Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 20.nr.; 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.; 1997, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu pēc vārdiem "Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes)" ar vārdu "repatrianti".

2. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas saņemt valsts un pašvaldību palīdzību, tiek reģistrētas trijās grupās:

1) sociāli mazaizsargātas un maznodrošinātas personas (ģimenes);

2) personas (ģimenes), kuras īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā namā, ja personas (ģimenes) bijušas šīs dzīvojamās telpas īrnieki brīdī, kad nams atdots likumīgajam īpašniekam, un ja tām izteikts rakstveida brīdinājums par izlikšanu saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta pirmās daļas 5.punktu;

3) pārējās personas."

3. Papildināt 10.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Izīrējot dzīvokļus personām (ģimenēm), kuras ir sociāli mazaizsargātas, tiek ievērota šā likuma 9.panta otrajā daļā noteiktā secība un 11.panta noteikumi."

4. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Dzīvokļu izīrēšanas kārtība

Valstij piederošajās dzīvojamās mājās brīvos dzīvokļus izīrē uz attiecīgās valsts iestādes vai valsts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja lēmuma pamata, paziņojot par to attiecīgajai pašvaldībai, bet pašvaldībām piederošajās dzīvojamās mājās - uz attiecīgās pilsētas domes, rajona padomes vai pagasta padomes lēmuma pamata, ja likumos nav noteikts citādi."

5. Papildināt 13.pantu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) repatrianti, kuri pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un kuriem ir tiesības uz dzīvojamo telpu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātām kvotām, kas izstrādātas pēc pašvaldību priekšlikuma;

7) personas (ģimenes), kuras, pamatojoties uz tiesas spriedumu, izliekamas no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta pirmās daļas 5.punktu."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.119 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 9.nr.).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 16.oktobrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 31.oktobrī

01.11.1997