un esteri

-

1

0

2908 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2909 11 00 0 --dietilēteris

-

1

0

2909 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2909 20 00 0 -ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2909 30 10 0 --difenilēteris

-

1

0

2909 30 31 0 ---pentabromdifenilēteris; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabromfenoksi)benzols

-

1

0

2909 30 35 0 ---1,2-bis(2,4,6-tribromfenoksi)etāns, akrilnitril-butadiēn-stirola (ABS) ražošanai

-

1

0

2909 30 38 0 ---pārējie

-

1

0

2909 30 90 0 --pārējie

-

1

0

2909 41 00 0 --2,2'-oksidietanols (dietilēnglikols, digols)

-

1

0

2909 42 00 0 --etilēnglikola vai dietilēnglikola monometilēteri

-

1

0

2909 43 00 0 --etilēnglikola vai dietilēnglikola monobutilēteri

-

1

0

2909 44 00 0 --pārējie etilēnglikola vai dietilēnglikola monoalkilēteri

-

1

0

2909 49 11 0 ----2-(2-hloretoksi)etanols

-

1

0

2909 49 19 0 ----pārējie

-

1

0

2909 49 90 0 ---cikliskie

-

1

0

2909 50 10 0 --gvajakols un kālija gvajakolsulfonāti

-

1

0

2909 50 90 0 --pārējie

-

1

0

2909 60 00 0 -spirtu, ēteru un ketonu peroksīdi; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2910 10 00 0 -oksirāns (etilēnoksīds)

-

1

0

2910 20 00 0 -metiloksirāns (propilēnoksīds)

-

1

0

2910 30 00 0 -1-hlor-2,3-epoksipropāns (epihlorhidrīns)

-

1

0

2910 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2911 00 00 0 Acetāli un pusacetāli, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2912 11 00 0 --metanāls (formaldehīds)

-

1

0

2912 12 00 0 --etanāls (acetaldehīds)

-

1

0

2912 13 00 0 --butanāls (sviestskābes aldehīds)

-

1

0

2912 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2912 21 00 0 --benzaldehīds

-

1

0

2912 29 00 0 --pārējie

-

1

0

2912 30 00 0 -aldehīdspirti

-

1

0

2912 41 00 0 --vanilīns (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds)

-

1

0

2912 42 00 0 --etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds)

-

1

0

2912 49 00 0 --pārējie

-

1

0

2912 50 00 0 -cikliskie aldehīdu polimēri

-

1

0

2912 60 00 0 -paraformaldehīds

-

1

0

2913 00 00 0 2912.preču pozīcijā minēto savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2914 11 00 0 --acetons

-

1

0

2914 12 00 0 --butanons (metiletilketons)

-

1

0

2914 13 00 0 --4-metilpentān-2-ons (metilizobutilketons)

-

1

0

2914 19 10 0 ---5-metilheksān-2-ons

-

1

0

2914 19 90 0 ---pārējie

-

1

0

2914 21 00 0 --kampars

-

1

0

2914 22 00 0 --cikloheksanons un metilcikloheksanoni

-

1

0

2914 23 00 0 --jononi un metiljononi

-

1

0

2914 29 00 0 --pārējie

-

1

0

2914 31 00 0 --fenilacetons (fenilpropāns-2-ons)

-

1

0

2914 39 00 0 --pārējie

-

1

0

2914 40 10 0 --4-hidroksi-4-metilpentān-2-ons (diacetonspirts)

-

1

0

2914 40 90 0 --pārējie

-

1

0

2914 50 00 0 -ketofenoli un ketoni, kas satur citas funkcionālās grupas ar skābekli

-

1

0

2914 61 00 0 --antrahinons

-

1

0

2914 69 10 0 ---1,4-naftokvinons

-

1

0

2914 69 90 0 ---pārējie

-

1

0

2914 70 10 0 --4'-tercbutil-2',6'-dimetil -3',5'-dinitroacetofenons

-

1

0

2914 70 90 0 --pārējie

-

1

0

2915 11 00 0 --skudrskābe

-

1

0

2915 12 00 0 --skudrskābes sāļi

-

1

0

2915 13 00 0 --skudrskābes esteri

-

1

0

2915 21 00 0 --etiķskābe

-

1

0

2915 22 00 0 --nātrija acetāts

-

1

0

2915 23 00 0 --kobalta acetāti

-

1

0

2915 24 00 0 --etiķskābes anhidrīds

-

1

0

2915 29 00 0 --pārējie

-

1

0

2915 31 00 0 --etilacetāts

-

1

0

2915 32 00 0 --vinilacetāts

-

1

0

2915 33 00 0 --n-butilacetāts

-

1

0

2915 34 00 0 --izobutilacetāts

-

1

0

2915 35 00 0 --2-etoksietilacetāts

-

1

0

2915 39 10 0 ---propilacetāts un izopropilacetāts

-

1

0

2915 39 30 0 ---metilacetāts, pentilacetāts (amilacetāts), izopentilacetāts (izoamilacetāts) un glicerīnacetāts

