Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 34.pantā:

papildināt pirmo daļu ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

" - ja pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām.";

papildināt pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Par šajā pantā, 34.1 un 34.2 pantā minētajām kreditoru prasībām vai prasījumiem uzskatāmi prasījumi no valsts, pašvaldībām, juridiskajām personām, fiziskajām personām vai ar līgumu saistītajām fizisko personu grupām, kurām ir prasījuma tiesības pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)."

2. Papildināt likumu ar 34.1 un 34.2 pantu šādā redakcijā:

"34.1 pants. Valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) izslēgšana no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra īpašos gadījumos

Ja privatizācijai nodotajam valsts vai pašvaldības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nav mantas un citu aktīvu, tas neveic nekādu darbību ilgāk par vienu gadu un tā darbība likumos noteiktajā kārtībā nav apturēta, kā arī ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūcijas izsludinātajā pieteikšanās termiņā, kas nevar būt īsāks par trim mēnešiem, nav pieteikti kreditoru prasījumi, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir izslēdzams no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

34.2 pants. To uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību likvidācija, kuru pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām

Kreditoru prasījumi pret uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuru pamatkapitāls neatbilst likuma prasībām, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā jāpiesaka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Šā panta pirmajā daļā minētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), pret kuriem nav pieteikti kreditoru prasījumi, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir izslēdzami no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ar valsts notāra lēmumu, nepiemērojot tiem šā likuma 34.pantā noteikto likvidācijas procedūru.

Šā panta pirmajā daļā minētos uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), pret kuriem pieteikti kreditoru prasījumi, likvidē šā likuma 34.pantā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Šā likuma 34.1 pants ir spēkā līdz 1998.gada 31.decembrim."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.15 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.136 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 22.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 10.jūnijā

24.06.1997