Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 106

Rīgā 1997.gada 25.martā (prot. nr.15 8.§)

Noteikumi par muitas tarifu kvotām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas
starptautiskajiem līgumiem
" 12.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas muitas teritorijā tiek sadalīts starptautiskajos līgumos noteiktais muitas tarifu kvotu apjoms (ierobežots preču daudzums, kuru ar samazinātām muitas tarifu likmēm vai ar muitas tarifu nulles likmi attiecīgajā laikposmā atļauts pārvietot pāri Latvijas Republikas muitas robežai), kā arī kārtību, kādā tiek izsniegtas speciālās atļaujas (licences), lai nodrošinātu muitas tarifu kvotu izpildi.

2. Muitas tarifu kvotas nosaka un sadala konkursa kārtībā, ņemot vērā uzdevumu veicināt veselīgu konkurenci Latvijas tirgū.

3. Muitas tarifu kvotas sadala uz laiku līdz vienam kalendāra gadam.

4. Speciālās atļaujas (licences) (turpmāk - licences) atbilstoši muitas tarifu kvotām izsniedz noteikta preču un produkcijas daudzuma ievešanai vai izvešanai.

5. Muitas tarifu kvotu apjoms un šo kvotu piemērošanas nosacījumi tiek noteikti starptautiskajos līgumos.

6. Zemkopības ministrija un Ekonomikas ministrija katru gadu apkopo datus par starptautiskajos līgumos paredzētajiem muitas tarifu kvotu apjomiem nākamajam kalendāra gadam un līdz kārtējā gada 15.novembrim iesniedz šo informāciju Konsultatīvajai muitas tarifu padomei.

7. Konsultatīvā muitas tarifu padome saskaņā ar tās nolikumu ar muitas tarifu kvotām saistītos jautājumus izskata ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.decembrim.

8. Pamatojoties uz Konsultatīvās muitas tarifu padomes protokolu, licences izsniedz:

8.1. Zemkopības ministrija - noteikta pārtikas produktu, zivju un to produkcijas, kā arī lauksaimniecībā un pārtikas produktu ražošanā nepieciešamo izejvielu un ražošanas līdzekļu daudzuma ievešanai vai izvešanai;

8.2. Ekonomikas ministrija - noteikta visu veidu preču (izņemot pārtikas produktus, zivis un to produkciju, kā arī lauksaimniecībā un pārtikas produktu ražošanā nepieciešamās izejvielas un ražošanas līdzekļus) daudzuma ievešanai vai izvešanai.

9. Licence tiek noformēta atbilstoši kombinētajai nomenklatūrai.

10. Licenci paraksta attiecīgās ministrijas valsts sekretārs vai viņa prombūtnes laikā - valsts sekretāra vietnieks.

11. Licenci (pielikums) noformē trīs eksemplāros. Vienu tās eksemplāru izsniedz licences saņēmējam, otru - Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldei. Licences trešais eksemplārs paliek pie licences izsniedzēja.

12. Valsts nodeva par licences izsniegšanu tiek iekasēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Personas, kuras pāri Latvijas Republikas muitas robežai ieved vai izved preces ar samazinātām muitas tarifu likmēm vai ar muitas tarifu nulles likmi un kuras saņēmušas licenci noteikta preču un produkcijas daudzuma ievešanai vai izvešanai (turpmāk ( licences saņēmējs), iesniedz attiecīgi Zemkopības ministrijā vai Ekonomikas ministrijā preču ievešanas un izvešanas grafiku.

14. Zemkopības ministrija un Ekonomikas ministrija (turpmāk - licences izsniedzējs) par licences izsniegšanu nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi.

15. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde kontrolē katras licences izmantošanu un seko, lai muitas tarifu likmes tiktu piemērotas atbilstoši licencē minētajiem noteikumiem.

16. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, kā arī licences saņēmējs katru mēnesi informē licences izsniedzēju par tās izmantošanu iepriekšējā mēnesī.

17. Licences izsniedzējs kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi ne retāk kā reizi ceturksnī salīdzina datus par muitas tarifu kvotu izmantošanu, apkopo šo informāciju un iesniedz Konsultatīvajai muitas tarifu padomei.

18. Licences izsniedzējs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja tā netiek izmantota vai ir pārkāpti tajā minētie noteikumi, kā arī normatīvie akti.

19. Ja licences saņēmējs licenci nav izmantojis, viņš piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās to nodod licences izsniedzējam un rakstiski informē par tās neizmantošanas cēloni.

20. Ja licences saņēmējs objektīvu iemeslu dēļ licenci nav varējis izmantot norādītajā termiņā, licences izsniedzējs ir tiesīgs licences derīguma termiņu pagarināt par septiņām dienām. Par licences termiņa pagarinājumu licences izsniedzējs informē Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem:

21.1. Ministru kabineta 1994.gada 1.novembra noteikumus nr.208 "Par importa un eksporta muitas tarifu kvotu noteikšanas un piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 130.nr.);

21.2. Ministru kabineta 1995.gada 17.janvāra noteikumus nr.24 "Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) atbilstoši muitas tarifu kvotām" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 16.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs G.Krasts

 

 

29.03.1997