Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrija

Noteikumi Nr. 25 Rīgā 2001. gada 13. septembrī

Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistrācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31. panta pirmās daļas 13. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama dzelzceļa ritošā sastāva (turpmāk - ritošais sastāvs) valsts reģistrācija.

2. Valsts reģistrācijai pakļauts viss juridiskām un fiziskām personām (turpmāk - īpašnieks) piederošais ritošais sastāvs, kura izmantojamais sliežu ceļu platums nav mazāks par 750 mm.

3. Visu reģistrācijai pakļauto ritošo sastāvu reģistrē Dzelzceļa administrācija pēc īpašnieka pieteikuma šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4. Metodiskos norādījumus dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijai, pārreģistrācijai un izslēgšanai no reģistra izstrādā Dzelzceļa administrācija.

II. Ritošā sastāva reģistrācija

5. Reģistrācijai pakļautais ritošais sastāvs tiek iedalīts:

5.1. lokomotīves;

5.2. dīzeļvilcienu vagoni un automotrises;

5.3. elektrovilcienu vagoni;

5.4. pasažieru vagoni;

5.5. kravas vagoni;

5.6. sliežu ceļu mašīnas un dzelzceļa ceļamkrāni;

5.7. citas mašīnas, kuras savu tehnisko īpašību dēļ spēj pārvietoties pa dzelzceļa sliežu ceļiem.

6. Ja īpašnieks ir juridiska persona, tad attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadība ieceļ atbildīgo personu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ritošā sastāva uzskaites pārzināšanai un informācijas sniegšanai Dzelzceļa administrācijai Dzelzceļa ritošā sastāva valsts reģistra vajadzībām.

7. Ritošā sastāva reģistrācijai tā īpašnieks iesniedz Dzelzceļa administrācijā pieteikumu (1. pielikums).

8. Noteikumu 5. punktā minētā ritošā sastāva reģistrācijas pieteikumam pievieno ritošā sastāva tehnisko raksturojumu (2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. pielikums) un īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus.

9. Dzelzceļa administrācija, pamatojoties uz īpašnieka iesniegto pieteikumu, reģistrē dzelzceļa ritošo sastāvu.

10. Uz ritošā sastāva norādītos numurus piešķir:

10.1. vilces līdzekļiem - izgatavotājrūpnīca vai saskaņā ar starptautiskiem normatīviem aktiem;

10.2. vagoniem, kas kursē pa publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru Latvijas Republikas teritorijā un aiz tās robežām, - saskaņā ar starptautiskiem normatīviem aktiem;

10.3. vagoniem, kas kursē pa publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru Latvijas Republikas teritorijā, - valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs;

10.4. vagoniem, kas neizbrauc uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, - to īpašnieks.

11. Reģistrējot dzelzceļa ritošo sastāvu, Dzelzceļa administrācija piešķir katrai ritošā sastāva vienībai valsts reģistrācijas indeksu:

11.1. lokomotīvēm no 0001 līdz 1999;

11.2. dīzeļvilcienu vagoniem un automotrisēm no 2000 līdz 3999;

11.3. elektrovilcienu vagoniem no 4000 līdz 5999;

11.4. pasažieru vagoniem no 6000 līdz 7999;

11.5. sliežu ceļu mašīnām un dzelzceļa ceļamkrāniem no 8000 līdz 8999;

11.6. citām mašīnām, kuras savu tehnisko īpašību dēļ spēj pārvietoties pa dzelzceļa sliežu ceļiem, no 9000 līdz 9999;

11.7. kravas vagoniem no 10 000.

12. Reģistrācijas indekss uz ritošā sastāva netiek norādīts.

13. Dzelzceļa administrācija divu nedēļu laikā no šo noteikumu 7. punktā minētā pieteikuma un citu 8. punktā minēto nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas izsniedz īpašniekam reģistrācijas apliecību (9. pielikums).

III. Ritošā sastāva pārreģistrācija

14. Ja ir mainījusies Dzelzceļa administrācijai iesniegtā informācija, īpašnieks mēneša laikā iesniedz Dzelzceļa administrācijā pieteikumu ritošā sastāva pārreģistrācijai (10. pielikums).

15. Pēc šo noteikumu 14. punktā minētā pieteikuma saņemšanas Dzelzceļa administrācija izdara attiecīgus grozījumus Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrā un, ja ir mainījusies reģistrācijas apliecībā uzrādītā informācija, divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz īpašniekam jaunu reģistrācijas apliecību.

IV. Ritošā sastāva izslēgšana

no Dzelzceļa ritošā sastāva reģistra

16. Dzelzceļa ritošais sastāvs izslēdzams no Dzelzceļa ritošā sastāva reģistra šādos gadījumos:

16.1. ritošais sastāvs tiek norakstīts nolietojuma vai citu tehnisku iemeslu dēļ;

16.2. ritošais sastāvs tiek pārdots, apmainīts vai nozaudēts ārpus Latvijas Republikas robežām.

17. Ritošā sastāva īpašnieks šo noteikumu 16. punktā noteiktajos gadījumos mēneša laikā iesniedz Dzelzceļa administrācijā pieteikumu par ritošā sastāva izslēgšanu no Dzelzceļa ritošā sastāva reģistra. Pieteikumam pievieno reģistrācijas apliecības oriģinālu un izslēgšanas nepieciešamības apliecinošus dokumentus.

