Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 21.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"10) personām, kuras agrāk sodītas par izdarītiem tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem;

11) personām, kuras nav ieguvušas pamatizglītību;

12) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu specializētā valsts civildienesta ierēdņiem - līdz atvaļināšanai no dienesta.";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētajām personām iesaukuma atlikšanu nepiemēro, ja valsts militārā dienesta pārvaldes struktūrvienība ir saņēmusi paziņojumus par attiecīgajām personām šā likuma 15.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

2. Papildināt 22.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) personas, kurām brālis gājis bojā vai kļuvis par invalīdu obligātā militārā dienesta laikā."

3. Papildināt 31.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Karavīram obligātā aktīvā militārā dienesta laiks tiek pagarināts par to laiku, kuru viņš par izdarītajiem pārkāpumiem pavadījis virssardzē."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 15.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 4.decembrī

18.12.2001