Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 43.punktu šādā redakcijā:

"43) par sertifikāta izsniegšanu un darbības laika pagarināšanu detektīvdarbības veikšanai."

2. Papildināt 22.panta otro daļu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Naturalizācijas pārvaldi - par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

3. 25.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā" un aizstāt vārdus "Finansu ministrija" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Finansu ministrija" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests";

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus "Finansu ministrija" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" un vārdus "Finansu ministrijas rīkojumu" - ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu".

4. 32.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Soda naudu neaprēķina un nepiedzen, ja ievēroti abi šādi nosacījumi:

1) nodokļu maksātājs attiecībā uz termiņā iesniegto deklarāciju vai nodokļu aprēķinu pirms nodokļu administrācijas pārbaudes sākuma iesniedzis deklarācijas labojumu vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējumu;

2) piecu dienu laikā no deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienas ir samaksājis samazināto nodokļa summu un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienai.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 2.punktā noteikto piecu dienu laikā no deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienas samazinātā nodokļa summai neaprēķina pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudu. Ja maksājumi noteikto piecu dienu laikā netiek veikti, ar deklarācijas labojuma vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējuma iesniegšanas dienu piemērojami šā likuma 29.panta pirmās un otrās daļas nosacījumi."

5. Pārejas noteikumos:

izslēgt 16. un 21.punktu;

aizstāt 22.punktā skaitli un vārdu "200 latus" ar skaitli un vārdu "5000 latus";

papildināt pārejas noteikumus ar 36.punktu šādā redakcijā:

"36. 11.panta otrās daļas 43.punkts stājas spēkā vienlaikus ar likuma par detektīvdarbību spēkā stāšanos."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 8.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 21.martā

04.04.2001