Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Banku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Latvijas Banka veicina maksājumu sistēmu raitu darbību Latvijas Republikā. Latvijas Banka ir tiesīga apstiprināt normatīvos norādījumus un noteikumus, lai panāktu efektīvu un drošu klīringa un maksājumu sistēmu funkcionēšanu.

Latvijas Banka organizē un nodrošina starpbanku maksājumu sistēmas darbību Latvijas Republikā."

2. Izteikt 18.1 pantu šādā redakcijā:

"18.1 pants. Latvijas Banka 15 dienu laikā pēc tam, kad Latvijas Bankas padome apstiprinājusi gada pārskatu, ieskaita valsts pamatbudžetā Valsts kases norādītajā kontā:

1) pārskata gadā gūtās peļņas daļu, kura aprēķināta, piemērojot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" rezidentiem noteikto nodokļa likmi;

2) maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu 15 procentu apmērā no pārskata gadā gūtās peļņas."

3. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Latvijas Bankai ir tiesības darboties vērtspapīru tirgū, pirkt un pārdot vērtspapīrus, kā arī pieņemt vērtspapīrus kā ķīlu."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 25.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 31.oktobrī

01.01.2002