-

1

0

2915 39 50 0 ---p-tolilacetāts, fenilpropilacetāts, benzilacetāts, rodinilacetāts, santalilacetāts un feniletān-1,2-diola acetāti

-

1

0

2915 39 90 0 ---pārējie

-

1

0

2915 40 00 0 -monohloretiķskābes, dihloretiķskābes vai trihloretiķskābes, to sāļi un esteri

-

1

0

2915 50 00 0 -propionskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2915 60 11 0 ---1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilendiizobutirāts

-

1

0

2915 60 19 0 ---pārējie

-

1

0

2915 60 90 0 --baldriānskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2915 70 15 0 --palmitīnskābe

-

1

0

2915 70 20 0 --palmitīnskābes sāļi un esteri

-

1

0

2915 70 25 0 --stearīnskābe

-

1

0

2915 70 30 0 --stearīnskābes sāļi

-

1

0

2915 70 80 0 --stearīnskābes esteri

-

1

0

2915 90 10 0 --laurīnskābe

-

1

0

2915 90 20 0 --hlorformāti

-

1

0

2915 90 80 0 --pārējās

-

1

0

2916 11 10 0 ---akrilskābe

-

1

0

2916 11 90 0 ---akrilskābes sāļi

-

1

0

2916 12 10 0 --metilakrilāti

-

1

0

2916 12 20 0 ---etilakrilāti

-

1

0

2916 12 90 0 ---pārējie

-

1

0

2916 13 00 0 --metakrilskābe un tās sāļi

-

1

0

2916 14 10 0 ---metilmetakrilāts

-

1

0

2916 14 90 0 ---pārējie

-

1

0

2916 15 00 0 --oleīnskābe, linolskābe vai linolēnskābe, to sāļi un esteri

-

1

0

2916 19 10 0 ---undecilskābes, to sāļi un esteri

-

1

0

2916 19 30 0 ---heksa-2,4-diēnskābe (sorbīnskābe)

-

1

0

2916 19 40 0 ---krotonskābe

-

1

0

2916 19 80 0 ---pārējie

-

1

0

2916 20 00 0 -ciklānu, ciklēnu un cikloterpēnu monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi

-

1

0

2916 31 00 0 --benzoskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2916 32 10 0 ---benzoilperoksīds

-

1

0

2916 32 90 0 ---benzoilhlorīds

-

1

0

2916 34 00 0 --feniletiķskābe un tās sāļi

-

1

0

2916 35 00 0 --feniletiķskābes esteri

-

1

0

2916 39 00 0 --pārējie

-

1

0

2917 11 00 0 --skābeņskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2917 12 10 0 ---adipīnskābe un tās sāļi

-

1

0

2917 12 90 0 ---adipīnskābes esteri

-

1

0

2917 13 10 0 ---sebacīnskābe

-

1

0

2917 13 90 0 ---pārējie

-

1

0

2917 14 00 0 --maleīnanhidrīds

-

1

0

2917 19 10 0 ---malonskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2917 19 90 0 ---pārējie

-

1

0

2917 20 00 0 -ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi

-

1

0

2917 31 00 0 --dibutilortoftalāti

-

1

0

2917 32 00 0 --dioktilortoftalāti

-

1

0

2917 33 00 0 --dinonilortoftalāti vai didecilortoftalāti

-

1

0

2917 34 00 0 --pārējie ortoftalātskābes esteri

-

1

0

2917 35 00 0 --ftalskābes anhidrīds

-

1

0

2917 36 00 0 --tereftālskābe un tās sāļi

-

1

0

2917 37 00 0 --dimetiltereftalāts

-

1

0

2917 39 11 0 ----tetrabromftalskābes esteris vai anhidrīds

-

1

0

2917 39 19 0 ----pārējie

-

1

0

2917 39 30 0 ----1,2,4-benzoltrikarbonskābe

-

1

0

2917 39 40 0 ----izoftaloildihlorīds, ar tereftaloildihlorīdu saturu 0,8 % vai mazāk

-

1

0

2917 39 50 0 ----1,4,5,8-naftalīntetrakarbonskābe

-

1

0

2917 39 60 0 ----tetrahlorftalskābes anhidrīds

-

1

0

2917 39 70 0 ----nātrija 3,5-bis(metoksikarbonil)benzolsulfonāts

-

1

0

2917 39 80 0 ---pārējie

-

1

0

2918 11 00 0 --pienskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918 12 00 0 --vīnskābe

