Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā

Izdarīt Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.pantu pēc vārdiem "ieguldījumu sabiedrības" ar vārdiem "krājaizdevu sabiedrības".

2. 6.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu;";

uzskatīt līdzšinējo 7., 8. un 9.punktu attiecīgi par 8., 9. un 10.punktu.

3. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) krājaizdevu sabiedrību maksājumi Komisijas darbības finansēšanai - līdz 0,033 procentiem ieskaitot no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apjoma ceturksnī."

4. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Komisija reizi gadā - ne vēlāk kā 1.jūlijā - iesniedz Saeimai un Finansu ministrijai rakstveida pārskatu par savu iepriekšējā gada darbu un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu gada pārskatu."

5. Pārejas noteikumos:

izteikt 5.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) ar vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzību saistītos izdevumus:

a) 2001.gadā 100 procentu apmērā sedz no valsts budžeta,

b) 2002.gadā 198 962 latu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 50 000 latu apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus, atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem,

c) 2003.gadā 150 000 latu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 100 000 latu apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus, atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem,

d) 2004.gadā 100 000 latu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 150 000 latu apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus, atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem,

e) 2005.gadā 50 000 latu apmērā sedz no valsts budžeta, bet 200 000 latu apmērā - finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, izņemot kredītiestādes un apdrošinātājus, atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem,

f) 2006.gadā 250 000 latu apmērā sedz finansu un kapitāla tirgus dalībnieki atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem;".

papildināt 5.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) ar krājaizdevu sabiedrību uzraudzību saistītos izdevumus sedz krājaizdevu sabiedrības atbilstoši šā likuma VII nodaļas noteikumiem."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 8.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 23.novembrī

01.01.2002