Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību"

Izdarīt likumā "Par sociālo palīdzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1996, 64.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārda "pilsoņiem" ar vārdu "nepilsoņiem".

2. Izteikt 18.panta pirmās daļas 3.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šīm personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (viena pabalsta apmērā) piešķir uz laiku līdz pilngadības sasniegšanai."

3. Papildināt 23.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs ievietots valsts, pašvaldību vai privāti uzturētā sociālās aprūpes iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā."

4. Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts sociālos pabalstus izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas fonda iestādes, to pilnvarotas personas vai sociālās palīdzības institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

5. Aizstāt 45.panta pirmajā daļā vārdus "apstiprinātajiem statūtiem" ar vārdiem "apstiprināto nolikumu".

6. Aizstāt 46.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu "statūtos" ar vārdu "nolikumā".

7. Izteikt 47.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Sociālās palīdzības fondu vada direktors, kuru ieceļ Ministru kabinets.

(2) Sociālās palīdzības fonda darbību nodrošina no valsts pamatbudžeta līdzekļiem."

8. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdu "personālsastāvu" ar vārdu "sastāvu".

9. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. 17.panta otrā daļa stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī, bet trešā daļa - 1996.gada 1.augustā."

10. Aizstāt pārejas noteikumu 6.punkta 1.apakšpunktā vārdus "līdz Sociālās palīdzības fonda reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "līdz Sociālās palīdzības fonda darbības uzsākšanai".

11. Izteikt pārejas noteikumu 6.punkta 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) noteikumus par kārtību, kādā personas izmeklējamas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijā, un šīs komisijas nolikumu;".

12. Izslēgt pārejas noteikumu 7.punktu. 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 102 "Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10.nr.) un Ministru kabineta noteikumi nr.131 "Grozījums likumā "Par sociālo palīdzību"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 64.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 23.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 11.jūnijā

25.06.1996