-

1

0

2918 13 00 0 --vīnskābes sāļi un esteri

-

1

0

2918 15 00 0 --citronskābes sāļi un esteri

-

1

0

2918 16 00 0 --glukonskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918 17 00 0 --fenilglikolskābe (mandeļskābe), tās sāļi un esteri

-

1

0

2918 19 30 0 ---holskābe; 3-alfa, 12-alfa-dihidroksi-5-beta-holān-24-skābe (dehidroksiholskābe), to sāļi un esteri

-

1

0

2918 19 40 0 ---2,2-bis(hidroksimetil)propionskābe

-

1

0

2918 19 99 0 ---pārējās

-

1

0

2918 21 00 0 --salicilskābe un tās sāļi

-

1

0

2918 22 00 0 --O-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918 23 10 0 ---metilsalicilāts un fenilsalicilāts (salols)

-

1

0

2918 23 90 0 ---pārējie

-

1

0

2918 29 10 0 ---sulfosalicilskābes, hidroksinaftoskābes; to sāļi un esteri

-

1

0

2918 29 30 0 ---4-hidroksibenzoskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918 29 50 0 ---gallusskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

2918 29 90 0 ---pārējās

-

1

0

2918 30 00 0 -karbonskābes, kas satur aldehīdgrupu vai ketongrupu, bet nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi

-

1

0

2918 90 10 0 --2,6-dimetoksibenzoskābe

-

1

0

2918 90 20 0 --dikamba (ISO)

-

1

0

2918 90 30 0 --nātrija fenoksiacetāts

-

1

0

2918 90 90 0 --pārējie

-

1

0

2919 00 10 0 -tributilfosfāti, trifenilfosfāts, tritolilfosfāti, triksililfosfāti un tri-(2-hloretil) fosfāts

-

1

0

2919 00 90 0 -pārējie

-

1

0

2920 10 00 0 -tiofosforskābes esteri (fosfortioāti) un to sāļi; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2920 90 10 0 --sērskābes un ogļskābes esteri, to sāļi un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2920 90 20 0 --dimetilfosfonāts (dimetilfosfīts)

-

1

0

2920 90 30 0 --trimetilfosfīts (trimetoksifosfīns)

-

1

0

2920 90 40 0 --trietilfosfīts

-

1

0

2920 90 50 0 --dietilfosfonāts (dietilfosfītūdeņradis) (dietilfosfīts)

-

1

0

2920 90 85 0 --pārējie produkti

-

1

0

2921 11 10 0 ---metilamīns, dimetilamīns vai trimetilamīns:

kg met.am.

1

0

2921 11 90 0 ---sāļi

-

1

0

2921 19 10 0 ---trietilamīns un tā sāļi

-

1

0

2921 19 30 0 ---izopropilamīns un tā sāļi

-

1

0

2921 19 40 0 ---1,1,3,3-tetrametilbutilamīns

-

1

0

2921 19 80 0 ---pārējie

-

1

0

2921 21 00 0 --etilēndiamīns un tā sāļi

-

1

0

2921 22 00 0 --heksametilēndiamīns un tā sāļi

-

1

0

2921 29 00 0 --pārējie

-

1

0

2921 30 10 0 --cikloheksilamīns un cikloheksildimetilamīns un to sāļi

-

1

0

2921 30 91 0 --cikloheks-1,3-ilēndiamīn-(1,3-diamīncikloheksāns)

-

1

0

2921 30 99 0 --pārējie

-

1

0

2921 41 00 0 --anilīns un tā sāļi

-

1

0

2921 42 10 0 ---halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi un to sāļi

-

1

0

2921 42 90 0 ---pārējie

-

1

0

2921 43 00 0 --toluidīni un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2921 44 00 0 --difenilamīns un tā atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2921 45 00 0 --1-naftilamīns (alfa naftilamīns), 2-naftilamīns (beta naftilamīns) un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2921 49 10 0 ---ksilidīni un to atvasinājumi; to sāļi

-

1

0

2921 49 90 0 ---pārējie

-

1

0

2921 51 11 0 ----m-fenilēndiamīns, ar ūdens saturu 1 % vai mazāk (tīrības pakāpe), ar o-fenilēndiamīnu saturu 200 mg/kg vai mazāk un ar p-fenilēndiamīnu saturu 450 mg/kg vai mazāk

-

1

0

2921 51 19 0 ----pārējie

-

1

0

2921 51 90 0 ---pārējie

-

1

0

2921 59 10 0 ---m-fenilen-bis (metilamīns)

