Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi nr. 364

(prot. nr. 62, 39.§) Rīgā 1995. gada 21. novembrī

Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 23.augusta lēmumā nr.118 "Par Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas nolikumu"

Izdoti saskaņā ar Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdoto
Ministru kabineta 1994.gada 4.janvāra noteikumu
"Par ministriju iekārtu" 5.punktu

1. Izdarīt Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas nolikumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 1994.gada 23.augusta lēmumu nr.118 - Latvijas Vēstnesis, 1994, 111., 123.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 6.punktu ar jaunu 6.25.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.25. risināt jautājumus, kas saistīti ar personu uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.";

1.2. izteikt 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. ieteikt Ministru prezidentam parlamentārā sekretāra kandidatūru, kā arī ierosināt parlamentārā sekretāra atkāpšanos no amata;";

1.3. svītrot 9., 10. un 11.punktu;

1.4. svītrot 12.1.apakšpunktā vārdus "un valsts ministra";

1.5. aizstāt 14.punktā vārdus "vietnieks administratīvajos jautājumos" ar vārdiem "vietnieks reģistra jautājumos";

1.6. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ministrijā ir šādas centrālā aparāta struktūrvienības:

15.1. Administratīvais departaments;

15.2. Dzimtsarakstu departaments;

15.3. Likumdošanas aktu sistematizācijas departaments;

15.4. Plānu un finansu departaments;

15.5. Privāto tiesību departaments;

15.6. Publisko tiesību departaments;

15.7. Reliģijas lietu departaments;

15.8. Sabiedrisko lietu departaments;

15.9. Starptautisko un salīdzinošo tiesību departaments;

15.10. Tiesu departaments;

15.11. Tiesu izpildītāju departaments;

15.12. Uzņēmumu reģistrs (departaments);

15.13. Personāla nodaļa;

15.14. Tiesību aktu ekspertīzes nodaļa.";

1.7. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ministrijas pārraudzībā likumā noteiktajos ietvaros ir:

17.1. apgabaltiesas;

17.2. rajonu un pilsētu tiesas;

17.3. Naturalizācijas pārvalde;

17.4. Patentu valde;

17.5. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija;

17.6. Valsts cilvēktiesību birojs;

17.7. Valsts zemes dienests."

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:

2.1. Ministru kabineta 1994.gada 11.oktobra lēmuma nr.129 "Par grozījumiem Ministru kabineta 1994.gada 23.augusta lēmumā nr.118 "Par Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas nolikumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 123.nr.) 2. un 3.punktu;

2.2. Ministru kabineta 1995.gada 13.jūnija noteikumus nr.152 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 23.augusta lēmumā nr.118 ""Par Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas nolikumu"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 94.nr.).

Ministru prezidents M.Gailis

Tieslietu ministrs R.Apsītis

 

01.12.1995
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.