18. Dzelzceļa administrācija izdara attiecīgus grozījumus Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrā un divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz bijušajam īpašniekam apliecinājumu par attiecīgā ritošā sastāva izslēgšanu no reģistra.

V. Ritošā sastāva uzskaite

19. Īpašnieks reizi trīs gados līdz 1. aprīlim iesniedz Dzelzceļa administrācijā izziņu par ritošā sastāva uzskaiti (11. pielikums). Informācija tiek sniegta pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 31. decembri.

20. Dzelzceļa administrācija ir tiesīga pieprasīt nepieciešamo informāciju no īpašniekiem, kuri nav iesnieguši šo noteikumu 19. punktā noteikto izziņu.

21. Dzelzceļa administrācija šajos noteikumos minētos dokumentus un reģistrācijas apliecības otro eksemplāru glabā pastāvīgi.

VI. Tiesības un pienākumi

22. Īpašnieks ir atbildīgs par Dzelzceļa administrācijā iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī par šajos noteikumos noteiktās kārtības un termiņu ievērošanu.

23. Dzelzceļa administrācija ir tiesīga pārbaudīt īpašnieka sniegtās informācijas patiesumu.

24. Nereģistrētu ritošo sastāvu, izņemot ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām piederošo ritošo sastāvu, uz Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrā reģistrējamiem sliežu ceļiem aizliegts ekspluatēt.

VII. Noslēguma jautājumi

25. Ritošais sastāvs īpašniekam ir jāreģistrē sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

26. Gadījumos, kad vienam īpašniekam piederošo ritošā sastāva vienību skaits pārsniedz vienu tūkstoti, Dzelzceļa administrācija ir tiesīga pagarināt šajos noteikumos noteiktos termiņus.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

1. pielikums

125 COPY.GIF (59775 bytes)

2. pielikums

Lokomotīvju tehniskais raksturojums

1. Lokomotīves sērija

2. Lokomotīves numurs

3. Uzbūvēšanas gads

4. Darbības veids

5. Dīzeļdzinēja jauda (kW)

6. Asu formula

7. Konstruktīvais ātrums

8. Masa (t)

9. Mašīnista krāna tips

10. Minimālais sliežu ceļa rādiuss (m)

11. Pieraksta vieta

Dzelzceļa departamenta direktors J.Veidemanis

 

3. pielikums

Dīzeļvilcienu vagonu un automotrišu tehniskais raksturojums

1. Vilciena vai automotrises sērija

2. Vagonu numurs

3. Uzbūvēšanas gads

4. Vagonu tips

5. Sēdvietu skaits

6. Dīzeļdzinēja tips

7. Dīzeļdzinēja jauda (kW)

8. Konstruktīvais ātrums

9. Pieraksta vieta

Dzelzceļa departamenta direktors J.Veidemanis

 

4. pielikums

Elektrovilcienu vagonu tehniskais raksturojums

1. Vilciena sērija

2. Vagona numurs

3. Uzbūvēšanas gads

4. Vagona tips

5. Sēdvietu skaits

6. Konstruktīvais ātrums

7. Pieraksta vieta

Dzelzceļa departamenta direktors J.Veidemanis

 

5. pielikums

Pasažieru vagonu tehniskais raksturojums

1. Vagona veids

2. Vagona numurs

3. Uzbūvēšanas gads

4. Pasažieru vietu skaits

5. Ratiņu tips

6. Bremžu (gaisdaļu) tips

7. Gaisa kondicionēšanas iekārtas esamība

8. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas esamība

9. Pieraksta vieta

Dzelzceļa departamenta direktors J.Veidemanis

 

6. pielikums

Kravas vagonu tehniskais raksturojums

1. Vagona veids

2. Vagona numurs

3. Uzbūvēšanas gads

4. Vagona tips

5. Kravnesība (t)

6. Pašmasa (t)

7. Ratiņu tips

8. Garums starp autosakabju asīm (mm)

9. Pārējas laukuma esamība

10. Asu skaits

11. Bremžu (gaisdaļu) tips

12. Pieraksta vieta

Dzelzceļa departamenta direktors J.Veidemanis

 

7. pielikums

Sliežu ceļu mašīnu un dzelzceļa ceļamkrānu tehniskais raksturojums

1. Mašīnas nosaukums

2. Mašīnas tips, marka

3. Mašīnas numurs

4. Izgatavošanas gads

5. Transportēšanas ātrums (km/h)

6. Masa (t)

7. Asu skaits

8. Celtņa ierīce

9. Bremžu sistēma

10. Maģistrālā gaisa vada esamība

11. Transportēšana ar ieslēgtām bremzēm

12. Vieta kravas vilcienā

13. Pieraksta vieta

Dzelzceļa departamenta direktors J.Veidemanis

 

 

8. pielikums

Mašīnu, kuras spēj pārvietoties pa sliežu ceļiem, tehniskais raksturojums

1. Mašīnas nosaukums

2. Mašīnas tips

3. Mašīnas numurs

4. Izgatavošanas gads

5. Konstruktīvais ātrums

6. Masa (t)

7. Bremžu sistēma

8. Asu skaits

9. Konstrukcijas īpatnības

10. Pieraksta vieta

Dzelzceļa departamenta direktors J.Veidemanis

9. pielikums

925 COPY.GIF (46189 bytes)

10. pielikums

1025 COPY.GIF (35787 bytes)

11. pielikums

1125 COPY.GIF (51965 bytes)

13.09.2001