-

1

0

2921 59 20 0 ---2,2'-dihlor-4,4'metilēndianilīns

-

1

0

2921 59 30 0 ---4,4'-bi-o-toluidīns

-

1

0

2921 59 40 0 ---1,8-naftildiamīns

-

1

0

2921 59 90 0 ---pārējie

-

1

0

2922 11 00 0 --monoetanolamīns un tā sāļi

-

1

0

2922 12 00 0 --dietanolamīns un tā sāļi

-

1

0

2922 13 10 0 ---trietanolamīns

-

1

0

2922 13 90 0 ---trietanolamīna sāļi

-

1

0

2922 19 10 0 ---N-etildietanolamīns

-

1

0

2922 19 20 0 ---2,2'-metilimīndietanols (N-metildietanolamīns)

-

1

0

2922 19 90 0 ---pārējie

-

1

0

2922 21 00 0 --aminohidroksinaftalīn-sulfonskābes un to sāļi

-

1

0

2922 22 00 0 --anizidīni, dianizidīni, fenetidīni un to sāļi

-

1

0

2922 29 00 0 --pārējie

-

1

0

2922 30 00 0 -aminoaldehīdi, aminoketoni un aminohinoni, izņemot savienojumus, kas satur vairāk nekā viena tipa funkcionālās grupas ar skābekli; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2922 41 00 0 --lizīns un tā esteri; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2922 42 00 0 --glutamīnskābe un tās sāļi

-

1

0

2922 43 00 0 --antranīlskābe un tās sāļi

-

1

0

2922 49 10 0 ---glicīns

-

1

0

2922 49 20 0 ---B-alanīns

-

1

0

2922 49 70 0 ---pārējie

-

1

0

2922 50 00 0 -aminospirtu fenoli, aminoskābju fenoli un pārējie aminosavienojumi ar skābekļa funkcionālajām grupām

-

1

0

2923 10 00 0 -holīns un tā sāļi

-

1

0

2923 20 00 0 -lecitīni un pārējie fosfoaminolipīdi

-

1

0

2923 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2924 10 00 0 -acikliskie amīdi (ieskaitot acikliskos karbamātus) un to atvasinājumi; šo savienojumu sāļi

-

1

0

2924 21 10 0 ---izoproturons (ISO)

-

1

0

2924 21 90 0 ---pārējie

-

1

0

2924 22 00 0 --2-acetamīdobenzoskābe

-

1

0

2924 29 10 0 ---lidokaīns (INN)

-

1

0

2924 29 30 0 ---paracetamols (INN)

-

1

0

2924 29 90 0 ---pārējie

-

1

0

2925 11 00 0 --saharīns un tā sāļi

-

1

0

2925 19 10 0 ---3,3',4,4',5,5',6,6'-oktabrom-N, N'-etilēndiftalimīds

-

1

0

2925 19 30 0 ---N, N'-etilēnbis(4,5-dibromheksahidro-3,6-metanoftalimīds)

-

1

0

2925 19 80 0 ---pārējie

-

1

0

2925 20 00 0 -imīni un to atvasinājumi; to sāļi

-

1

0

2926 10 00 0 -akrilnitrils

-

1

0

2926 20 00 0 -1-ciānoguanidīns (diciāndiamīds)

-

1

0

2926 90 20 0 --izoftalonitrils

-

1

0

2926 90 99 0 --pārējie

-

1

0

2927 00 00 0 Diasavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

-

1

0

2928 00 10 0 -N,N-Bis(2-metoksietil) hidroksilamīns

-

1

0

2928 00 90 0 -pārējie

-

1

0

2929 10 10 0 --metilfenilēndiizocianāts (toluola diizocianāts)

-

1

0

2929 10 90 0 --pārējie

-

1

0

2929 90 00 0 -pārējie

-

1

0

2930 10 00 0 -ditiokarbonāti (ksantogenāti)

-

1

0

2930 20 00 0 -tiokarbamāti un ditiokarbamāti

-

1

0

2930 30 00 0 -tiurāmmonosulfīdi, disulfīdi vai tetrasulfīdi

-

1

0

2930 40 10 0 --metionīns (INN)

-

1

0

2930 40 90 0 --pārējie

-

1

0

2930 90 12 0 --cisteīns

-

1

0

2930 90 14 0 --cistīns

-

1

0

2930 90 16 0 --cisteīna vai cistīna atvasinājumi

-

1

0

2930 90 20 0 --tiodiglikols (INN) (2, 2'-dioksidietilsulfīts)

-

1

0

2930 90 30 0 --DL-2-hidroksi-4-(metiltio)sviestskābe

-

1

0

2930 90 40 0 --2,2'-tiodietil bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionāts]

-

1

0

2930 90 50 0 --izomēru, kas satur 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilēndiamīnu un 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamīnu, maisījums

-

1

0

2930 90 70 0 --pārējie

-

1

0

2931 00 10 0 -dimetilmetilfosfināts

-

1

0

2931 00 20 0 -metilfosfonoildiflorīds (metilfosfonskābes difluoranhidrīds)

