Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Ministru kabineta instrukcija Nr.6

Rīgā 2001.gada 6.novembrī (prot. Nr.54, 47.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 31.oktobra instrukcijā Nr.3 "Kārtība, kādā tiek sagatavoti pieteikumi un pieņemts lēmums par Latvijas piedalīšanos Eiropas Kopienas programmās"

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 31.oktobra instrukcijā Nr.3 "Kārtība, kādā tiek sagatavoti pieteikumi un pieņemts lēmums par Latvijas piedalīšanos Eiropas Kopienas programmās" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 399./400., 466./469.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2., 5., 7., 9. un 10.punktā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministrijas (turpmāk - iestāde), pamatojoties uz Latvijas Nacionālajā programmā integrācijai Eiropas Savienībā un nozares stratēģijās noteiktajām prioritātēm, katru gadu sagatavo un līdz 1.februārim iesniedz Finansu ministrijā pieteikumu par piedalīšanos programmā (turpmāk - pieteikums).";

1.3. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Finansu ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Eiropas integrācijas biroju izvērtē iesniegtos pieteikumus un divu nedēļu laikā sagatavo priekšlikumu par Latvijas līdzdalību Eiropas Kopienas programmās."

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra instrukciju Nr.7 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 31.oktobra instrukcijā Nr.3 "Kārtība, kādā tiek sagatavoti pieteikumi un pieņemts lēmums par Latvijas piedalīšanos Eiropas Kopienas programmās"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 466./469.nr.).

3. Instrukcija stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar
starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 

01.01.2002