Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.470

Rīgā 2001.gada 6.novembrī (prot. Nr.54, 43.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.265 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis un muitas maksājumi piemērojami dāvinājumiem - ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības sūtījumiem, preču piegādēm un pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
6.panta otrās daļas 2.punktu, 7.panta pirmās daļas 7.punktu
un likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 22.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.265 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis un muitas maksājumi piemērojami dāvinājumiem - ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības sūtījumiem, preču piegādēm un pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 99.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt nosaukumā un visā tekstā vārdus "neatmaksājamā tehniskā" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "finansu" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariātā (turpmāk - sekretariāts)" ar vārdiem "Finansu ministrijā";

1.3. aizstāt visā tekstā vārdu "sekretariāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.4. aizstāt 1., 2. un 3.pielikumā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariātā" ar vārdiem "Finansu ministrijā";

1.5. aizstāt 1., 2. un 3.pielikumā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāta vadītājs" ar vārdiem "Finansu ministrijas valsts sekretārs";

1.6. aizstāt 1. un 2.pielikumā vārdu "sekretariātā" ar vārdiem "Finansu ministrijā".

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar
starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

01.01.2002