-

1

0

2931 00 30 0 -metilfosfonoildihlorīds (metilfosfonskābes dihloranhidrīds)

-

1

0

2931 00 95 0 -pārējie

-

1

0

2932 11 00 0 --tetrahidrofurāns

-

1

0

2932 12 00 0 --2-furaldehīds (furfurols)

-

1

0

2932 13 00 0 --furfurilspirts un tetrahidrofurfurilspirts

-

1

0

2932 19 00 0 --pārējie

-

1

0

2932 21 00 0 --kumarīns, metilkumarīni un etilkumarīni

-

1

0

2932 29 10 0 ---fenolftaleīns

-

1

0

2932 29 20 0 ---1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H,3H-benzo[de]izohromēn-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftoskābe

-

1

0

2932 29 30 0 ---3'hlor-6'cikloheksilaminospiro[izobenzofurān-1(3H),9'ksanten]-3-ons

-

1

0

2932 29 40 0 ---6'-(N-etil-p-toluidin)-2'metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'ksanten]-3-ons

-

1

0

2932 29 50 0 ---metil-6-dokoziloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalīn-2-karboksilāts

-

1

0

2932 29 80 0 ---pārējie

-

1

0

2932 91 00 0 --izosafrols

-

1

0

2932 92 00 0 --1-(1,3-benzodioksol-5-yl)propān-2-ons)

-

1

0

2932 93 00 0 --piperonals

-

1

0

2932 94 00 0 --safrols

-

1

0

2932 99 10 0 ---benzofurāns (kumarons)

-

1

0

2932 99 50 0 --epoksīdi ar četrlocekļu gredzenu

-

1

0

2932 99 70 0 ---pārējie cikliskie acetāli un cikliskie pusacetāli, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, un to halogenētie, sulfurētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

-

1

0

2932 99 80 0 --pārējie

-

1

0

2933 11 10 0 ---propifenazons (INN)

-

1

0

2933 11 90 0 ---pārējie

-

1

0

2933 19 10 0 ---fenilbutazons (INN)

-

1

0

2933 19 90 0 ---pārējie

-

1

0

2933 21 00 0 --hidantoīns un tā atvasinājumi

-

1

0

2933 29 10 0 ---nafazolīna hidrohlorīds (INNM) un nafazolīna nitrāts (INNM); fentolamīns (INN); tolazolīna hidrohlorīds (INNM)

-

1

0

2933 29 90 0 ---pārējie

-

1

0

2933 31 00 0 --piridīns un tā sāļi

-

1

0

2933 32 00 0 --piperidīns un tā sāļi

-

1

0

2933 39 10 0 ---iproniazīds (INN); ketobemidona hidrohlorīds (INNM); piridostigmīna bromīds (INN)

-

1

0

2933 39 20 0 ---2,3,5,6-tetrahlorpiridīns

-

1

0

2933 39 25 0 ---3,6-dihlorpiridin-2-karbonskābe

-

1

0

2933 39 35 0 ---2-hidroksietilamonija-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilāts

-

1

0

2933 39 40 0 ---2-butoksietil(3,5,6-trihlor-2-piridiloksi)acetāts

-

1

0

2933 39 45 0 ---3,5-dihlor-2,4,6-trifluorpiridīns

-

1

0

2933 39 50 0 ---fluoroksipirs(ISO), metilesteris

-

1

0

2933 39 55 0 ---4-metilpiridīns

-

1

0

2933 39 95 0 ---pārējie

-

1

0

2933 40 10 0 --halogenētie hinolīna atvasinājumi; hinolīnkarbonskābes atvasinājumi

-

1

0

2933 40 30 0 --dekstrometorfāns un tā sāļi

-

1

0

2933 40 90 0 --pārējie

-

1

0

2933 51 20 0 ---fenobarbitāls (INN), barbitāls (INN) un to sāļi

-

1

0

2933 51 90 0 ---pārējie

-

1

0

2933 59 10 0 ---diazinons (ISO)

-

1

0

2933 59 20 0 ---1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktāna-(trietilendiamins)

-

1

0

2933 59 70 0 ---pārējie

-

1

0

2933 61 00 0 --melamīns

-

1

0

2933 69 10 0 ---atrazīns (ISO); propazīns (ISO); simazīns (ISO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazīns

-

1

0

2933 69 20 0 ---metenamīns (INN) (heksametilēntetramīns)

-

1

0

2933 69 30 0 ---2,6-di-tert-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenols

-

1

0

2933 69 80 0 ---pārējie

-

1

0

2933 71 00 0 --6-heksalaktams (epsilona kaprolaktams)

-

1

0

2933 79 00 0 --pārējie laktami

-

1

0

2933 90 20 0 --benzimidazol-2-tiols (merkaptobenzimidazols)

