Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

125.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uz tiesnešiem attiecas tādas pašas sociālās garantijas un piemaksas, kādas likumā noteiktas civildienesta ierēdņiem, kā arī šajā likumā paredzētie izņēmumi.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts obligāti apdrošina tiesnešu dzīvību un veselību no valsts budžeta līdz 24 mēnešu amatalgas apmēram."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 8.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 23.novembrī

01.01.2002