Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.04.2004. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.650

Rīgā 1997.gada 24.decembrī (prot. nr.72 5.§)
Par valsts robežas joslas zemes Alūksnes rajonā piešķiršanu Iekšlietu ministrijai

1. Piešķirt Iekšlietu ministrijai pastāvīgā lietošanā valsts robežas joslas zemi Alūksnes rajonā saskaņā ar šī rīkojuma 1.pielikumu.

(Grozīts ar MK 07.04.2004. rīkojumu Nr.214)

2. (Svītrots ar MK 07.04.2004. rīkojumu Nr.214.)

2.1 Iekšlietu ministrijai līdz 2000.gada 31.maijam noslēgt ar Liepnas pagasta pašvaldību un Pededzes pagasta pašvaldību līgumu, piedaloties Madonas reģionālās vides pārvaldes pārstāvim, par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas režīma nodrošināšanu attiecīgajās teritorijās.

(MK 29.03.2000. rīkojuma Nr.150 redakcijā)

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1993.gada 23.novembra lēmumu nr.51 “Par valsts robežas joslas zemes Alūksnes rajonā piešķiršanu Aizsardzības ministrijai” (Latvijas Vēstnesis, 1993, 115.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Iekšlietu ministrs Z.Čevers
1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 24.decembra rīkojumam nr.650

(Pielikums MK 07.04.2004. rīkojuma Nr.214 redakcijā)

Iekšlietu ministrijai pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes nogabalu eksplikācija Alūksnes rajonā

Nr.
p.k.

Zemesgabala atrašanās vieta

Zemes lietotājs, no kura zemes piešķir zemesgabalus

Kopplatība (ha)

Tai skaitā

Lietošanā nodoto zemesgabalu lietošanas nosacījumi

lauksaimniecībā izmantojamā zeme

meži

pārējās zemes

aramzeme

pļavas

ganības

kopplatība (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Pededzes pagasts

Valsts zeme

15,4

3,9

-

3,0

6,9

5,5

3,0

Robežas ierīkošanas darbi Kudupes, Pededzes un Virgulices upes aizsargjoslas teritorijā jāsaskaņo ar Madonas reģionālo vides pārvaldi

Alūksnes virs­mežniecība

3,8

-

-

-

-

3,8

-

 

 

Kopā

19,2

3,9

-

3,0

6,9

9,3

3,0

 

2.

Liepnas pagasts

Valsts zeme

2,0

-

-

0,6

0,6

0,3

1,1

Robežas ierīkošanas darbi Vorožas upes aizsarg­joslas teritorijā jāsaskaņo ar Madonas reģionālo vides pārvaldi

Alūksnes virsmežniecība

6,2

-

-

-

-

6,2

-

Žīguru virsmežniecība

2,8

-

-

-

-

2,8

-

 

 

Kopā

11,0

-

-

0,6

0,6

9,3

1,1

 

 

 

Pavisam

30,2

3,9

-

3,6

7,5

18,6

4,1

 

07.04.2004