-

1

0

2933 90 40 0 --indols, 3-metilindols (skatols), 6-alil-6,7-dihidro-5h-dibenz(c,e) azepīns (azapetīns), hlordiazepoksīds (INN), dekstrometorfāns (INN), fenindamīns (INN) un to sāļi; imipramīna hidrohlorīds (INNM)

-

1

0

2933 90 50 0 --monoazepīns

-

1

0

2933 90 60 0 --diazepīns

-

1

0

2933 90 65 0 ---2,4-di-tert-butil-6-(5-hlorobenzotriazol-2-il)fenols

-

1

0

2933 90 95 0 --pārējie

-

1

0

2934 10 00 0 -savienojumi, kas satur nekondensētu tiazola gredzenu (hidrogenētu vai nehidrogenētu)

-

1

0

2934 20 20 0 --di(benztiazol-2-ils)disulfīds; benztiazol-2-tiols (merkaptobenztiazols) un tā sāļi

-

1

0

2934 20 80 0 --pārējie

-

1

0

2934 30 10 0 --tietilperazīns (INN); tioridazīns (INN) un tā sāļi

-

1

0

2934 30 90 0 --pārējie

-

1

0

2934 90 30 0 --hlorprotiksēns (INN); tenalidīns (INN) un tā tartrāti un maleāti

-

1

0

2934 90 40 0 --furazolidons (INN)

-

1

0

2934 90 85 0 --7-aminocefalosporānskābe

-

1

0

2934 90 91 0 --(6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamid]-8-okso-5-tio-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-ene-2-karbonskābes sāļi un esteri

-

1

0

2934 90 93 0 --1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridīna bromīds

-

1

0

2934 90 96 0 --pārējie

-

1

0

2935 00 10 0 -3-{1-[7-(heksadecilsulfonilamina)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamīds

-

1

0

2935 00 20 0 -metasulams (ISO)

-

1

0

2935 00 90 0 -pārējie

-

1

0

2942 00 00 0 Pārējie organiskie savienojumi

-

1

0

3101 00 00 0 Dzīvnieku vai augu izcelsmes mēslojumi, sajaukti vai nesajaukti, ķīmiski apstrādāti vai neapstrādāti; mēslojumi, kas iegūti, sajau
cot vai ķīmiski apstrādājot augu un dzīvnieku izcelsmes produktus

-

1

0

3102 10 10 0 --urīnviela, kas satur vairāk nekā 45 % slāpekļa, pārrēķinot sausā produktā

kg N

1

0

3102 10 90 0 --pārējā

kg N

1

0

3102 21 00 0 --amonija sulfāts

kg N

1

0

3102 29 00 0 --pārējie

kg N

1

0

3102 30 10 0 --ūdens šķīdumā

kg N

1

0

3102 30 90 0 --pārējais

kg N

1

0

3102 40 10 0 --ar slāpekļa saturu ne vairāk kā 28 %

kg N

1

0

3102 40 90 0 --ar slāpekļa saturu vairāk nekā 28 %

kg N

1

0

3102 50 10 0 --dabiskais nātrija nitrāts

-

1

0

3102 50 90 0 --pārējais

kg N

1

0

3102 60 00 0 -kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi

kg N

1

0

3102 70 00 0 -kalcija ciānamīds

kg N

1

0

3102 80 00 0 -urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā

kg N

1

0

3102 90 00 0 -pārējie, ieskaitot maisījumus, kas nav minēti iepriekšējās subpozīcijās

kg N

1

0

3103 10 10 0 --ar difosfora pentoksīda saturu vairāk nekā 35 %

kg P2O5

1

0

3103 10 90 0 --pārējie

kg P2O5

1

0

3103 20 10 0 -tomassārņi

kg P2O5

1

0

3103 90 00 0 -pārējie

kg P2O5

1

0

3104 10 00 0 -karnalīts, silvīts un pārējie neapstrādātie dabiskie kālija sāļi

kg K2O

1

0

3104 20 10 0 --ar kālija saturu, izteiktu kā K2O, ne vairāk kā 40 %, pārrēķinot sausā produktā

kg K2O

1

0

3104 20 50 0 --ar kālija saturu, izteiktu kā K2O, vairāk nekā 40 %, bet ne vairāk kā 62 %, pārrēķinot sausā produktā

kg K2O

1

0

3104 20 90 0 --ar kālija saturu, izteiktu kā K2O, vairāk kā 62 %, pārrēķinot sausā produktā

kg K2O

1

0

3104 30 00 0 -kālija sulfāts

kg K2O

1

0

3104 90 00 0 -pārējie

kg K2O

1

0

3105 10 00 0 -šajā grupā minētās preces tabletēs vai līdzīgās formās vai iesaiņojumos, ar bruto masu ne vairāk kā 10 kg

-

1

0

3105 20 10 0 --ar slāpekļa saturu vairāk nekā 10 %, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

