Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2010. - 15.07.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 585 "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.486

Rīgā 2001.gada 20.novembrī (prot. Nr.57 19.§)
Noteikumi par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrācijas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.pantu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, kā arī par filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju, ko veic kultūras ministra pakļautībā esošais Nacionālais kino centrs.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.788; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1628)

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. par filmu producētāja (ražotāja) reģistrāciju 10 latu

2.2. par filmu izplatītāja reģistrāciju 10 latu

2.3. par filmu izplatīšanas vietas reģistrāciju 5 lati

2.4. par vienas filmas (vai filmu programmas, kuras demonstrēšanas ilgums nepārsniedz 180 minūtes) reģistrāciju 5 lati

3. Valsts nodevas likme par filmas producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu ir 5 lati.

4. Valsts nodevu par filmu izplatīšanas vietas reģistrāciju nemaksā, ja filmu izplatīšanas vieta atrodas bruņoto spēku dislokācijas vietā, veco ļaužu un invalīdu aprūpes centrā (pansionātā) vai izglītības un zinātnes iestādē, kur filmas publiski demonstrē ierobežotai (slēgtai) auditorijai bez komerciāliem mērķiem (bez biļešu pārdošanas).

5. Valsts nodevu par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju samaksā pirms reģistrācijas apliecības saņemšanas.

6. Valsts nodevu par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju ieskaita valsts pamatbudžetā.

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Kultūras ministre K.Pētersone
01.01.2010