3105 20 90 0 --pārējie

-

1

0

3105 30 00 0 -diamonija hidroortofosfāts (diamonija fosfāts)

-

1

0

3105 40 00 0 -amonija dihidroortofosfāts (amonija fosfāts) un tā maisījumi ar diamonija hidroortofosfātu (diamonija fosfātu)

-

1

0

3105 51 00 0 --kas satur nitrātus un fosfātus

-

1

0

3105 59 00 0 --pārējie

-

1

0

3105 60 10 0 --kālija superfosfāti

-

1

0

3105 60 90 0 --pārējie

-

1

0

3105 90 10 0 --dabiskais nātrija un kālija nitrāts, kas sastāv no nātrija nitrāta un kālija nitrāta dabiskā maisījuma (nitrāta daļa var sasniegt 44 %) ar slāpekļa kopējo saturu ne vairāk kā 16,3 %, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

3105 90 91 0 ---ar slāpekļa saturu vairāk nekā 10 %, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

3105 90 99 0 ---pārējie

-

1

0

3201 10 00 0 -kvebraho ekstrakts

-

1

0

3201 20 00 0 -Austrālijas akācijas ekstrakts

-

1

0

3201 90 20 0 --sumaha ekstrakts, lielzvīņu ozola ekstrakts, ozola vai kastaņas ekstrakts

-

1

0

3201 90 90 0 --pārējie

-

1

0

3202 10 00 0 -organiskās sintētiskās miecvielas

-

1

0

3202 90 00 0 -pārējās

-

1

0

3203 00 11 0 --melnais katehū (Acacia catechu)

-

1

0

3203 00 19 0 --pārējās

-

1

0

3203 00 90 0 -no dzīvniekiem iegūtas krāsvielas un preparāti uz to pamata

-

1

0

3204 11 00 0 --dispersās krāsvielas un preparāti, kas izgatavoti uz to pamata

-

1

0

3204 12 00 0 --skābās krāsvielas, kodinātas vai nekodinātas, un uz to pamata izgatavotie preparāti; kodinātas krāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204 13 00 0 --pamatkrāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204 14 00 0 --tiešās krāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204 15 00 0 --kubla krāsvielas (tai skaitā izmantojamas kā pigmenti) un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204 16 00 0 --ķīmiski aktīvās krāsvielas un uz to pamata izgatavotie preparāti

-

1

0

3204 19 00 0 --pārējie, tai skaitā divu un vairāku 3204 11.-3204 19.subpozīcijā minēto krāsvielu maisījumi

-

1

0

3204 20 00 0 -sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto kā fluorescējošos balinātājus

-

1

0

3204 90 00 0 -pārējie

-

1

0

3205 00 00 0 Krāsu lakas; uz to pamata izgatavotie preparāti, kas minēti šīs grupas 3.piezīmē

-

1

0

3206 11 00 0 --kas satur 80 % un vairāk titāna dioksīda, pārrēķinot sausā produktā

-

1

0

3206 19 00 0 --pārējie

-

1

0

3206 20 00 0 -pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz hroma savienojumu pamata

-

1

0

3206 30 00 0 -pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz kadmija savienojumu pamata

-

1

0

3206 41 00 0 --ultramarīns un preparāti, kas izgatavoti uz tā pamata

-

1

0

3206 42 00 0 --litopons un pārējie pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz cinka sulfīda pamata

-

1

0

3206 43 00 0 --pigmenti un preparāti, kas izgatavoti uz heksacianoferātu (ferocianīdu un fericianīdu) pamata

-

1

0

3206 49 10 0 ---magnetīts

-

1

0

3206 50 00 0 -neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus

-

1

0

3207 10 00 0 -gatavie pigmenti, stikla blāvotāji, gatavas krāsas un analoģiski preparāti

-

1

0

3207 20 10 0 --aplējumi (šlikeri)

-

1

0

3207 20 90 0 --pārējie

-

1

0

3207 30 00 0 -šķidrie spīdumi un līdzīgi preparāti

-

1

0

3207 40 10 0 --stikls, tā sauktais emaljas stikls

-

1

0

3207 40 20 0 --stikls pārslu veidā ar garumu 0,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,5 mm un ar biezumu 2 mikrometri vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 mikrometri

-

1

0

3207 40 30 0 --stikls pulveru vai granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu 99 % vai vairāk

-

1

0

3207 40 80 0 --pārējie

-

1

0

3208 10 90 0 --pārējie

-

1

0

3208 20 10 0 --šķīdumi, kas minēti šīs grupas 4.piezīmē

-

1

0

3208 20 90 0 --pārējie

-

1

0

3208 90 11 0 ---2,2'-(tert-butilimino)dietanola un 4,4'-metilēndicikloheksildiizocianāta poliuretāns, šķīduma formā, izšķīdināts N,N-dimetilacetamīdā, ar polimēru saturu 48 % vai vairāk

-

1

0

3208 90 13 0 ---p-krezola un divinilbenzola kopolimēri, šķīduma formā, izšķīdināti N,N-dimetilacetamīdā ar polimēru saturu 48 % vai vairāk

-

1

0

3208 90 19 0 ---pārējie

-

1

0

3208 90 91 0 ---uz sintētisko polimēru pamata

-

1

0

3208 90 99 0 ---uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru pamata

-

1

0

3209 10 00 0 -uz akrila vai vinila polimēru pamata

-

1

0

3209 90 00 0 -pārējās

-

1

0

3210 00 10 0 -eļļas krāsas un lakas (ieskaitot emaljas un glazūras)

-

1

0

3210 00 90 0 -pārējās

-

1

0

3211 00 00 0 Gatavie sikatīvi

-

1

0

3212 10 10 0 --uz parasto metālu pamata

-

1

0

3212 10 90 0 --pārējā

-

1

0

3212 90 10 0 ---pērļu esence

-

1

0

3212 90 31 0 ----uz alumīnija pulvera pamata

-

1

0

3212 90 39 0 ----pārējie

-

1

0

3212 90 90 0 --pārējās krāsvielas, iesaiņotas pārdošanai mazumtirdzniecībā

-

1

0

3213 10 00 0 -krāsu komplekti

-

1

0

3213 90 00 0 -pārējās

-

1

0

3214 10 10 0 --stiklinieku tepe un potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas sastāvi un pārējās mastikas

-

1

0

3214 10 90 0 --krāsotāju sliepnes

-

1

0

3214 90 00 0 -pārējās

-

1

0

3215 11 00 0 --melna

-

1

0

3215 19 00 0 --pārējā

-

1

0

3215 90 10 0 --rakstīšanas vai zīmēšanas tinte

-

1

0

3215 90 80 0 --pārējās

-

1

0

3301 11 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 11 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 12 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 12 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 13 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 13 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 14 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 14 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 19 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 19 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 21 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 21 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 22 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 22 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 23 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 23 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 24 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 24 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 25 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 25 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 26 10 0 ---neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 26 90 0 ---atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 29 11 0 ----neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 29 31 0 ----atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 29 61 0 ----neatbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 29 91 0 ----atbrīvotas no terpēniem

-

1

0

3301 30 00 0 -rezinoīdi

-

1

0

3301 90 10 0 --blakusprodukti, kuri satur terpēnu, kas rodas ēterisko eļļu deterpenizēšanas rezultātā

-

1

0

3301 90 21 0 ---no lakricas un apiņiem

-

1

0

3301 90 29 0 ---no piretras vai no augu saknēm, kas satur rotenonu; augu ekstraktu maisījumi dzērienu vai pārtikas produktu ražošanai

-

1

0

3301 90 31 0 ----medicīniskie

-

1

0

3301 90 39 0 ----pārējie

-

1

0

3301 90 90 0 --pārējie

-

1

0

3302 10 10 0 ----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 0,5 %

-

1

0

3302 10 21 0 -----kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes

-

1

0

3302 10 29 0 -----pārējie

-

1

0

3302 10 40 0 ---pārējie

-

1

0

3302 10 90 0 --pārtikas rūpniecībai

-

1

0

3302 90 10 0 --spirta šķīdumi

-

1

0

3302 90 90 0 --pārējie

-

1

0

3402 11 10 0 ---ūdens šķīdums, kas satur 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % nātrija alkil[oksidi(benzolsulfonātu)]

-

1

0

3402 11 90 0 ---pārējie

-

1

0

3402 12 00 0 --katjonu

-

1

0

3402 13 00 0 --nejonu

-

1

0

3402 19 00 0 --pārējās

-

1

0

3402 20 10 0 --virsmaktīvie līdzekļi

-

1

0

3402 20 90 0 --mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

-

1

0

3402 90 10 0 --virsmaktīvie līdzekļi

-

1

0

3402 90 90 0 --mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

-

1

0

3403 11 00 0 --tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un pārējo materiālu apstrādes līdzekļi

-

1

0

3403 19 10 0 ---kas satur 70 % vai vairāk naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem, bet nav pamatkomponenti

-

1

0

3403 19 91 0 ----mašīnu, mehānismu un transportlīdzekļu eļļošanas līdzekļi

-

1

0

3403 19 99 0 ----pārējie

-

1

0

3403 91 00 0 --tekstilmateriālu, ādas, kažokādu un pārējo materiālu apstrādes līdzekļi

-

1

0

3403 99 10 0 ---mašīnu, mehānismu un transportlīdzekļu eļļošanas līdzekļi

-

1